Tháo gỡ “nút thắt” về giá điện

Tháo gỡ “nút thắt” về giá điện

--- Việc điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường từ 1/6 tới sẽ tháo gỡ được “nút thắt” về giá điện vốn vẫn vướng mắc lâu nay. >> Gia hạn đăng ký giá điện cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp đến 15/5 >> Giá điện tăng 15,28% từ 1/3.