Máy Phát Điện Mitsubishi 650kva

Thông tin chi tiết sản phẩm

Máy Phát Điện Mitsubishi 650kva

: Máy Phát Điện Mitsubishi 650kva

: 650

: 650

: 520

: 600

: S6R2-PTA

Máy Phát Điện Mitsubishi 650kva

Máy Phát Điện Mitsubishi 650kva

Genset model: Máy Phát Điện Mitsubishi 650kva
*Prime power KVA:
*Stand by power kva:
*Engine model :
*Prime power KW:
*Stand by power kw: 750

Download tài liệu kĩ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Công ty hoàng gia phát Công ty hoàng gia phát Công ty hoàng gia phát Công ty hoàng gia phát Công ty hoàng gia phát Công ty hoàng gia phát

Trở về trang sản phẩm