Đề nghị tăng giá điện chưa thuyết phục!

Đề nghị tăng giá điện chưa thuyết phục!

--- Hiệp hội năng lượng Việt Nam (VEA) lại đề nghị tăng giá điện một cách khẩn thiết hơn, và dĩ nhiên những lập luận VEA đưa ra cũng cần được mổ xẻ. Nếu quả thật hợp lý thì cũng nên, thế nhưng ẩn phía sau là những ngụy biện thì cũng cần phải thấy rõ. >> Kiến nghị Thủ tướng tăng giá điện và xóa bỏ “giá bậc thang”.