Doanh Nghiệp Nước Ngoài

Cung Cấp Máy Phát Điện Ngoài Nước

* Doanh nghiệp ngoài lãnh thổ Việt Nam

  • Tập đoàn NEC
  • Công ty TNHH Daiwa Computer
  • West Japan Information system (WJIS)
  • Công ty Econolite
  • Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC)