Doanh Nghiệp Trong Nước

* Doanh Nghiep Trong Nước:
Công Ty Thành Phố, Quận, Huyện Tỉnh Đt Tên Khách Hàng Chức Vụ
Cty GTC Hà Nội 04.3355.4668 Ông Nguyễn Văn Lợi TGĐ
Duck Sung Bình Dương 0650.3768.472 Ô Kim Sung Hoon
Căn Hộ Sài Gòn Q. 3 08.3843.9802 Ô. NAWAXKHAN TGĐ
Căn Hộ Vườn Phố VN Bình Thạnh 3514.6107 Ô William Towne Baker GD
Cty TNHH Triumph Việt Nam Bình dương 0650 3742 137 Yeon Cheong Hean TGD
Cty TNHH Kaps Tex Vina Phú thọ 02103 857 846 Kim Geun Tae PGĐ

Doanh Nghiệp Trong Nước
Cty TTT Bình Dương 0650.3790.604 Nguyễn Kim Tân PTGD
Xây Dựng Số 14 Q. 3 08.3822.1226 Nguyễn Ngọc Thành TGĐ
Địa Ốc Bình Tân Bình Tân 08.3817.0978/
08.3817.0979
Nguyễn Hữu Tâm GD
Cp XD Quốc Gia Bình Thạnh   Thái Thành Kỳ GD
Hoa Tiêu KV1 Q. 4 08.3940.4152 Quách Đinh Hùng GD
Xây Dựng 1.1.6.8 Hà Nội 04.6285.2507 Trịnh Hữu Tông TGĐ
KCN Hố Nai Đồng Nai 061.3671.039 Huỳnh Thanh Xuân TGĐ