Bảo hiểm

-----  Đa phẩn các công ty bảo hiểm mua máy phát điện mới và nhập khẩu vì họ đặt là những công ty tổng hợp tất cả các bảo hiểm. Nên họ đều lựa chọn những gì mà an toàn nhất. Nhưng với công ty chúng tôi thì đảm bảo với khách hàng về an toàn tuyệt đối 100% về chất lượng và an toàn. Nên tất cả các công ty đều hợp tác với chúng tôi ngoài chất lượng ra và Sự an toàn tuyệt đối của khách hàng và tất cả mọi người là tuyệt đối.

** Trân Trọng Kính Chào! **

** Rất Mong Khách Hàng Hợp Tác **

 • Công ty Bảo hiểm Nhân Thọ Prudential Vietnam 
 • Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín 
 • Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) 
 • Tổng Công ty CP Bảo Minh
 • Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (DIV)
 • Công ty Bảo hiểm ACE
 • Công ty Bảo hiểm Liberty
 • Công ty CP Bảo hiểm Hùng Vương
 • Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Công ty CP Chứng khoán Hùng Vương
 • Công ty CP Chứng khoán Kim Eng VN
 • Công ty CP Chứng khoán Miền Nam
 • Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng
 • Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI)
 • Công ty CP Chứng khoán Sen Vàng
 • Công ty CP Chứng khoán Tp.HCM (HSC)
 • Công ty CP GD Hàng Hóa SG Thương Tín (SACOM-STE)
 • Công ty Quản lý quỹ Vinacapital
 • Korea Insurance
 • Quỹ trợ vốn CEP