Tầm Nhìn - Sứ Mệnh

Tầm nhìn
“ Xây dựng Cty TNHH TM-XNK HOÀNG GIA PHÁT trở thành Công ty phân phối & láp ráp máy phát điện hàng đầu Việt Nam và trong khu vực "
Trở thành Doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao và bền vững là niềm tự hào cho Doanh nghiệp và người Việt Nam về sản phẩm máy phát điện thương hiệu Việt
Sứ mệnh
Phấn đấu để thương hiệu HOÀNG GIA PHÁT trở thành một trong những thương hiệu của Việt Nam được biết đến trong khu vực và thế giới
Trên nền tảng phát triển bền vững HOÀNG GIA  PHÁT  tạo ra nguồn nhân lực và vật lực góp phần vào quá trình phát triển kinh tế văn hóa xã hội và nền công nghiệp cơ khí của nước nhà trong tương lai
Cty TNHH TM-XNK HOÀNG GIA  PHÁT luôn ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp đối với đất nước và xã hội vì vậy HOÀNG GIA  PHÁT  đã xác định sứ mạng của mình trong thời đại hiện nay chính là “Thấu hiểu và phát triển những công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực năng lượng cho khách hàng tại Việt Nam và quốc tế vì sự phồn vinh của khách hàng, của HOÀNG GIA  PHÁT  và của Việt Nam”
HOÀNG GIA  PHÁT  mong muốn trở thành một tổ chức văn mình hiện đại có năng lực phát triển mạnh mẽ, thành công và thịnh vượng, là niềm tự hào của tri thức Việt Nam trong công cuộc hội nhập toàn cầu hóa, là môi trường cho nhân tài phát triển, xứng đáng là một trong những Công ty năng lượng hàng đầu Việt Nam.