Bài 1 Mở Đầu Về Phương Trình

     
- Chọn bài bác -Bài 1: bắt đầu về phương trìnhBài 2: Phương trình số 1 một ẩn và biện pháp giảiBài 3: Phương trình gửi được về dạng ax + b = 0 - luyện tập (trang 13-14)Luyện tập (trang 13-14)Bài 4: Phương trình tích - luyện tập (trang 17)Luyện tập (trang 17)Bài 5: Phương trình đựng ẩn ở mẫu - rèn luyện (trang 22-23)Luyện tập (trang 22-23)Bài 6: Giải bài toán bằng phương pháp lập phương trìnhBài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp) - luyện tập (trang 31-32)Luyện tập (trang 31-32)Ôn tập chương 3 (Câu hỏi - bài tập)

Mục lục

Xem tổng thể tài liệu Lớp 8: trên đây

Xem toàn thể tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 bài bác 1: mở đầu về phương trình khiến cho bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 8 để giúp bạn rèn luyện năng lực suy luận phải chăng và hòa hợp logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống cùng vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài xích 1 trang 5: Hãy cho ví dụ về:

a) Phương trình cùng với ẩn y;

b) Phương trình với ẩn u.

Bạn đang xem: Bài 1 mở đầu về phương trình

Lời giải

a) Phương trình với ẩn y: 15y + 1

b) Phương trình với ẩn u: 2u – 11

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài xích 1 trang 5: lúc x = 6, tính giá trị mỗi vế của phương trình: 2x + 5 = 3(x – 1) + 2.

Lời giải

2x + 5 = 2.6 + 5 = 12 + 5 = 17

3(x – 1) + 2 = 3(6– 1) + 2 = 3.5 + 2 = 15 + 2 = 17

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài 1 trang 5: đến phương trình 2(x + 2) – 7 = 3 – x

a) x = – 2 có vừa lòng phương trình ko ?

b) x = 2 có là một trong những nghiệm của phương trình không ?

Lời giải

a) 2(x + 2) – 7 = 2(– 2 + 2) – 7 = 2. 0 + 7 = 0 + 7 = 7

3 – x = 3 – (– 2) = 5 ≠ 7

x = – 2 không vừa lòng phương trình

b) 2(2 + 2) – 7 = 2.4 – 7 = 8 – 7 = 1

3 – x = 3 – 2 = 1

⇒ x = 2 có là 1 trong nghiệm của phương trình

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài bác 1 trang 6: Hãy điền vào địa điểm trống (…):

a) Phương trình x = 2 có tập nghiệm là S = …

b) Phương trình vô nghiệm có tập nghiệm là S = …

Lời giải

a) Phương trình x = 2 gồm tập nghiệm là S = 2


b) Phương trình vô nghiệm bao gồm tập nghiệm là S = ∅

Bài 1: mở đầu về phương trình

Bài 1 (trang 6 SGK Toán 8 tập 2): Với từng phương trình sau, hãy xét coi x = -1 gồm là nghiệm của nó không:

a) 4x – 1 = 3x – 2;

b) x + 1 = 2(x – 3);

c) 2(x + 1) + 3 = 2 – x

Lời giải:

Thay quý hiếm x = -1 vào cụ thể từng vế của phương trình, ta được:

a) Vế trái = 4x – 1 = 4(-1) – 1 = -5

Vế phải = 3x – 2 = 3(-1) – 2 = -5

Vế trái = Vế phải đề xuất x = -1 là nghiệm của phương trình.

b) Vế trái = x + 1 = -1 + 1 = 0

Vế nên = 2(x – 3) = 2(-1 – 3) = -8

Vế trái ≠ Vế phải đề xuất x = -1 không là nghiệm của phương trình.

c) Vế trái = 2(x + 1) + 3 = 2( -1 + 1) + 3 = 3

Vế phải = 2 – x = 2 – (-1) = 3

Vế trái = Vế phải yêu cầu x = -1 là nghiệm của phương trình.

Xem thêm: Tuyển Tập Các Bài Tập Toán Lớp 6 Nâng Cao Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án

Bài 1: bắt đầu về phương trình

Bài 2 (trang 6 SGK Toán 8 tập 2): trong những giá trị t = -1, t = 0 với t = 1, quý hiếm nào là nghiệm của phương trình: (t + 2)2 = 3t + 4?

Lời giải:

Lần lượt thay các giá trị của t vào hai vế của phương trình ta được:

– trên t = -1 :

(t + 2)2 = (-1 + 2)2 = 1

3t + 4 = 3(-1) + 4 = 1

⇒ t = -1 là nghiệm của phương trình (t + 2)2 = 3t + 4.

– trên t = 0

(t + 2)2 = (0 + 2)2 = 4

3t + 4 = 3.0 + 4 = 4

⇒ t = 0 là nghiệm của phương trình (t + 2)2 = 3t + 4.

– trên t = 1

(t + 2)2 = (1 + 2)2 = 9

3t + 4 = 3.1 + 4 = 7

⇒ t = 1 ko là nghiệm của phương trình (t + 2)2 = 3t + 4.

Bài 1: mở màn về phương trình

Bài 3 (trang 6 SGK Toán 8 tập 2): Xét phương trình x + 1 = 1 + x. Ta thấy hầu như số mọi là nghiệm của nó. Tín đồ ta còn nói: Phương trình này nghiệm đúng với đa số x. Hãy cho thấy tập nghiệm của phương trình đó.

Lời giải:

Vì phương trình nghiệm đúng với đa số x yêu cầu tập nghiệm của nó là S = R.

Bài 1: khởi đầu về phương trình

Bài 4 (trang 7 SGK Toán 8 tập 2): Nối mỗi phương trình sau với những nghiệm của nó (theo mẫu):

*

Lời giải:

+ Xét phương trình (a): 3(x – 1) = 2x – 1

Tại x = -1 có: 3(x – 1) = 3(-1 – 1) = -6; 2x – 1 = 2.(-1) – 1 = -3.

⇒ -1 không hẳn nghiệm của phương trình (a).

Tại x = 2 có: 3(x – 1) = 3.(2 – 1) = 3; 2x – 1 = 2.2 – 1 = 3

⇒ 2 là nghiệm của phương trình (a).

Tại x = 3 có: 3(x – 1) = 3.(3 – 1) = 6; 2x – 1 = 2.3 – 1 = 5

⇒ 3 không phải nghiệm của phương trình (a).


+ Xét phương trình (b):

*

Tại x = -1, biểu thức

*
không xác định

⇒ -1 chưa hẳn nghiệm của phương trình (b)

Tại x = 2 tất cả

*

⇒ 2 không phải nghiệm của phương trình (b).

Tại x = 3 bao gồm

*

⇒ 3 là nghiệm của phương trình (b).

+ Xét phương trình (c) : x2 – 2x – 3 = 0

Tại x = -1 gồm x2 – 2x – 3 = (-1)2 – 2.(-1) – 3 = 0

⇒ x = -1 là nghiệm của phương trình x2 – 2x – 3 = 0

Tại x = 2 có: x2 – 2x – 3 = 22 – 2.2 – 3 = -3 ≠ 0.

⇒ x = 2 không hẳn nghiệm của phương trình x2 – 2x – 3 = 0.

Xem thêm: Vật Lý 8 Bài 21: Nhiệt Năng Vật Lý 8 Bài 21: Nhiệt Năng, Lý Thuyết Vật Lý Lớp 8 Bài 21: Nhiệt Năng

Tại x = 3 có: x2 – 2x – 3 = 32 – 2.3 – 3 = 0

⇒ x = 3 là nghiệm của phương trình x2 – 2x – 3 = 0.

Vậy ta có thể nối như sau:

*

Bài 1: bắt đầu về phương trình

Bài 5 (trang 7 SGK Toán 8 tập 2): nhì phương trình x = 0 với x(x – 1) = 0 có tương tự không? vị sao?

Lời giải:

– Phương trình x = 0 tất cả tập nghiệm S1 = 0.

– Xét phương trình x(x – 1) = 0. Vị một tích bằng 0 khi 1 trong những hai quá số bằng 0 tức là: