Giáo Dục

Các Ngành Giáo Dục đã và đang sữ dụng Máy Phát Điện của công ty Hoàng Gia Phát. Với tất cả các dòng công suất từ 20kva - 2000kva.
Đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng.
Công ty Thành Phố, Quận, Huyện, Tỉnh Đt Tên Khách Hàng Chức Vụ
Trường Cao Đẳng Công Nghiệp
 Cao Su
Bình Phước 6513.879787 Phạm Văn Nha Hiệu Trưởng
Trường PÉTRUS Ký Bình Dương 0650.3872.866 Đinh Quang Hảo Hiệu
Trưởng
TSQLQ2 (Quân đội) Đồng Nai 061.6981.161 Phan Ngọc Anh Đại tá