Còn thiếu điện thì đừng “mơ” công nghiệp hóa

Còn thiếu điện thì đừng “mơ” công nghiệp hóa

----Thiếu điện trầm trọng thế này thì làm sao tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa? Chính phủ có "nuông chiều" ngành điện không, chúng ta thiếu tiền hay thiếu quyết tâm?... hàng loạt câu hỏi được đặt ra với Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng trong viên chất vấn sáng 12/6.