Bài 11 nhân hai số nguyên cùng dấu

     
Trả lời thắc mắc Bài 11 trang 90 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời thắc mắc Bài 11 trang 90 Toán 6 Tập 1 . A) 12 . 3;

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc Bài 11 trang 91 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời thắc mắc Bài 11 trang 91 Toán 6 Tập 1. Cho a là một số trong những nguyên dương. Hỏi b là số nguyên dương hay nguyên âm nếu:

Xem chi tiết


bài xích 78 trang 91 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 78 trang 91 SGK Toán 6 tập 1. Tính:a) (+3) . (+9);b) (-3) . 7;c) 13 . (-5);d) (-150) . (-4);e) (+7) . (-5).

Bạn đang xem: Bài 11 nhân hai số nguyên cùng dấu

Xem giải thuật


bài xích 80 trang 91 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 80 trang 91 SGK Toán 6 tập 1. Mang đến a là một số trong những nguyên âm. Hỏi b là số nguyên âm tốt số nguyên dương nếu biết:

Xem lời giải


bài xích 81 trang 91 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 81 trang 91 SGK Toán 6 tập 1. Vào trò chơi bắn bi vào các hình tròn trụ vẽ cùng bề mặt đất (h.52),

Xem lời giải


bài bác 82 trang 92 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 82 trang 92 SGK Toán 6 tập 1. So sánh:a) (-7) . (-5) với 0;b) (-17) . 5 cùng với (-5) . (-2);c) (+19) . (+6) cùng với (-17) . (-10).

Xem giải thuật


bài 83 trang 92 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 83 trang 92 SGK Toán 6 tập 1. Cực hiếm của biểu thức (x – 2) . (x + 4) lúc x = -1 là số làm sao trong bốn đáp số A, B, C, D dưới đây...

Xem giải mã


bài xích 84 trang 92 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 84 trang 92 SGK Toán 6 tập 1. Điền những dấu “+”, “-“ thích hợp vào ô trống:

Xem giải thuật


bài 85 trang 93 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 85 trang 93 SGK Toán 6 tập 1. Tính:a) (-25) . 8;b) 18 . (-15);c) (-1500) .(-100);d) (-13)^2.

Xem thêm: Thật Lòng Đó Anh Cảm Thấy Tự Hào Về Em, Lời Bài Hát Ex'S Hate Me

Xem giải thuật


bài xích 86 trang 93 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 86 trang 93 SGK Toán 6 tập 1. Điền số vào ô trống mang đến đúng:

Xem giải thuật


bài xích 87 trang 93 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 87 trang 93 SGK Toán 6 tập 1. Hiểu được 32 = 9. Gồm còn số nguyên làm sao khác cơ mà bình phương của chính nó cũng bởi 9 ?

Xem lời giải


bài bác 88 trang 93 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 88 trang 93 SGK Toán 6 tập 1. Cho x ∈ Z, so sánh: (-5) . X cùng với 0.

Xem lời giải


bài 89 trang 93 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 89 trang 93 SGK Toán 6 tập 1. Sử dụng máy tính xách tay bỏ túi.

Xem thêm: Toán 11 Bài 1: Phương Pháp Quy Nạp Toán Học Lớp 11 Bài 1, Giải Toán 11 Bài 1: Phương Pháp Quy Nạp Toán Học

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 1 - bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 1 - bài xích 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 2 - bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - bài xích 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - bài xích 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 3 - bài bác 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 4 - bài bác 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - bài xích 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 5 - bài xích 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 5 - bài bác 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải mã


*
*

*

*
*

*
*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hoanggiaphat.vn nhờ cất hộ các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.