Bài 12 Lịch Sử 12

     
*

*

Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủở Việt nam giới từ năm 1919-1925

*

I. NHỮNG CHUYỂN BIẾN MỚI VỀ kinh TẾ, CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI Ở VIỆT nam SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT

1. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhị của thực dân Pháp

a. Hoàn cảnh

- Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, những nước thắng trận phân loại lại thế giới, hình thành hệ thống Véc xai – Oa xinh tơn (Versailles - Washington).

Bạn đang xem: Bài 12 lịch sử 12

- Hậu quả chiến tranh làm các cường quốc tư bản châu Âu gặp nặng nề khăn, nước Pháp bị thiệt hại nặng .

- biện pháp mạng tháng Mười Nga thắng lợi, Nga Xô viết được thành lập, Quốc tế cộng sản ra đời.

- tình trạng trên tác động mạnh đến Việt Nam.

b. Chính sách khai thác thuộc địa lần nhị của Pháp

Ở Đông Dương, chủ yếu là Việt Nam, Pháp thực hiện khai quật thuộc địa lần hai, từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến trước khủng hoảng ghê tế thế giới (1929 - 1933.)

* khiếp tế: Pháp đầu tư mạnh với tốc độ nhanh, đồ sộ lớn vào các ngành kinh tế ở Việt Nam, từ 1924 – 1929, số vốn đầu tư khoảng 4 tỉ phrăng.

- Nông nghiệp: đầu tư nhiều nhất, mở rộng diện tích đồn điền cao su, nhiều công ty cao su được thành lập (Đất đỏ, Mi-sơ-lanh…)

- Công nghiệp: mở mang các ngành dệt, muối, xay xát..., đặc biệt là khai thác mỏ (than…)

- Thương nghiêp: ngoại thương vạc triển, giao lưu bán buôn nội địa được đẩy mạnh.

- giao thông vận tải: vạc triển, đô thị mở rộng.

- ngân hàng Đông Dương: nắm quyền chỉ huy gớm tế Đông Dương, xây cất giấy bạc và giải ngân cho vay lãi.

- Tăng thu thuế: ngân sách Đông Dương thu năm 1930 tăng gấp 3 lần so với 1912.

2. Chính sách chính trị, văn hoá, giáo dục của thực dân Pháp

a. Thiết yếu trị: Pháp tăng cường chính sách cai trị và khai thác thuộc địa. Bộ đồ vật đàn áp, cảnh sát, mật thám, bên tù hoạt động ráo riết. Ngoài ra còn cải cách bao gồm trị - hành chính: đưa thêm người Việt vào làm các công sở, lập Viện dân biểu….

b. Văn hoá giáo dục:

- Hệ thống giáo dục Pháp - Việt được mở rộng. Cơ sở xuất bản, in ấn ngày càng nhiều, ưu tiên xuất bản những sách báo cổ vũ chủ trương “Pháp - Việt đề huề”.

- những trào lưu tư tưởng, khoa học-kỹ thuật, văn hoá, nghệ thuật phương Tây vào Việt Nam, tạo ra sự chuyển mới về nội dung, phương pháp tư duy sáng sủa tác. Các yếu tố văn hoá truyền thống, văn hoá mới tiến bộ cùng ngoại lai nô dịch cùng tồn tại, đan xen, đấu tranh với nhau.

3. Những chuyển biến mới về tởm tế cùng giai cấp làng mạc hội ở Việt Nam

a. Những chuyển biến mới về tởm tế:

- khiếp tế của tư bản Pháp ở Đông Dương vạc triển mới, đầu tư các nhân tố kỹ thuật với nhân lực sản xuất, tuy vậy rất hạn chế.

- ghê tế Việt phái nam vẫn mất cân nặng đối, sự chuyển biến chỉ mang tính chất chất cục bộ ở một số vùng, phổ biến vẫn lạc hậu.

- Đông Dương là thị trường độc chiếm của tư bản Pháp.

b. Sự chuyển biến mới về giai cấp buôn bản hội ở Việt Nam

- Giai cấp địa chủ phong kiến: tiếp tục phân hóa, một bộ phận trung, tiểu địa chủ bao gồm tham gia trào lưu dân tộc chống Pháp và tay sai.

- Giai cấp nông dân: bị đế quốc, phong kiến chiếm đoạt ruộng đất, phá sản ko lối thoát. Mâu thuẫn giữa nông dân Việt phái mạnh với đế quốc phong kiến tay không đúng gay gắt. Dân cày là một lực lượng cách mạng to lớn lớn của dân tộc.

- Giai cấp tiểu tư sản: phạt triển cấp tốc về số lượng, tất cả tinh thần dân tộc chống Pháp với tay sai. Bộ phận học sinh, sinh viên, trí thức nhạy cảm với thời cuộc, tha thiết canh tân đất nước, hăng hái đấu tranh bởi vì độc lập tự vị của dân tộc.

- Tư sản Việt Nam: ra đời sau thế chiến I, bị tư sản Pháp chèn ép, số lượng ít, thế lực gớm tế yếu bị phân hóa thành hai bộ phận:

+ Tư sản mại bản: quyền lợi gắn chặt với đế quốc bắt buộc cấu kết chặt chẽ với chúng.

+ Tư sản dân tộc: kinh doanh độc lập ,có khuynh hướng dân tộc cùng dân chủ.

- Giai cấp công nhân: càng ngày càng phát triển, đến 1929 gồm trên 22 vạn người, bị tư sản áp bức bóc lột gắn bó với nông dân gồm truyền thông yêu nước, chịu ảnh hưởng của trào lưu biện pháp mạng vô sản, trở thành một động lực của phong trào dân tộc dân chủ theo khuynh hướng giải pháp mạng tiên tiến.

* nắm lại: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Việt nam giới diễn ra những biến đổi quan liêu trọng về khiếp tế, buôn bản hội, văn hoá, giáo dục. Mâu thuẫn trong làng mạc hội Việt phái nam tiếp tục diễn ra sâu sắc, trong đó chủ yếu là mâu thuẫn giữa quần chúng. # ta với thực dân Pháp với phản động tay sai. Cuộc đấu tranh chống đế quốc và tay không đúng tiếp tục diễn ra gay gắt, đa dạng về nội dung và hình thức.

- Nêu cơ chế khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở nước ta sau CTTGI.

- Dưới tác động của bao gồm sánh khai quật thuộc địa của Pháp, những giai cấp ở VN có sự chuyển biến ra sao?

II. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT nam TỪ 1919 ĐẾN 1925

1. Hoạt động của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh với một số người Việt phái nam ở nước ngoài

* Phan Bội Châu

- Sau những năm bôn ba hoạt động ở Nhật, Trung Quốc ko thành công, Phan Bội Châu bị giới quân phiệt Trung Quốc giam năm 1913 đến năm 1917 được tự do.

- Ảnh hưởng của biện pháp mạng mon Mười Nga với sự ra đời của nước Nga đối với Phan Bội Châu.

- tháng 6/1925, Phan Bội Châu bị Pháp bắt tại Thượng Hải (Trung Quốc), đưa về an trí ở Huế.

* Phan Chu Trinh:

- 1911 Phan Chu Trinh ra khỏi đơn vị tù Côn Đảo, thanh lịch Pháp tiếp tục hoạt động.

Xem thêm: Cách Tạo Sigil May Mắn Cách Sử Dụng Sigil Có Thể Nguy Hiểm? Cách Tạo Sigil Đơn Giản

- 1922 Phan Châu Trinh viết “Thất điều thư” vạch 7 tội của Khải Định.

- 6/1925 PCT về nước, tiếp tục tuyên truyền, đả phá chế độ quân chủ, đề cao dân quyền …được bạn teen và dân chúng hưởng ứng.

* vai trung phong tâm xã

- Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Công Viễn…… lập tổ chức trọng điểm tâm buôn bản 1923.

* Hoạt động của Việt Kiều ở Pháp

- Nhiều Việt kiều tại Pháp thâm nhập hoạt động yêu nước, chuyển tài liệu, sách báo tiến bộ về nước.

- Năm 1925, lập "Hội những người lao động trí tuệ Đông Dương”.

2. Hoạt động của tư sản, tiểu tư sản và công nhân Việt Nam

* Hoạt động của tư sản Việt Nam:

- Tẩy chay tư sản Hoa kiều, vận động người Việt dùng hàng Việt. Đấu tranh chống độc quyền cảng dùng Gòn, độc quyền xuất cảng lúa gạo tại phái nam Kỳ của tư bản Pháp.

- Tư sản lớn ở nam giới Kỳ như Bùi quang đãng Chiêu, Nguyễn Phan Long… thành lập Đảng Lập hiến (1923), đòi tự do, dân chủ, nhưng khi được Pháp nhượng bộ một số quyền lợi họ sẵn sàng thoả hiệp với chúng.

- xung quanh Bắc gồm nhóm nam giới Phong của Phạm Quỳnh cổ vũ thuyết “quân chủ lập hiến”, nhóm Trung Bắc tân văn của Nguyễn Văn Vĩnh đề cao “trực trị”.

* Hoạt động của tiểu tư sản trí thức: hoạt động sôi nổi như đấu tranh đòi quyền tự do, dân chủ.

- Tổ chức chủ yếu trị: như Việt nam nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Đảng tuổi teen (đại biểu: Tôn quang Phiệt, Đặng bầu Mai, Trần Huy Liệu, Nguyễn An Ninh…)

- Báo tiến bộ ra đời như Chuông rè, An nam trẻ, Người đơn vị quê, Hữu Thanh, Tiếng Dân…

- đơn vị xuất bản tiến bộ như phái nam đồng thư làng mạc (Hà Nội), Cường học thư thôn (Sài Gòn), quan liêu hải tùng thư (Huế).

- Cao trào yêu thương nước dân chủ công khai: như đòi Pháp thả tự vì cho Phan Bội Châu (1925); lễ truy tìm điệu Phan Chu Trinh 1926.

* các cuộc đấu tranh của công nhân:

- ngày càng nhiều hơn nhưng vẫn còn lẻ tẻ, tự phát, ở tp sài gòn - Chợ Lớn thành lập Công hội (bí mật) bởi Tôn Đức Thắng đứng đầu.

- Cuộc bãi công của thợ máy xưởng tía Son tại cảng thành phố sài thành không chịu sửa chữa chiến hạm Mi-sơ-lê của Pháp để phản đối việc chiến hạm này chở bầy tớ sang đàn áp phong trào đấu tranh của dân chúng Trung Quốc (8/1925).

- Cuộc đình công của thợ máy ba son đòi tăng lương 20%, phải cho những người công nhân bị thải hồi được trở lại làm việc, đánh dấu bước tiến mới của trào lưu công nhân.

3. Hoạt động yêu nước của Nguyễn Ái Quốc

* Nguyễn Tất Thành xuất thân trong một gia đình Nho giáo yêu nước ở thôn Kim Liên, huyện phái nam Đàn, tình Nghệ An. Là một thanh niên sớm tất cả lòng yêu nước, nhận thấy những hạn chế trong chủ trương cứu nước của các vị tiền bối, đề xuất ông quyết định ra đi kiếm tìm đường cứu nước (1911).

- Sau nhiều năm bôn ba khắp thế giới, Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp 1917, gia nhập Đảng thôn hội Pháp 1919.

- mon 07/1920 Nguyễn Ai Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc cùng thuộc địa của V.I.Lênin, khẳng định bé đường giành độc lập, tự vì của quần chúng. # Việt Nam.

* các sự kiện bên trên đã đánh dấu bước ngoặt về tư tưởng, Nguyễn Ái Quốc đã từ chủ nghĩa dân tộc đến với chủ nghĩa cộng sản, từ chiến sĩ chống chủ nghĩa thực dân thành chiến sĩ quốc tế vô sản, là người mở đường mang lại sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam.

- 1921, Người lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa ở Paris để đoàn kết những lực lượng biện pháp mạng chống chủ nghĩa thực dân, ra báo “Người cùng khổ” là cơ quan tiền ngôn luận của Hội.

- Người còn viết bài bác cho báo Nhân đạo, Đời sống công nhân…, đặc biệt là tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp.

- 6/1923: Người đến Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân (10/1923) và Đại hội Quốc tế Cộng sản lần V (1924)

- mon 6/1925: Thành lập Hội Việt Nam bí quyết mạng thanh niên nhằm tổ chức cùng lãnh đạo quần bọn chúng đấu tranh chống Pháp.

* Ý nghĩa:

- Người đã search ra nhỏ đường cứu nước đúng đắn cho phương pháp mạng Việt nam giới là độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa buôn bản hội, kết hợp tinh thần yêu thương nước với tinh thần quốc tế vô sản.

- Chuẩn bị về tư tưởng cho biện pháp mạng Việt Nam.

- Chuẩn bị về tổ chức cho bí quyết mạng Việt Nam.

* con đường cứu nước của nguyễn Ái Quốc tất cả gì không giống so với trước?

- Hướng đi: những vị tiền bối tra cứu đường sang phương Đông, Nguyễn Ái Quốc quyết định đi lịch sự phương Tây.

- phương pháp đi: những vị tiền bối tìm cách gặp gỡ với tầng lớp lãnh đạo mặt trên. Ngược lại NAQ rạm nhập vào các tầng lớp, giai cấp thấp nhất trong buôn bản hội. Từ đó, Người gồm ý thức giác ngộ, đoàn kết đấu tranh, gặp được chủ nghĩa Mác – Lê nin, search ra bé đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.

Xem thêm: Tổng Hợp Hình Ảnh Hoa Hồng Vẽ Hoa Hồng Bằng Bút Chì Cực Đẹp, Những Hình Ảnh Hoa Hồng Vẽ Bằng Bút Chì Cực Đẹp

* công sức của Nguyễn Ái Quốc

- Người search ra nhỏ đường cứu nước đúng đắn để giải phóng dân tộc Việt Nam.

- Nhờ đó tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, làm giải pháp mạng tháng Tám thành công; tiến hành chống Pháp – Mỹ thắng lợi

*

Xem tiếp: Lý thuyết Sử 12: bài 13. Trào lưu dân tộc dân chủở Việt nam giới từ năm 1925 đến năm 1930