Văn Hóa Doanh Nghiệp

HOÀNG GIA PHÁT duy trì một phong cách làm việc, giao tiếp mang đậm bản sắc con người HOÀNG GIA PHÁT. Chúng tôi xây dựng một bầu không khí doanh nghiệp thể hiện văn hóa nhân bản, có nguyên tắc rõ ràng trong mọi hoạt động, giao tiếp và vui chơi giải trí.Chúng tôi là một tập thể giàu truyền thông văn hóa, tinh thần doanh nghiệp mạnh mẽ, cùng nhau gắn kết, gìn giữ và phát triển các giá trị truyền thống luôn sáng mãi với thời gian. 
Văn hóa HOÀNG GIA  PHÁT thể hiện trong tầm nhìn chiến lược và mục đích tồn tại
Ngay từ ngày thành lập, HOÀNG GIA  PHÁT đã đặt ra mục đích cho sự nghiệp phát triển lâu dài của mình. Đó là: “Xây dựng HOÀNG GIA  PHÁT trở thàng Công ty phân phối và láp ráp May phat dien hang đầu việt nam và trong khu vực.”

Bên cạnh đó, chúng tôi luôn ý thức được trách nhiệm của một doanh nghiệp trong lĩnh vực Công nghiệp năng lượng: “Thấu hiểu và phát triển những công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực năng lượng và Truyền thông cho khách hàng tại Việt Nam và quốc tế vì sự phồn vinh của khách hàng, của HOÀNG GIA PHÁT  và của Việt  Nam”

            Văn hóa thể hiện ở giá trị mà HOÀNG GIA  PHÁT theo đuổi
Hiểu rõ về khao khát vươn lên của những con người lao động chân chính, HOÀNG GIA PHÁT quyết tâm phấn đấu để tạo ra môi trường thuận lợi cho các thành viên của mình có điều kiện phát huy hết tài năng, đồng thời biết đóng góp những việc làm có ích cho đời, cho xã hội.
HOÀNG GIA PHÁT  xây dựng một phong cách làm việc kiểu mới, xây dựng mối quan hệ con người với con người, con người với tổ chức trên nền tảng các giá trị cốt lõi của doanh nghiệp:
·         Chính trực – cam kết
·         Tận tụy với khách hàng
·         Chuyên nghiệp
·         Tinh thần đồng đội
·         Nhân bản – hài hòa
Văn hóa đặc trưng của công ty cùng với một môi trường lao động tốt là cơ sở cho sự phát triển của con người HOÀNG GIA  PHÁT, làm cho HOÀNG GIA PHÁT có được sức mạnh tập thể, có đủ khả năng đạt được các mục tiêu đề ra liên tục phát triển, thực hiện tốt các cam kết với khách hàng, được khách hàng tin tưởng tín nhiệm.
Văn hóa HOÀNG GIA PHÁT thể hiện trong các mục tiêu
HOÀNG GIA PHÁT đặt ra những mục tiêu cụ thể làm nền tảng cho các hoạt động của mình. Qua đó, xây dựng công ty từng bước lớn mạnh, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng, tạo khả năng cạnh tranh và duy trì sự phát triển về mọi mặt. Những mục tiêu đó là: 
·         Hiệu quả – Lợi nhuận
·         Giữ gìn chữ “Tín” với khách hàng
·         Chuyên môn hóa Công nghệ và Dịch vụ
·         Tăng trưởng
·         Vì con người HOÀNG GIA PHÁT
·         Quản lý theo mục tiêu
·         Làm tròn nghĩa vụ công dân