Bài 2 sinh học 12

     
*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài xích hát tuyển chọn sinh Đại học, cđ tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng

43 câu Trắc nghiệm Sinh học lớp 12 bài xích 2 bao gồm đáp án: những dạng bài xích tập về quá trình phiên mã


hoanggiaphat.vn xin trình làng đến những quý thầy cô, những em học viên bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 12 bài 2: các dạng bài xích tập về quá trình phiên mã chọn lọc, bao gồm đáp án. Tài liệu có 24 trang gồm 43 câu hỏi trắc nghiệm rất hay bám sát đít chương trình sgk Sinh học tập 12. Hi vọng với bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học tập 12 bài bác 2 có đáp án này để giúp đỡ bạn ôn luyện trắc nghiệm nhằm đạt kết quả cao trong bài bác thi trắc nghiệm môn Sinh học tập 12.

Bạn đang xem: Bài 2 sinh học 12

Mời quí bạn đọc tải xuống để xem rất đầy đủ tài liệu Sinh học lớp 12 bài xích 2: các dạng bài tập về quá trình phiên mã

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC LỚP 12

Bài giảng Sinh học tập 12 bài 2: Phiên mã và dịch mã

BÀI 2: CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ QUÁ TRÌNH PHIÊN MÃ

Câu 1:Một đoạn mạch mã nơi bắt đầu của gen bao gồm trình tự những nuclêôtit như sau:

3’… AAATTGAGX…5’

Biết quá trình phiên mã bình thường, trình tự những nuclêôtit của đoạn mARN khớp ứng là

3’…UUUAAXUXG…5’3’…GXUXAAUUU…55’…TTTAAXTGG…3’5’…TTTAAXTXG…3’

Đáp án:

Quá trình tổng đúng theo mARN là quá trình phiên mã, ARN được tổng phù hợp theo nguyên tác bổ sung A mạch gốc link với U từ do; G mạch gốc link với X tự do, X mạch gốc links với G từ do, T mạch gốc links với A từ do.

Từ đó ta có:

Mạch mã gốc: 3"… … AAATTGAGX …5"

mARN được tổng hợp 5"... ....UUUAAXUXG…3"

Đáp án yêu cầu chọn là:B

Chú ý

Chiều của mARN hoàn toàn có thể được viết ngược để bẫy, HS đề xuất chú ý.

Câu 2:Một đoạn phân tử ADN ngơi nghỉ sinh thiết bị nhân thực có trình từ bỏ nuclêôtit bên trên mạch mang mã nơi bắt đầu là: 3"… AAAXAATGGGGA…5". Trình từ bỏ nuclêôtit bên trên mạch mARN được tổng vừa lòng từ đoạn và nay là:

5"... GTTGAAAXXXXT…3"5"... AAAGTTAXXGGT…3"5"... UUUGUUAXXXXU…3"5"... GGXXAATGGGGA…3"

Đáp án:

Quá trình tổng hòa hợp mARN là quy trình phiên mã, ARN được tổng vừa lòng theo nguyên tác bổ sung A mạch gốc link với U trường đoản cú do; G mạch gốc link với X tự do, X mạch gốc link với G từ bỏ do, T mạch gốc links với A từ do

Từ kia ta có

Mạch mã gốc: 3"… AAAXAATGGGGA…5"

mARN được tổng hợp 5"... UUUGUUAXXXXU…3"

Đáp án yêu cầu chọn là:C

Chú ý

Chiều của mARN rất có thể được viết ngược nhằm bẫy, HS đề nghị chú ý.

Câu 3:Nếu mã gốc gồm đoạn: 3’TAX ATG GGX GXT AAA 5’ thì mARN khớp ứng là:

5’ AUG UAX XXG XGA UUU 3’3’ ATG TAX XXG XGA TTT 5’3’ AUG UAX XXG XGA UUU 5’5’ ATG TAX XXG XGA TTT 3’

Đáp án:

ARN polimerase tổng vừa lòng mARN theo hướng từ 5’-3’ đề xuất mã gốc gồm đoạn: 3’TAX ATG GGX GXT AAA 5’ thì mARN tương xứng là 5’ AUG UAX XXG XGA UUU 3’.

Đáp án cần chọn là:A

Chú ý

Chiều của mARN rất có thể được viết ngược để bẫy, HS đề nghị chú ý.

Câu 4:Cho đoạn mạch nơi bắt đầu của gen là: 3’ AGX TTA GXA 5’, đoạn mARN khớp ứng do gene này tổng thích hợp là:

5’UXG AAU XGU 3’5’ TXG AAT XGT 3’5’AGX UUA GXA 3’3’ AGX UUA GXA 5’

Đáp án:

Mạch mã nơi bắt đầu của gen: 3’ AGX TTA GXA 5’

→ mARN: 5’ UXG AAU XGU 3’.

Đáp án đề xuất chọn là:A

Chú ý

Chiều của mARN rất có thể được viết ngược nhằm bẫy, HS yêu cầu chú ý.

Câu 5:Trình tự dưới đây được ghi trong bank dữ liệu gene là một trong những phần của lôcut mã hoá trong một bộ gen:

5"...AGG-AGG-TAG-XAX-XTT-ATG-GGG-AAT-GXA-TTA-AAX-...3".

Bộ ba ATG được ấn đậm là bộ ba mở màn của gene ở locut này. Trình từ bỏ nào dưới đây hoàn toàn có thể là 1 phần của mARN được sao mã tương ứng với locut đó?

5" ...AGG-AGG-UAG-XAX-XUU-AUG-GGG-AAU-GXA-UUA-AAX-... 3"5" ...UXX-UXX-AUX-GUG-GAA-UAX-XXX-UUA-XGU-AAU-UUG-... 3"5" ...AXA-AAU-UAX-GUA-AGG-GUA-UUU-XXA-XGA-UGG-AGG-... 3"5" ...UGU-UUA-AUG-XAU-UXX-XAU-AAA-GGU-GXU-AXX-UXX-... 3"

Đáp án:

Ta thấy bộ ba bắt đầu gen là: 5’ATG 3’ nên đó là mạch bổ sung.

Mạch mã gốc của gen này còn có trình từ (tính trường đoản cú bộ cha mở đầu) 3’ TXX-TXX- …-TAX– XXX- TTA – XGT- AAT….5’

Đoạn mARN gồm trình tự: 5’…AGG – AGG - … -AUG– GGG – AAU- GXA - …3’

Đáp án nên chọn là:A

Chú ý

Chiều của mARN có thể được viết ngược để bẫy, HS đề xuất chú ý.

Câu 6:Một đoạn ADN có trình tự mạch mã nơi bắt đầu như sau:

3’ ATG TAX GTA GXT…….. 5’.

Hãy viết trình tự các nuclêôtit trong mARN nguyên sơ được tổng hòa hợp từ gen trên:

5’ UAXAUGXAUXGA 3’…AUGXAUXGA…5’TAXATGXATXGA3’AUGUAXGUAGXU…

Đáp án:

Đoạn mạch gốc có trình tự:

3’ ATG TAX GTA GXT…….. 5’.

Đoạn mARN được dịch mã ra:

5’ UAX AUG XAU XGA …….. 3’

Đáp án phải chọn là:A

Chú ý

Chiều của mARN có thể được viết ngược nhằm bẫy, HS buộc phải chú ý.

Câu 7:Một chuỗi ADN tất cả trình từ bỏ mạch nơi bắt đầu : 5"-ATGGXATXA-3". Nếu chuỗi này được phiên mã, chuỗi ARN chế tạo ra thành sẽ như vậy nào?

5’- AUGGXAUXA -3’5’- UGAUGXXAU -3"5’- TAXXGTAGT -3"5"- UAXXGUAGU -3"

Đáp án:

Áp dụng nguyên tắc bổ sung A-U; G-X; T-A ta có

Mạch mã gốc: 3’- AXTAXGGTA - 5’

mARN 5"-UGAUGXXAU -3 "

Đáp án buộc phải chọn là:B

Chú ý

Chiều của mARN rất có thể được viết ngược nhằm bẫy, HS cần chú ý.

Câu 8:Trình tự cân xứng với trình tự các nucleotit của phân tử mARN được phiên mã từ là 1 gen gồm đoạn mạch bổ sung 5’AGXTTAGXA 3’ là:

3’UXGAAUXGU5’3’AGXUUAGXA5’5’UXGAAUXGU3’5’AGXUUAGXA3’

Đáp án:

Gen tất cả mạch bổ sung cập nhật có trình trường đoản cú như sau: 5’AGXTTAGXA 3’

Trình tự nucleotit gồm trong phân tử mARN là: 5’AGXUUAGXA 3’

Đáp án yêu cầu chọn là:D

Chú ý

Trình tự nuclêôtit của mARN tựa như trình từ mạch bổ sung của ADN chỉ rứa T bằng U.

Câu 9:Trình tự tương xứng với trình tự những nucleotit của phân tử mARN được phiên mã từ là 1 gen tất cả đoạn mạch bổ sung 5’ TXGAATXGT 3’ là:

3’UXGAAUXGU5’3’AGXUUAGXA5’5’UXGAAUXGU3’5’AGXUUAGXA3’

Đáp án:

Gen có mạch bổ sung có trình trường đoản cú như sau:5’ TXGAATXGT3’

Trình trường đoản cú nucleotit có trong phân tử mARN là: 5’UXGAAUXGU3’

Đáp án cần chọn là:C

Chú ý

Trình trường đoản cú nuclêôtit của mARN giống như trình trường đoản cú mạch bổ sung cập nhật chỉ cụ T bằng U.

Câu 10:Nếu một phân tử mARN có tỉ lệ những loại nucleotit là 15% A, 20% G, 30% U cùng 35% X. Thì tỉ lệ % các loại nucleotit trong phân tử ADN phiên mã đề nghị mARN đó là bao nhiêu?

15% A, 20% X, 30% T, 35% G22,5% T, 22,5% A, 27,5% G, 27,5% X.17,5 % G, 17,5% A, 32,5% T, 32,5% X.35% G, 20% X, 30% A, 15% T.

Đáp án:

Tính nhanh:

A=T==22,5%; G=X==27,5%

Đáp án nên chọn là:B

Câu 11:Nếu một phân tử mARN tất cả tỉ lệ những loại nucleotit là 15% A, 30% G, 20% U cùng 35% X. Thì tỉ lệ % các loại nucleotit trong phân tử ADN phiên mã yêu cầu mARN sẽ là bao nhiêu?

15% A, 20% X, 30% A, 35% G.22,5% T, 22,5% A, 27,5% G, 27,5% X.17,5 % T, 17,5% A, 32,5% G, 32,5% X.35% G, 20% X, 30% A, 15% T.

Xem thêm: Mục Lục Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3, Giải Vở Bài Tập (Vbt) Toán Lớp 3 Tập 1, Tập 2

Đáp án:

Tính nhanh:

A=T==17,5%; G=X==32,5%

Đáp án phải chọn là:C

Câu 12:Ở sinh đồ nhân sơ, 1 phân tử tARN tất cả tỉ lệ những loại nuclêôtit A:U:G:X=2:3:5:7. Phân tử ADN được sử dụng làm khuôn nhằm tổng hợp bắt buộc phân tử tARN có tỉ lệ A/G là:

5/125/172/53/7

Đáp án:

Phân tử ARN gồm ti lệ những loại nuclêôtit là A:U:G:X=2:3:5:7

Phân tử ADN được dùng làm khuôn để tổng hợp gồm tỉ lệ A/G là:

*
=5/12

Đáp án bắt buộc chọn là:A

Câu 13:Một gen lâu năm 2040Å. Khi ren sao mã 1 lần, đã tất cả 200 rG và 150 rX theo lần lượt vào tiếp xúc với mạch gốc. Con số từng một số loại nuclêôtit của ren nói trên là

A = T =G = X = 300A = T = G = X = 600A = T = 250 cùng G = X = 350A = T = 350 với G = X = 250

Đáp án:

Số nuclêôtit của ren là: N = 2040 : 3,4 × 2 = 1200

Số nuclêôtit nhiều loại G = rG + rX = 200 + 150 = 350

Số nuclêôtit loại A = 600 – 350 = 250

Đáp án bắt buộc chọn là:C

Câu 14:Một gen dài 2040 Å. Khi ren sao mã 1 lần, đã có 200 rG với 100 rX thứu tự vào tiếp xúc với mạch gốc. Số lượng từng loại nuclêôtit của ren nói trên là:

A = T =G = X = 300A = T = G = X = 600A = T = 250 và G = X = 350A = T = 350 và G = X = 250

Đáp án:

Số nuclêôtit của gene là: N = 2040 : 3,4 × 2 = 1200nu

Số nuclêôtit loại G = rG + rX = 200 + 100 = 300nu

Số nuclêôtit các loại A = 600 – 300 = 300 nu

Đáp án đề nghị chọn là:A

Câu 15:Một phân tử mARN lâu năm 3060Å được bóc tách ra tự vi khuẩnE.colicó tỉ lệ những loại nuclêôtit A, G, U với X theo lần lượt là 25%, 20%, 35% cùng 20%. Tính theo lý thuyết, con số nuclêôtit mỗi nhiều loại của gen đã tổng phù hợp ra phân tử mARN bên trên là:

G = X = 400, A = T = 500G = X = 540, A = T = 360G = X = 420, A = T = 480G = X = 360, A = T = 540

Đáp án:

Ta gồm mARN gồm chiều lâu năm là 3060 Å => 900 ribonuclêôtit

rA = Tg = 0,25 x 900 = 225

rU = Ag = 0,35 x 900 = 315

rG = Xg = 0,2 x 900 = 180

rX = Gg = 0,2 x 900 = 180

Số lượng nuclêôtit mỗi nhiều loại trong ren tổng hợp đề nghị phân tử đó là:

A = T = Tg + Ag = 540

G = X = Gg + Xg = 360

Đáp án nên chọn là:D

Câu 16:Một phân tử mARN nhiều năm 2040Å được bóc ra từ bỏ vi khuẩnE.colicó tỉ lệ những loại nuclêôtit A, G, U và X thứu tự là 20%, 15%, 40% với 25%. Bạn ta áp dụng phân tử mARN làm khuôn nhằm tổng hợp tự tạo một đoạn ADN tất cả chiều dài bằng chiều nhiều năm phân tử: ARN. Tính theo lí thuyết, số lượng nuclêôtit từng loại phải phải hỗ trợ cho quá trình tổng đúng theo một đoạn ADN bên trên là:

G = X= 320, A = T = 280G = X = 240, A = T = 360G = X = 360, A = T = 240G = X = 280, A = T = 320

Đáp án:

Số nu của phân tử mARN là: 2040 : 3,4 = 600 (nu)

Số nu A = 120, U = 240, G = 90, X = 150

Số nu mỗi các loại trên ADN là:

A = T = A (mARN) + U (mARN) = 120 + 240 = 360

G = X = G (mARN) + X (mARN ) = 90 + 150 = 240

Đáp án cần chọn là:B

Câu 17:Một phân tử mARN của sinh thứ nhân sơ tất cả chiều lâu năm 0,51 µm, cùng với tỉ lệ những loại nuclêôtit adenine, guanine, xitozin lần lượt là 10%,20%,20%. Fan ta áp dụng phân tử mARN này làm cho khuôn để tổng hợp nhân tạo một phân tử ADN gồm chiều dài tương đương. Tính theo lí thuyết, số lượng nuclêôtit từng loại nên phải cung cấp cho quá trình tổng vừa lòng trên là:

G= X = 450; A= T = 300G= X = 600; A= T = 900G= X = 300; A= T = 450G= X = 900; A= T = 600

Đáp án:

Ta bao gồm số các loại nuclêôtit vào phân tử mARN của sinh thứ nhân sơ là:

= 1500

Số nuclêôtit những loại trong phân tử mARN là:

A = 0.1 x 1500 = 150

G = 0.2 x 1500 = 300

X = 0.2 x 1500 = 300

U = 0.5 x 1500 = 750

Ta gồm chiều dài của gen bởi với chiều lâu năm của phân tử ADN cùng mARN bằng nhau

→ Số nuclêôtit vào phân tử ADN là:

A = T = (A + U) = (750 + 150) = 900

G + X = 300 + 300 = 600

Đáp án bắt buộc chọn là:B

Câu 18:Một phân tử mARN lâu năm 5100Å, bao gồm Am – Xm = 300, Um – Gm = 200. Số nuclêôtit của ren tổng hòa hợp phân tử mARN này là:

A = T = 750, G = X = 500A = T = 900, G = X = 500A = T = 500, G = X = 1000A = T = 1000, G = X = 500

Đáp án:

mARN có 5100Å → N (mARN) =(5100Å : 3,4) = 1500.

Am - Xm = 300, Um - Gm = 200

→ Am - Xm + Um - Gm = (Am + Um) - (Xm + Gm) = 500

→ A - G = 500, A +G = 1500 → A = T = 1000, G =X = 500.

Đáp án yêu cầu chọn là:D

Câu 19:Một phân tử mARN tất cả chiều dài 2142 Åvà phần trăm A : U : G : X = 1:2:2:4. áp dụng phân tử mARN này làm khuôn để phiên mã ngược tổng hợp buộc phải phân tử ADN mạch kép. Nếu như phân tử ADN được tổng hợp gồm chiều dài bởi chiều dài bằng phân tử ARN này thì số nuclêôtit mỗi nhiều loại của ADN là

A = 140, T = 70, G = 280, X = 140A = T = 420, G = X = 210A = 70, T = 140, G = 140, X = 280A = T = 210, G = X = 420

Đáp án:

Phân tử mARN nhiều năm 2142 Å→ gồm tổng số nu là 630 nu

tỷ lệ A : U : G : X = 1:2:2:4

→ Vậy A = 70, U = G = 140 với X = 280

Phiên mã ngược thành ADN, chuỗi ADN này có: A = T = 70+140 = 210

G = X = 140 + 280 = 420

Đáp án nên chọn là:D

Câu 20:Ở vi khuẩn, một gen tiến hành 3 lần phiên mã yên cầu môi trường cung cấp số lượng nuclêotit những loại: A=525, U=1560, G=1269, X=858. Số lượng nuclêotit từng một số loại của ren là

A = T = 695, G=X= 709A = T = 709, G = X = 695A = 175, T = 520, G = 423, X = 286A = 520, T= 175, G= 286, X=360

Đáp án:

A’ = K . Am= K . T gốc → T cội =175

U’ = K . Um= K . A gốc → A cội = 520

G’ = K . Gm= K . X nơi bắt đầu → X nơi bắt đầu = 423

X’ = K . Xm= K . G cội = > G nơi bắt đầu = 286

A = T = A gốc + T cội = 695

G = X = G nơi bắt đầu + X cội = 709

Đáp án đề nghị chọn là:A

Câu 21:Một gen của vi trùng dài 510 (nm), mạch 1 có A1: T1: G1: X1= 1:2:3:4. Ren phiên mã tạo nên một mARN có nucleotit các loại A là 150. Số nucleotit nhiều loại G môi trường hỗ trợ cho quá trình phiên mã là

Đáp án:

Gen nhiều năm 510nm→ N= 3000; A1+T1+X1+G1= 1500

→ A1= 150, T1= 300; G1= 450; X1= 600.

rA=150 → T gốc = 150 → mạch 2 là mạch nơi bắt đầu → số G môi trường cung cấp cho phiên mã = X2= 450

Đáp án cần chọn là:C

Câu 22:Một gene của vi trùng dài 510 (nm), mạch 1 có A1: T1: G1: X1= 1:2:3:4. Gene phiên mã tạo nên một mARN gồm nucleotit nhiều loại A là 300. Số nucleotit các loại G môi trường hỗ trợ cho quá trình phiên mã là

600.900.450.1200.

Đáp án:

Gen dài 510nm → N= 3000; A1+T1+X1+G1= 1500

→ A1= 150, T1= 300; G1= 450; X1= 600

rA=300 → T cội = 300 → mạch 1 là mạch nơi bắt đầu số G môi trường cung ứng = X1= 600

Đáp án nên chọn là:A

Câu 23:Một gen gồm chiều dài 0,408 µm đã tổng hợp được một phân tử mARN gồm tỉ lệ các loại ribonuclêôtit như sau: G/U=1/4, A/X=2/3 với tích số thân A với U bằng 115200, số lượng nuclêôtit các loại A của gen là:

480640360720

Đáp án:

0,408 µm = 4080Å → Số ribonuclêôtit của mARN:

*
= 1200

Ta có: 4G = U, 3A = 2X, A x U = 115200 (trên mARN) → A = 240, U = 480, G = 120, X = 360

→ gen: A = 240 + 480 = 720.

Đáp án đề nghị chọn là:D

Câu 24:Gen nhân đôi 2 đợt, từng gen nhỏ sao mã 3 lần, nếu gen dài 5100Åthì tổng số link cộng hoá trị gồm trong toàn bộ các phân tử mARN được tạo nên là:

1199659961798835988

Câu 25:Gen nhân song 1 đợt, từng gen con sao mã 2 lần, trường hợp gen nhiều năm 5100 Å thì tổng số link cộng hoá trị gồm trong tất cả các phân tử mARN được tạo thành là:

11996 59961798835988

Đáp án:

N = 5100: 3,4. 2 = 3000nu

Số gene con tạo nên là 2^1= 2

Số mARN sinh sản thành là 2.2= 4

Số links cộng hóa trị là: (1500 + 1500-1). 4 = 11996

Đáp án phải chọn là:A

Câu 26:Một gen bao gồm chứa 1350 nuclêôtit và có 20% ađênin. Số link hiđrô bị phá vỡ lẽ khi ren sao mã 3 lần bằng:

17555265122858755

Đáp án:

A = 270 →G =405

H = 2A + 3G = 540 + 1215 = 1755

Số link H bị phá đổ vỡ sau 3 lần sao mã là 3. 1755 = 5265

Đáp án nên chọn là:B

Câu 27:Một gen có chứa 1350 nuclêôtit và bao gồm 20% ađênin. Số link hiđrô bị phá tan vỡ khi gen sao mã 7 lần bằng:

17555625122858755

Đáp án:

A = 270 →G =405

H = 2A + 3G = 540 + 1215 = 1755

Số link H bị phá vỡ lẽ sau 3 lần sao mã là 7. 1755 = 12285

Đáp án phải chọn là:C

Câu 28:Một gen bao gồm tỉ lệ A/G=2/3. Gen này sao mà 2 lần đã đem của môi trường 450 rU với 750 rA. Số liên kết hiđrô của ren nói trên là:

4875288078003900

Đáp án:

Số nuclêôtit loại A = (450 + 750) :2 = 600

Số nuclêôtit nhiều loại G = 600. 3 : 2 = 900

Số liên kết hiđrô của gene H = 2A + 3G = 3900

Đáp án đề nghị chọn là:D

Câu 29:Một gen gồm tỉ lệ A/G=2/3. Ren này sao cơ mà 1 lần đã lấy của môi trường thiên nhiên 450 rU cùng 750 rA. Số links hiđrô của ren nói trên là:

4875288078003900

Đáp án:

Số nuclêôtit nhiều loại A = (450 + 750) = 1200

Số nuclêôtit nhiều loại G = 1200. 3 : 2 = 1800

Số links hiđrô của gene H = 2A + 3G = 7800

Đáp án đề xuất chọn là:C

Câu 30:Một gene của vi khuẩn tiến hành phiên mã đã cần môi trường xung quanh nội bào cung ứng 900U; 1200G; 1500A; 900X. Biết phân tử mARN này còn có tổng số 1500 nucleotit. Số phân tử mARN tạo ra là

2413

Đáp án:

Tổng số ribonucleotit môi trường cung cấp để tổng đúng theo phân tử mARN là: 900 + 1200 + 1500 + 900 = 4500

Số phân tử mARN được tạo thành là: 45000 : 1500 = 3

Đáp án đề nghị chọn là:D

Câu 31:Một gen của vi khuẩn triển khai phiên mã sẽ cần môi trường nội bào cung cấp 900U; 1200G; 1500A; 900X. Biết phân tử mARN này có tổng số 2250 nucleotit. Số phân tử mARN tạo nên là:

2413

Đáp án:

Tổng số ribonucleotit môi trường hỗ trợ để tổng đúng theo phân tử mARN là: 900 + 1200 + 1500 + 900 = 4500

Số phân tử mARN được tạo thành là: 4500: 2250=2

Đáp án đề nghị chọn là:A

Câu 32:Một gen nhiều năm 0,408 micrômet từ nhân song 3 lần và mỗi ren con tạo thành đều sao mã 2 lần. Số phân tử mARN được tổng hợp cùng số đối kháng phân bao gồm chứa trong những phân tử mARN được tạo ra là:

8 phân tử và 9600 ribônuclêôtit12 phân tử cùng 14400 ribônuclêôtit6 phân tử và 7200 ribônuclêôtit16 phân tử và 19200 ribônuclêôtit

Đáp án:

N = 4080 : 3,4 × 2 = 2400

Số gen nhỏ tạo thành là 23 = 8

Số mARN chế tạo thành là 8 × 2 = 16

Số đơn phân bao gồm trong mARN là 2400:2.16 = 19200

Đáp án bắt buộc chọn là:D

Câu 33:Một gen lâu năm 0,51 micrômet từ nhân đôi 2 lần và mỗi gen con tạo thành đều sao mã 3 lần. Số phân tử mARN được tổng hợp và số 1-1 phân bao gồm chứa trong các phân tử mARN được tạo ra là:

12 phân tử và 36000 ribônuclêôtit12 phân tử và 18000 ribônuclêôtit4 phân tử cùng 12000 ribônuclêôtit16 phân tử cùng 19200 ribônuclêôtit

Đáp án:

N = 5100: 3,4 × 2 = 3000 nu

Số gen con tạo thành là 2^2= 4

Số mARN chế tạo ra thành là 4 × 3 = 12 phân tử

Số đối kháng phân bao gồm trong mARN là 3000:2.12 = 18000 ribônuclêôtit

Đáp án đề xuất chọn là:B

Câu 34:Gen tất cả G = 20% với 720 nu các loại T. Mạch đơn thứ nhất của gen có X = 276 nu cùng 21% A. Quá trình phiên mã của gen cần môi trường cung cấp 1404 nu các loại U. Mạch khuôn là mạch nào cùng gen phiên mã mấy lần?

Mạch 2:2 lầnMạch 1: 4 lầnMạch 1: 3 lầnMạch 2: 3 lần

Đáp án:

Gen có: G = 20% với T = 720 → Vậy X = G = 20% cùng A = T = 720

G = 20% đề nghị A = T = 30% →X = G = 480

→Tổng số nu là 2400.

Mạch 1 gồm X1 = 276 với A1 = 21% số nu của mạch⇒A1 = 0,21 ×1200 = 252

Vậy mạch 2 có số nu các loại A là A2= 720 - 252 = 468

Ta gồm U bên trên mARN bắt cặp bổ sung cập nhật với A bên trên mạch mã nơi bắt đầu trong phiên mã

Do kia ta xét 1404 không phân chia hết mang đến 252 cùng 1404 phân chia 468 được 3

→Mạch 2 là mạch mã gốc

Số lần phiên mã là3 lần

Đáp án đề xuất chọn là:D

Câu 35:Gen có G = 20% và 720 nu một số loại T. Mạch đơn thứ nhất của gen tất cả 39% nuclêôtit một số loại A. Quy trình phiên mã của gen phải môi trường hỗ trợ 1872 nu các loại U. Mạch khuôn là mạch nào cùng gen phiên mã mấy lần?

Mạch 2:2 lầnMạch 1: 4 lầnMạch 1: 3 lầnMạch 2: 3 lần

Đáp án:

Gen có: G = 20% cùng T = 720 → Vậy X = G = 20% và A = T = 720 nu

G = 20% bắt buộc A = T = 30% → X = G = 480 nu

→ tổng cộng nu là 2.A + 2.G = 2400 nu

Mạch 1 bao gồm A1 = 39% số nu của mạch⇒A1 = 0,39 ×1200 = 468 nu

Ta gồm U bên trên mARN bắt cặp bổ sung với A bên trên mạch mã nơi bắt đầu trong phiên mã

Do đó ta xét 1872 :468 = 4

→ Mạch 1 là mạch mã gốc

Số lần phiên mã là 4 lần

Đáp án yêu cầu chọn là:B

Câu 36:Một ren thành phần tất cả tỉ lệ giữa những đoạn exon/intron = 1,5. Trong số đoạn mã hóa cất 4050 links hidro. Phân tử mARN cứng cáp có tỉ trọng A:G:U:X= 1:3:2:4. Số nuclêôtit của gen này là:

Đáp án:

Phân tử mARN trưởng thành có tỉ lệ thành phần A:G:U:X= 1:3:2:4

Đặt Am = x, Gm = 3x, Um = 2x, Xm = 4x

Vậy trên các đoạn exon (đoạn mã hóa) của gen có con số nu:

A = T = Am + Um = 3x

G = X = Gm + Xm = 7x

Số liên kết H của những đoạn mã hóa là (2A + 3G) = 27x = 4050

Vậy x = 150

Số nuclêôtit của những đoạn exon là: 2.10.x = 3000.

Exon/Intron = 3/2 → Số nuclêôtit của gene là: 3000 + 3000:3 × 2 = 5000 nuclêôtit

Đáp án phải chọn là:B

Câu 37:Một ren thành phần gồm tỉ lệ giữa các đoạn exon/intron = 2/3. Trong những đoạn mã hóa cất 6750 liên kết hidro. Phân tử mARN cứng cáp có tỉ trọng A:G:U:X= 1:3:2:4. Số nuclêôtit của gen này là:

Đáp án:

Phân tử mARN trưởng thành và cứng cáp có tỉ lệ thành phần A:G:U:X= 1:3:2:4

Đặt Am = x, Gm = 3x, Um = 2x, Xm = 4x

Vậy trên các đoạn exon (đoạn mã hóa) của gen có số lượng nu:

A = T = Am + Um = 3x

G = X = Gm + Xm = 7x

Số links H của những đoạn mã hóa là (2A + 3G) = 27x = 6750

Vậy x = 250

Số nuclêôtit của những đoạn exon là: 2.10.x = 5000.

Exon/Intron = 2/3 → Số nuclêôtit của gen là: 5000 + 5000:2 × 3= 12500 nuclêôtit

Đáp án buộc phải chọn là:D

Câu 38:Trên một phân tử mARN bao gồm hiệu số giữa các loại ribonucleotit như sau: A-U=450, X-U=300. Bên trên mạch khuôn của nó bao gồm T - X=20% số nuclêôtit của mạch. Biết gene tổng thích hợp ra mARN nhiều năm 6120Å. Con số nuclêôtit các loại A của mARN là

540240690330

Đáp án:

A - U = 450→ U = A - 450

X – U = 300→ X = 300 + U = A - 150

Trên mạch khuôn:T - X = 20% số nu của mạch.

→ bên trên mARN cóA - G = 20% số nu của mARN.

Gen tổng hòa hợp ra mARN lâu năm 6120 Å⇔có tổng thể nu là 6120: 3,4 × 2 = 3600

→ bên trên mARN gồm tổng số nu là 1800.

Vậy A - G = 360⇒G = A - 360

Có A + U + G + X = 1800

Thay U, G, X, ta có

A + A - 450 + A 360 + A - 150 = 1800

→ A = 690

Đáp án yêu cầu chọn là:C

Câu 39:Trên một phân tử mARN gồm hiệu số giữa những loại ribonucleotit như sau: A-U=450, X-U=300. Trên mạch khuôn của nó tất cả T - X=20% số nuclêôtit của mạch. Biết gene tổng thích hợp ra mARN nhiều năm 5100 Å. Con số nuclêôtit một số loại A của mARN là:

600.1980. 690.930

Đáp án:

A - U = 450→ U = A - 450

X – U = 300→ X = 300 + U = A - 150

Trên mạch khuôn:T - X = 20% số nu của mạch.

→ bên trên mARN cóA - G = 20% số nu của mARN.

Gen tổng vừa lòng ra mARN nhiều năm 5100 Å⇔có toàn bô nu là 5100: 3,4 × 2 = 3000 nu

→ bên trên mARN bao gồm tổng số nu là 1500 ribonu.

Vậy A - G = 300⇒G = A - 300

Có A + U + G + X = 1500

Thay U, G, X, ta có

A + A - 450 + A - 300 + A - 150 = 1500

→ A = 600

Đáp án cần chọn là:A

Câu 40:Có 5 gen cấu tạo giống nhau đều triển khai sao mã một vài lần đều nhau và đã thực hiện của môi trường xung quanh nội bào 45000 ribônuclêôtit. Biết mỗi gen gồm 150 vòng xoắn (mỗi vòng xoắn bao gồm 10 cặp nuclêôtit). Số lần sao mã của mỗi gen nói trên là

3 lần6 lần15 lần30 lần

Đáp án:

Số nuclêôtit của ren N = 150 . 20 = 3000

Số nu môi trường hỗ trợ cho a gen sao mã k lần là: 5. 3000.k:2=45000

→ k = 6

Đáp án đề nghị chọn là:B

Câu 41:Có 2 gen kết cấu giống nhau đều thực hiện sao mã một số trong những lần đều nhau và đã sử dụng của môi trường thiên nhiên nội bào 45000 ribônuclêôtit. Biết từng gen tất cả 150 vòng xoắn (mỗi vòng xoắn tất cả 10 cặp nuclêôtit). Tần số sao mã của mỗi gen nói bên trên là:

3 lần6 lần15 lần20 lần

Đáp án:

Số nuclêôtit của ren N = 150 . Trăng tròn = 3000 nu

Số nu môi trường cung cấp cho a gene sao mã k lần là: 2. 3000.k:2=45000

→ k = 15

Đáp án bắt buộc chọn là:C

Câu 42:Một phân tử mARN chỉ đựng 3 loại ribonucleotit là Ađênin, Uraxin với Guanin. Có bao nhiêu bộ ba sau đây hoàn toàn có thể có bên trên mạch bổ sung của gen sẽ phiên mã ra mARN nói trên?

(1) ATX, (2) GXA, (3) TAG,

(4) AAT, (5) AAA, (6) TXX.

4235

Đáp án:

- trên mARN tất cả 3 một số loại ribonucleotit A, U, G.

- bên trên mạch cội của gen gồm 3 loại nucleotit T, A, X.

- trên mạch bổ sung cập nhật của gen tất cả 3 nhiều loại nucleotit A, T, G.

Xem thêm: Kể Chuyện: Cậu Bé Thông Minh Trang 6 Sgk Tiếng Việt 3 Tập 1, Kể Chuyện Cậu Bé Thông Minh

→ bên trên mạch bổ sung cập nhật của gene là (3), (4), (5).

Đáp án yêu cầu chọn là:C

Câu 43:Một gen cấu tạo thực hiện quy trình nhân đôi liên tục 2 lần, mỗi gene con tạo ra phiên mã 2 lần. Số phân tử ARN thông tin (mARN) được tạo ra trong cục bộ quá trình bên trên là