LISTEN AND READ

     

Liz: Thanks for inviting me to the rice-cooking festival, Ba. Can you explain what is happening? Ba: Sure. There are three competitions: water-fetchins, fire-making và rice-cooking.

Bạn đang xem: Listen and read


LISTEN & READ.

Click tại trên đây để nghe:

 

Liz: Thanks for inviting me to the rice-cooking festival, Ba.

Can you explain what is happening?

Ba: Sure. There are three competitions: water-fetchins, fire-making and rice-cooking.

Liz: Where does the water come from?

Ba: There’s a river about one kilometer away. One person from each team has to lớn run khổng lồ the river. There are four bottles of water on the river bank and each runner must take a bottle and return khổng lồ the starting position.

Liz: That man seems upset. What did he just yell?

Ba: He ureed his teammate to lớn run faster.

Liz: What’s special about the fire-making contest?

Ba: The fire is made in the traditional way. Two team members try to lớn make a fire by rubbing pieces of bamboo together. The winners are the first ones khổng lồ make a fire.

Liz: I"m interested in the rice-cooking contest, too.

Ba: Six people from each team participate in this event. They have khổng lồ separate the rice from the husk & then cook the rice.

Liz: How vì they decide who wins the contest?

Ba: The judges try the finished products & the most dclicious rice is the winner. Then all the points are added and the grand prize is awarded.

Liz: Is that what is happening now?

Ba: The council leader just said that he was pleased lớn award the prize lớn the thuôn Trieu team.

*

Dịch bài:

Liz: Ba, cám ơn bạn đã mời bản thân đến dự buổi tiệc nấu cơm. Bạn có thể giải thích cho doanh nghiệp điều gì sẽ diễn ra không?

Ba: Được chứ. Tất cả 3 cuộc thi: thi lẩy nước, thi đốt lửa. Và thi làm bếp cơm.

Liz: nạm nước ờ đâu?

Ba: cách đó khoảng một cây số gồm một bé sông. Mồi người của mỗi team phái chạy ra sông. Tất cả bốn chai nước suối để ở bên bờ sông và mồi tín đồ phải đem một chai mang lại vị trí xuất phát.

Liz: bạn kia trông có vè bồn chồn. Anh ta hét là điều gì thế?

Ba: Anh ấy yêu thương cầu người của team mình chạy nhanh lên.

Liz: gồm gì quan trọng đặc biệt trong hội thi đốt lừa?

Ba: người ta đốt lừa theo phong cách truyền thống. Các thành viên của hai nhóm cổ nỗ lực đốt lửa bằng cách cọ xát các thanh tre cùng với nhau. Tín đồ thắng cuộc là người trước tiên nhóm được lửa.

Liz: mình còn hy vọng biết về cuộc thi nấu cơm trắng nữa.

Ba: mỗi đội gồm sáu fan tham gia cuộc thi này. Họ bắt buộc đãi gạo tách vỏ trấu ra tiếp đến nấu cơm.

Liz: Làm cố gắng nào để ra quyết định ai là fan thắng cuộc?

Ba: hội đồng giám khảo sẽ test xem cơm ai chín cùng ngon tuyệt nhất thì đó là bạn thắng cuộc. Khi cùng lại số điểm của các phần thi hđ giám khảo sẽ trao giải nhất.

Liz: Đấy là các thứ đang diễn ra phải không?

Ba: chỉ huy hội đồng vừa nói rằng ông ấy rất thích hợp khi trao giải mang đến đội làng Triều.

1. Practice the dialogue with a partner.

(Thực tập đoạn đối thoại với các bạn bên cạnh.)

2. True or false? kiểm tra (✓) the boxes. Then correct the false sentences và write them in your exercise book.

Xem thêm: Sun And The Sun ______ In The East And Sets In The West, Sun And The Moon Both Set In ____ West

(Đúng xuất xắc sai? Em hãy lưu lại (✓) vào cột đúng, tiếp nối sửa lại hầu như câu sai và viết vào vở bài bác tập.)

T F

a) Two team members take part in the water-fetching contests.

b) One person has khổng lồ collect four water bottles.

c) The fire is made without matches or lighters.

d) Pieces of wood are used to lớn make the fire.

e) In the final contest, the team members taste the rice.

f) The erand prize is aiven to lớn the team with the most points.


 

T

F

a. Two team members take part in the water-fetching contests.

=> One person from each team take part in the water-fetchine contests.

 

b. One person has to lớn collect four water bottles

=> One person has khổng lồ collect one water bottle.

 

c. The fire is made without matches or lighters.

 

d. Pieces of wood are used khổng lồ make fire.

=> Pieces of wood are used to lớn make fire.

 

e. In the final contest, the team members taste the rice.

=> The judges taste the rice.

 

f. The grand prize is given to lớn the team with the most points.

 


 

Đúng

Sai

a. Hai thành viên trong nhóm tham gia vào những cuộc thi đem nước.

=> Một bạn từ mỗi team tham gia vào các cuộc thi rước nước.

 

b. Một fan phải rước được bốn chai nước

=> Một bạn phải mang được một chai nước.

 

c. Nhóm lửa không được sử dụng diêm hoặc nhảy lửa.

 

d. Những miếng mộc được sử dụng để tạo thành lửa.=> mọi miếng mộc được áp dụng để sinh sản lửa.

Xem thêm: Làng Nghề Nón Lá Được Sản Xuất Ở Đâu, Làng Nghề Nón Lá Xứ Huế

 

e. Trong phần thi cuối cùng, những thành viên trong đội nếm thử cơm.=> các giám khảo nếm thử cơm.

kimsa88
cf68