Máy Phát Điện Cummins

Cummins Power Generation - một thành viên của tập đoàn Cummins là nhà thiết kế, sản xuất hàng đầu thế giới về máy phát điện và cũng là hãng duy nhất sản xuất đồng bộ toàn bộ máy phát điện. Tất cả các bộ phận chính của máy phát điện cummins như động cơ, đầu phát, hệ thống điều khiển đều do các công ty con thực thuộc tập đoàn Cummins chế tạo.

Cummins Diesel Generator Set (21KW-1200KW)

Genset Model Standby Power
KVAKW
Prime Power
KVAKW
Engine Model Specifications
Máy Phát Điện Cummins 500kva
412412
375300
NTAA855-G7 Chi tiết
Máy Phát Điện Cummins 450kva
450430
400420
NTAA855-G7 Chi tiết
Máy Phát Điện Cummins 150kva
150145
12096
6BTA5.9-G2 Chi tiết
Máy Phát Điện Cummins 125kva
135135
125100
6BTA5.9-G2 Chi tiết
Máy Phát Ðiện Cummins 55kva
5555
5045
4BTA3.9-G2 Chi tiết
Máy Phát Ðiện Cummins 35kva
3537
3540
4B3.9-G2 Chi tiết
Máy Phát Ðiện Cummins 20kva
2015
2225
4B3.9-G1 Chi tiết
Máy Phát Ðiện Cummins 10kva
1015
1812
4B3.9-G1 Chi tiết
Máy Phát Ðiện Cummins 28kva
2828
2520
4B3.9-G1 Chi tiết
Máy Phát Ðiện Cummins 30kva
3333
3024
4B3.9-G2 Chi tiết
Máy Phát Ðiện Cummins 40kva
4141
3628
4BT3.9-G1 Chi tiết
Máy Phát Ðiện Cummins 50kva
5555
5040
4BTA3.9-G2 Chi tiết
Máy Phát Ðiện Cummins 60kva
6060
5544
4BTA3.9-G2 Chi tiết
Máy Phát Ðiện Cummins 70kva
7777
7056
4BTA3.9-G2 Chi tiết
Máy Phát Điện Cummins 80kva
8888
8064
6BT5.9-G1 Chi tiết
Máy Phát Điện Cummins 100kva
110110
10080
6BT5.9-G2 Chi tiết
Máy Phát Điện Cummins 120kva
135135
12096
6BTA5.9-G2 Chi tiết
Máy Phát Điện Cummins 130kva
150150
135108
6BTAA5.9-G2 Chi tiết
Máy Phát Điện Cummins 160kva
165165
150120
6BTAA5.9-G2 Chi tiết
Máy Phát Điện Cummins 170kva
175175
160128
6CTA8.3-G2 Chi tiết
Trang 1 / 3
1
Genset Model Standby Power
KVAKW
Prime Power
KVAKW
Engine Model Specifications