Giá trị cốt lõi

 
 Giá Trị Cối Lõi
    Chính trực – Cam kết:    Đây chính là giá trị quan trọng hình thành phong cách của   HOÀNG GIA PHÁT, thể hiện hình ảnh của một doanh nghiệp đáng tin cậy, luôn giữ vững uy tín của mình thông qua những cam kết lâu dài với khách hàng, đối tác và bạn bè.
    Tận tụy với khách hàngHOÀNG GIA PHÁT sẽ không thể thành công nếu như thiếu đi giá trị tất yếu này trong lĩnh vực phân phối & cung cấp dịch vụ của mình. HOÀNG GIA PHÁT luôn đặt mục tiêu và lợi ích của khách hàng lên hàng đầu và nỗ lực thực hiện những cam kết với khách hàng vì mục tiêu phát triển của khách hàng và của HOÀNG GIA  PHÁT.
    Chuyên nghiệp: Thể hiện một doanh nghiệp luôn phấn đấu không ngừng vì mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, các chuyên gia giỏi, các nhà quản lý có năng lực thực sự. Bên cạnh đó, quy trình quản lý chất lượng trong mọi hoạt động của công ty phải được xây dựng theo một chuẩn mực thống nhất, hiệu quả và liên tục được cải tiến. Đây là chiến lược phát triển lâu dài, xuyên suốt và liên tục mà HOÀNG GIA PHÁT luôn nỗ lực hoàn thiện
   Tinh thần đồng đội: Giá trị lớn nhất của con người HOÀNG GIA PHÁT. Tinh thần đồng đội thể hiện sự chia sẻ, kết nối, cùng nhau hoàn thành mục tiêu phát triển chung của tổ chức, xã hội, sống chân thành giữa người với người
   Nhân bản – hài hòa: Nét văn hóa chính mà Công ty HOÀNG GIA  PHÁT đã cùng nhau xây dựng, duy trì và phát triển trong hơn 13 năm qua. HOÀNG GIA PHÁT luôn đảm bảo các chính sách ưu đãi và chăm lo cho tất cả cán bộ nhân viên của mình thông qua các chính sách ưu đãi, hỗ trợ, tạo điều kiện, đồng thời khích lệ CBNV phát huy hết năng lực của bản thân. Bên cạnh đó, đặc tính hài hoài của công ty HOÀNG GIA  PHÁT thể hiện việc xây dựng môi trường làm việc, vui chơi lành mạnh, nếp sống yêu thương, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau, một nét văn hóa đậm đà bản sắc riêng và phát huy những giá trị truyền thống của con người Việt Nam.