Bài 16 Lịch Sử 11

     
*

*

Bài 16: các nước Đông nam giới Á thân hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

I. KHÁI QUÁT VỀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP Ở ĐÔNG nam giới Á

So với trong thời gian đầu cầm kỉ XX, trào lưu đã bao gồm bước tiến mới:

Một là: Bước cải cách và phát triển của trào lưu dân tộc bốn sản cùng sự lớn mạnh của thống trị tư sản dân tộc.

Bạn đang xem: Bài 16 lịch sử 11

- Giai cấp bốn sản đề ra mục tiêu chống chọi rõ ràng, ở kề bên mục tiêu tởm tế, mục tiêu chủ quyền tự nhà như đòi quyền tự nhà về thiết yếu trị, đòi sử dụng tiếng mẹ đẻ trong công ty trường.

- Đảng bốn sản được thành lập và ảnh hưởng rộng rãi trong làng hội. (Đảng dân tộc bản địa ở Inđônêxia, trào lưu Tha Kin nghỉ ngơi Miến Điện, Đại hội toàn Mã Lai...)

Hai là: Sự lộ diện xu phía vô sản

- Công nhân tiếp thu công ty nghĩa Mác-Lê-nin yêu cầu chuyển biến dũng mạnh về dấn thức. Vày vậy, Đảng cộng sản đã được ra đời ở nhiều nước: Đảng cộng sản Inđônêxia (5- 1920); năm 1930: Đảng cộng sản Đông Dương, Mã Lai, Xiêm, Philippin...).

- Đảng lãnh đạo bí quyết mạng, đưa trào lưu trở đề nghị sôi nổi, quyết liệt như: khởi nghĩa vũ trang nghỉ ngơi Inđônêxia (1926-1927); trào lưu 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh làm việc Việt Nam.

II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHỐNG THỰC DÂN PHÁP Ở LÀO VÀ CAMPUCHIA

1. Nguyên nhân

- Sau Chiến tranh quả đât thứ nhất, thực dân Pháp tăng cường khai thác trực thuộc địa, nhất là ở Đông Dương - được coi là quan trọng và phú quý nhất trong khối hệ thống thuộc địa của Pháp.

- Chính sách khai thác tàn bạo, cơ chế thuế khóa, lao dịch nặng trĩu nề.


=> Đã bùng nổ phong trào đấu tranh kháng thực dân Pháp làm việc Đông Dương.

Xem thêm: Top Những Khẩu Hiệu Chào Mừng Năm Học Mới 2021, Khẩu Hiệu Khai Giảng Năm Học Mới 2021

2. Kết quả

*

- Ở Lào: phong trào đấu tranh trở nên tân tiến mạnh những mang tính chất tự phát, đa số ở địa bàn Bắc Lào trào lưu cách mạng liên hệ ngặt nghèo với Việt Nam.

- Ở Campuchia: phong trào bùng lên trẻ trung và tràn đầy năng lượng vào 1925 - 1926, cải tiến và phát triển thành đấu tranh vũ trang. Cũng mang tính tự phát, phân tán.

- Ở Việt Nam: phong trào cải cách và phát triển mạnh mẽ:

+ Năm 1930, Đảng cộng sản Đông Dương ra đời xuất hiện thời kỳ mới của bí quyết mạng 3 nước Đông Dương.

+ Tập thích hợp - đoàn kết tất cả các giai cấp, các lực lượng trong buôn bản hội.

+ Xây dựng cửa hàng của Đảng cộng sản ở nhiều nơi.

+ Đưa trào lưu cách mạng cải cách và phát triển theo xu thế vô sản.

Xem thêm: If You Think Of The Jobs Robots Could Never Do, You Would Probably Put Doctors And Teachers At The Top Of The List

- Trong những năm 1936 - 1939, chiến trường Dân chủ Đông Dương tập hòa hợp nhân dân phòng phát xít cùng chiến tranh. Một số các đại lý của Đảng cùng sản Đông Dương được phát hành và củng cố ở Viêng Chăn, PhnômPênh … kích thích sự cách tân và phát triển của trào lưu đấu tranh làm việc Lào cùng Campuchia cho tới khi Chiến tranh trái đất thứ hai bùng nổ.