Hướng Dẫn Giải A Closer Look 2

     

Tổng hợp những bài tập và kim chỉ nan ở phần A Closer Look 1 - Unit 1. My New School - tiếng Anh 6 Global Success (Pearson)


Vocabulary

(Từ vựng)

1. Listen and repeat the words.

Bạn đang xem: Hướng dẫn giải a closer look 2

(Nghe với lặp lại những từ.)

school lunch

English

history

homework

exercise

science

football

lessons

music

*

Lời giải đưa ra tiết:

- school lunch: bữa ăn uống trưa sinh sống trường

- English: môn tiếng Anh

- history: lịch sử

- homework: bài tập về nhà

- exercise: bài tập

- science: khoa học

- football: bóng đá

- lessons: bài học

- music: âm nhạc


2. Work in pairs. Put the words in 1 in the correct columns.

(Làm việc theo cặp. Đặt các từ ở bài xích 1 vào cột đúng.)

play

do

have

study

 

 

 

 

 

Can you add more words to each column?

(Em có thể thêm trường đoản cú vào từng cột không?)

Lời giải đưa ra tiết:

 

play

(chơi)

do

(làm)

have

(có)

study

(học)

football

music

exercise

homework

school lunch

lesson

English

history

science

- play: sports (thể thao), musical instruments (nhạc cụ), games (trò chơi).

- do: housework (việc nhà), yoga, aerobics (thể dục nhịp điệu).

- have: breakfast (bữa sáng), dinner (bữa tối), friends (bạn).

- study: language (ngôn ngữ), skills (kỹ năng), physics (vật lý).


bài bác 3


Video gợi ý giải


3. Put one of these words in each blank.

(Đặt giữa những từ này vào địa điểm trống.)

lessons science homework football exercise

1. Vy & I often vị our__________after school

2. Nick plays__________ for the school team.

3. Mrs. Nguyen teaches all my history__________.

4. They are healthy. They do__________ every day.

5. I study maths, English and__________on Mondays.

Lời giải chi tiết:

1. Homework

2. Football

3. Lessons

4. Exercise

5. Science

1. Vy and I often vày our homework after school.

(Tôi với Vy thường làm bài tập về công ty sau tiếng học.)

2. Nick plays football for the school team.

(Nick chơi bóng cho đội trơn của trường.)

3. Mrs. Nguyen teaches all my history lessons.

(Cô Nguyên dạy tất cả các bài xích học lịch sử của tôi.)

4. They are healthy. They do exercise every day.

Xem thêm: 23Rd Southeast Asian Games Officially Begins November 27, 2005 Southeast Asian Games

(Họ khỏe mạnh mạnh. Họ anh em dục mỗi ngày.)

5. I study maths, English and science on Mondays.

(Tôi học tập toán, giờ Anh và công nghệ vào những ngày lắp thêm Hai.)


bài bác 4


Video gợi ý giải


Pronunciation:

/ɑː/ and /ʌ/

(Phát âm: /ɑː/ and /ʌ/)

4. Listen và repeat. Pay attention to the sounds /ɑː/ and /ʌ/.

(Nghe và lặp lại. để ý đến âm /ɑː/ và /ʌ/.)

(1) /ɑː/

(2) /ʌ/

smart

art

carton

class

subject

study

Monday

compass


bài bác 5


Video lý giải giải


5. Listen and repeat. Then listen again & underline the words with the sounds /ɑː/ & /ʌ/.

(Nghe với lặp lại. Tiếp đến nghe lại với gạch chân từ tất cả âm /ɑː/ với /ʌ/.)

1. My brother has a new compass.

2. Our classroom is large.

3. They look smart on their first day at school.

4. The art lesson starts at nine o"clock.

5. He goes out to have lunch every Sunday.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. My brother has a new compass.

(Anh trai tôi tất cả chiếc com-pa mới.)

2. Our classroom is large.

(Lớp học của tớ rộng.)

3. They look smart on their first day at school.

(Họ trông bảnh bao vào ngày đầu tiên đi học.)

4. The art lesson starts at nine o"clock.

(Giờ học Mỹ thuật ban đầu lúc 9 giờ.)

5. He goes out to have lunch every Sunday.

Xem thêm: Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 10 Có Phiên Âm, Please Wait

(Anh ấy ra bên ngoài ăn trưa mỗi chủ nhật.)


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 bên trên 809 phiếu
cài về
*

Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm tiếng Anh 6 - Global Success - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp hoanggiaphat.vn


gửi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện hoanggiaphat.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


giữ hộ Hủy vứt
Liên hệ chế độ
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hoanggiaphat.vn gửi các thông tin đến bạn để nhận thấy các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.