Cơ Quan Nhà Nước

Các Cơ Quan Nhà Nước đã hợp tác và đã cung cấp Máy Phát Điện. Tất cả các loạicông suất từ 20kva - 2000kva.

Công ty Thành Phồ, Quận, Huyện, Tỉnh ĐT Tên Khách Hàng Chức Vụ
Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam Đà Nẵng 0511 3849 759 Nguyễn Hải Long
Ngân Hàng Đệ Nhất Q5 083838 3192 Nguyễn Thị Lệ An PTGD
Ngân hàng Vietcombank Long an Long an