BÀI 10 LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

     

Bài 10: Liên Xô thành lập chủ nghĩa thôn hội (1921 - 1941)

I. CHÍNH SÁCH tởm TẾ MỚI VÀ CÔNG CUỘC KHÔI PHỤC kinh TẾ (1921 - 1925)

1. Cơ chế kinh tế mới

a, yếu tố hoàn cảnh lịch sử

- Sau 7 năm chiến tranh liên miên, nền kinh tế tài chính quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng.

Bạn đang xem: Bài 10 liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội

- Tình hình chính trị không đúng định. Các lực lượng phản cách mạng điên loạn chống phá tạo bạo loạn ở nhiều nơi.

- Chính sách cộng sản thời chiến vẫn lạc hậu kìm hãm nền kinh tế, khiến quần chúng. # bất bình.

=> Nước Nga Xô viết lâm vào cảnh khủng hoảng.

- Tháng 3/1921, Đảng Bônsêvích quyết định thực hiện chính sách Kinh tế bắt đầu (NEP) vị Lê-nin đề xướng.

b, Nội dung

Chính sách kinh tế mới vì Lê-nin đề xướng, bao gồm các cơ chế chủ yếu về nông nghiệp, công nghiệp, yêu quý nghiệp cùng tiền tệ.

- Nông nghiệp: nạm thế cơ chế trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực, (ban hành thuế nông nghiệp).

- Công nghiệp:

+ Nhà nước phục sinh công nghiệp nặng.

+ Tư nhân xây dựng những nhà máy sản xuất nhỏ, dưới 20 công nhân bao gồm sự kiểm soát ở trong phòng nước.

+ Khuyến khích nước ngoài đầu tư vào nước Nga.

+ Nhà nước nắm các ngành kinh tế tài chính chủ chốt: công nghiệp, giao thông vận tải, ngân hàng, ngoại thương.

+ bên nước thắt chặt và chấn chỉnh việc tổ chức, cai quản lí phân phối công nghiệp.

 - yêu mến nghiệp và tứ nhân:

+ tứ nhân được thoải mái buôn bán, trao đổi, mở lại những chợ, phục hồi và đảy mạnh mối quan hệ giữa thành thị cùng nông thôn.

+ chế tạo đồng rúp new thay cho những loại tiền cũ (1924).

=> thực ra là gửi nền kinh tế tài chính do đơn vị nước chọn lọc sang nền tài chính hàng hóa các thành phần bởi vì nhà nước kiểm soát, khôi phục lại nền kinh tế hàng hóa.

*

c, công dụng - ý nghĩa

- Thúc đẩy tài chính quốc dân biến đổi rõ rệt, giúp quần chúng. # Xô viết quá qua cạnh tranh khăn, kết thúc khôi phục ghê tế.

- Là bài bác học đối với công cuộc thi công Chủ nghĩa thôn hội ở một số trong những nước trên cầm cố giới.

2. Sự ra đời Liên bang cùng hòa buôn bản hội chủ nghĩa Xô viết.

- Tháng 12/1922, Đại hội Xô viết toàn Nga đang tuyên bố ra đời Liên Bang cùng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô).

Xem thêm: Ca Sĩ Vương Tuấn Khải Sinh Năm Bao Nhiêu 2016, Thông Tin Profile Ca Sĩ Vương Tuấn Khải

- Gồm 4 nước cùng hòa đầu tiên là: Nga, Ukraina, Bêlôruxia và Zakapkazơ (Azecbaijan, Acmênia, Gruzia), mang đến năm 1940 có thêm 11 nước.

- Năm 1924, sau khi Lê-nin mất, Xta-lin lên thay, tiếp tục lãnh đạo công cuộc xây cất và bảo đảm an toàn đất nước Liên Xô trong những năm 1924 - 1953.

II. CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1925 - 1941)

1. Phần lớn kế hoạch 5 năm thứ nhất và thành tựu

a, Công nghiệp

- Sau công việc khôi phục tài chính Liên Xô vẫn là một nước nông nghiệp trồng trọt lạc hậu. Tài chính bị bao vây, kỹ thuật, thiết bị phụ thuộc nước ngoài.

*

Hình 27: Lược đồ Liên Xô năm 1940

- Đảng cùng sản đưa ra nhiệm vụ công nghiệp hóa làng mạc hội nhà nghĩa.

- Mục đích: gửi Liên Xô biến chuyển một nước công nghiệp bao hàm ngành công nghiệp công ty chốt

- Biện pháp:

+ Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng => từng bước xử lý thành công các vấn đề vốn đầu tư, huấn luyện và giảng dạy cán cỗ kĩ thuật, công nhân lành nghề.

+ Có mục tiêu rõ ràng cho từng planer dài hạn, planer năm năm lần trước tiên (1928 - 1932) và planer năm năm lần thứ hai (1933 - 1937).

- Kết quả:

+ Liên Xô xong xuôi sớm hai kế hoạch 5 năm, gửi nước này từ một nước nông nghiệp không tân tiến trở thành một cường quốc công nghiệp làng mạc hội công ty nghĩa.

+ Năm 1937, sản lượng công nghiệp chỉ chiếm 77,4% tổng thành phầm quốc dân.

*

Hình 28: xí nghiệp liên hòa hợp luyện kim Ma-nhi-tô-goóc-xcơ được xây dựng

trong trong năm 1929 - 1934

b. Nông nghiệp

Ưu tiên đồng minh hóa nông nghiệp, chuyển 93% số nông hộ cùng với 90% diện tích đất canh tác vào nền nông nghiệp tập thể hóa, tất cả qui mô sản xuất lớn và cơ giới hoá.

c, văn hóa - giáo dục

- giao dịch thanh toán nạn mù chữ.

- trở nên tân tiến mạng lưới giáo dục và đào tạo phổ thông.

- thịnh hành tiểu học tập trong cả nước, phổ biến trung học cửa hàng thành phố.

d, thôn hội: 

- Cơ cấu ách thống trị thay đổi xã hội chỉ còn 2 kẻ thống trị lao động là công nhân, nông dân cùng trí thức buôn bản hội nhà nghĩa.

- từ năm 1937, Liên Xô liên tiếp thực hiện kế hoạch 5 năm lần ba, sang tháng 6/1941 Đức tiến công Liên Xô, công cuộc xây dựng chủ nghĩa làng hội bị gián đoạn.

Nhận xét chung:

Mặc dù còn tồn tại những hạn chế song công cuộc desgin Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô 1925 - 1941 vẫn đã đạt được những thành tựu to lớn, tạo nên những đổi khác nhiều mặt, có ích cho nhân dân, thành lập lại lực lượng thiết bị hùng mạnh khỏe để đảm bảo tổ quốc, hỗ trợ phong trào phương pháp mạng thế giới.

2. Tình dục ngoại giao của Liên Xô

- Liên Xô đã từng có lần bước xác lập quan hệ ngoại giao với một vài nước láng giềng châu Á, châu Âu.

- Từng cách phá vỡ chính sách bao vây xa lánh về tài chính và ngoại giao của những nước đế quốc.

- Bằng đông đảo biện pháp đấu tranh kiên quyết với mềm dẻo, chỉ trong khoảng 4 năm (1922 - 1925), Liên Xô đã được những cường quốc tư bản: Đức, Anh, Italia, Pháp, Nhật, lần lượt công nhận và tùy chỉnh thiết lập quan hệ nước ngoài giao

- Thiết lập ngoại giao với 20 nước.

Xem thêm: Giải Bài 5 Công Nghệ 10 - Soạn Công Nghệ 10 Bài 5 Ngắn Nhất: Thực Hành

- Năm 1933, Mĩ công nhận và tùy chỉnh quan hệ nước ngoài giao với Liên Xô. Đó là thắng lợi lớn của nền ngoại giao Xô viết, xác minh uy tín của Liên Xô trên trường quốc tế.

Xem tiếp: triết lý Sử 11 bài bác 11. Tình trạng các nước tư bản giữa hai trận đánh tranh nhân loại (1918 - 1938)