Máy Phát Điện Mitsubishi 1900kva

Thông tin chi tiết sản phẩm

Máy Phát Điện Mitsubishi 1900kva

: Máy Phát Điện Mitsubishi 1900kva

: 1900

: 1900

: 1520

: 1680

: S16R-PTA2

Máy Phát Điện Mitsubishi 1900kva

Máy Phát Điện Mitsubishi  1900kva

Genset model: Máy Phát Điện Mitsubishi  1900kva
*Prime power KVA:
*Stand by power kva:
*Engine model :
*Prime power KW:
*Stand by power kw: 1900

Download tài liệu kĩ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Công ty hoàng gia phát Công ty hoàng gia phát Công ty hoàng gia phát Công ty hoàng gia phát Công ty hoàng gia phát Công ty hoàng gia phát

Trở về trang sản phẩm