Than và Khoán Sản

---- Với tình hình hiện nay. Thiếu điện hay mất điện thường xuyên xảy ra. Hoặc với những nơi khai thác dầu khí xa xôi.Địa hình không thuật lợi. Những nơi hẻo lánh, không có được nguồn điện để cung cấp điện cho họ sử dụng. Công ty chúng tôi đã liên hệ và cung cấp máy phát điện và lắp đặt. Để họ đạt được tối đa chất lượng sản xuất của khách hàng. Đó là điều tất yếu và rất quan trọng trong việc cần sử dụng nguồn điện.
Công Ty Thành Phố, Quận,
Huyện, Tỉnh
ĐT Tên Khách Hàng Chức Vụ
Khoáng Sản Phú Yên Phú Yên 057.384.2406 Nguyễn Doãn Hiếu TGD
Khoáng Sản BIOTAN Bình DĐịnh 56.2210915 Lê Thanh Nam GD
Khoáng Sản Quảng Nam Quảng Nam 0510.366.5022 Nguyễn Xuân Lư TGD
** Trân Trọng kính chào! 

** Rất mong khách hàng hợp tác với công ty chúng tôi!