Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 11 Cơ Bản

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Lý thuyết lịch sử dân tộc 11 bài bác 20: Chiến sự mở rộng ra cả nước-Cuộc kháng chiến của dân chúng ta từ năm 1873 mang lại năm 1884-Nhà Nguyễn đầu hàng

Lý thuyết lịch sử vẻ vang 11 bài bác 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước-Cuộc binh lửa của nhân dân ta từ thời điểm năm 1873 mang lại năm 1884-Nhà Nguyễn đầu hàng


Bài giảng: Bài 20: Chiến sự mở rộng ra cả nước. Cuộc binh lửa của dân chúng ta từ thời điểm năm 1873 mang lại năm 1884. đơn vị Nguyễn đầu mặt hàng - Cô Nguyễn Thúy Hảo (Giáo viên hoanggiaphat.vn)

I. THỰC DÂN PHÁP TIẾN ĐÁNH BẮC KÌ LẦN THỨ NHẤT (1873). KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA BẮC KÌ.

Bạn đang xem: Sách giáo khoa lịch sử lớp 11 cơ bản

1. Tình hình việt nam trước khi Pháp tiến công Bắc kì lần máy nhất


a. Thiết yếu trị

- thường xuyên thực hiện chính sách “bế quan tỏa cảng”.

- Nội bộ triều đình phân thành hai phái: nhà hòa và chủ chiến ⇒ khiến lòng dân li tán.

- một số quan lại, sĩ phu yêu thương nước đề xướng cải cách, canh tân khu đất nước, triều đình bên Nguyễn mừng đón các chủ ý canh tân, tuy nhiên thực hiện tại nửa vời, thiếu kiên quyết (ví dụ: cử fan sang phương Tây học kĩ thuật, của fan vào Nam học tiếng Pháp,...) ⇒ số đông các đề nghị cải cách đều không được thực hiện.

b. Khiếp tế: kiệt quệ.

c. Buôn bản hội

- Đời sống những tầng lớp nhân dân cực nhọc khăn.

- Các phong trào đấu tranh hạn chế lại triều đình của nhân dân Việt Nam ra mắt sôi nổi.

2. Thực dân Pháp xâm lăng Bắc kì lần thứ nhất (1873)

* Âm mưu: đánh chiếm Bắc Kì, mở rộng chiến tranh xâm lấn ra cả nước.

* Thủ đoạn:

- Phái gián điệp ra Bắc khảo sát tình hình ba phòng của Việt Nam.

- thu hút các tín đồ thiên chúa giáo lầm lạc, kích rượu cồn họ nổi dậy chống phá triều đình, xuất hiện đạo quân nội ứng đến cuộc xâm lược sắp tới tới.


- Bắt liên hệ với Giăng Đuy-puy ⇒ hậu thuẫn đến Đuy-puy gây phá ở Hà Nội.

* hành động xâm lược:

- Viện cớ giúp triều đình bên Nguyễn xử lý vụ thương gia Đuy-puy đang tạo ra rối nghỉ ngơi Hà Nội, Pháp đem quân đánh chiếm Bắc Kì.

*

Gác-ni-ê


*

Pháp tiến công thành thủ đô hà nội lần trước tiên (1873)

3. Trào lưu kháng chiến sinh hoạt Bắc Kì trong số những năm 1873 – 1874

- quan lại quên triều đình võ thuật anh dũng, tuy nhiên không chống được cách tiến của địch:

+ khi Pháp đánh thành Hà Nội, 100 quân lính đã võ thuật và dũng mãnh hi sinh tại ô quan lại Chưởng.


*

Ô quan Chưởng (Hà Nội)

+ Tổng đốc Nguyễn Tri Phương chỉ đạo quân sĩ hành động dũng cảm; thành hà nội thất thủ, quân triều đình lập cập tan rã; Tổng đốc Nguyễn Tri Phương bị trọng thương, khi lâm vào hoàn cảnh tay địch, ông đã khước từ sự chạy chữa của Pháp, nhịn ăn cho tới chết,...

- thua trận trong trận cg cầu giấy ⇒ Pháp hoang mang, lo sợ, hoảng hốt, tìm cách dàn xếp với triều Huế

⇒ Hiệp ước gần cạnh Tuất gây nên làn sóng bất bình vào nhân dân. Cuộc loạn lạc của nhân dân gửi sang quy trình tiến độ mới: vừa phòng Pháp vừa kháng triều đình phong kiến đầu hàng.

II. THỰC DÂN PHÁP TIẾN ĐÁNH BẮC KÌ LẦN THỨ II. CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở BẮC KÌ VÀ TRUNG KÌ vào NHỮNG NĂM 1882 – 1884.

Xem thêm: File Sách Bài Tập Vật Lý 7 Pdf, Bài Tập Vật Lí Lớp 7

1. Quân Pháp xâm lăng Hà Nội và các tỉnh Bắc Kì lần sản phẩm công nghệ hai (1882 – 1883)

* Nguyên nhân: - Từ trong những năm 70 của cầm kỉ XX, nước Pháp gửi sang quy trình đế quốc nhà nghĩa. Yêu cầu về thị trường, nguyên liệu, nhân công với lợi nhuận đề ra cấp thiết => Thực dân Pháp ráo riết xúc tiến thủ đoạn xâm lược toàn thể Việt Nam.

* Thủ đoạn:

- Phái gián điệp ra Bắc điều tra tình hình cha phòng của Việt Nam.

- Vu cáo triều đình bên Nguyễn vi phạm luật Hiệp ước liền kề Tuất để lấy cớ kéo quân ra Bắc.

* hành vi xâm lược

2. Nhân dân thủ đô và các tỉnh Bắc kì chống chiến

- quan tiền quân triều đình và Tổng đốc Hoàng Diệu quả cảm chiến đấu đảm bảo thành Hà Nội. Lúc thành mất, Hoàng Diệu từ bỏ vẫn. Triều Nguyễn hoang mang, ước cứu nhà Thanh.

- quần chúng. # ta dũng mãnh chiến đấu chống Pháp:

+ những sĩ phu ko tuân lệnh triều đình, liên tục tổ chức chống chiến.

*

III. THỰC DÂN PHÁP TẤN CÔNG CỬA BIỂN THUẬN AN. HIỆP ƯỚC 1883 VÀ HIỆP ƯỚC 1884.

1. Quân Pháp tấn công cửa biển lớn Thuận An.

- Sau thất bịa vào trận cầu giấy lần thiết bị hai, Pháp càng củng thay quyết trung ương xâm lược Việt Nam.

- lợi dụng Tự Đức mất, triều đình lục sục vua từ bỏ Đức mất, Pháp quyết định đánh trực tiếp vào Huế, buộc triều Nguyễn nên đầu hàng.

2. Hai bản hiệp cầu 1883 với 1884. Công ty nước phong kiến Nguyễn đầu hàng.

- Nghe tin Pháp tấn công Thuận An, triều Huế xin đình chiến, kí Hiệp ước Hác-măng (1883).

* câu chữ của Hiệp ước Hắc-măng:

+ nước ta đặt bên dưới sự “bảo hộ” của Pháp. Phái mạnh Kì là nằm trong địa từ thời điểm năm 1874 nay mở rộng ra đến khi kết thúc tỉnh Bình Thuận, Bắc Kì (bao có cả Thanh – Nghệ - Tĩnh) là khu đất bảo hộ, Trung Kì do triều đình quản lí lí.

+ Đại diện của Pháp nghỉ ngơi Huế trực tiếp tinh chỉnh ở Trung Kì. Hầu như việc giao thiệp của nước ta với quốc tế đều bởi vì Pháp cầm giữ.

+ Về quân sự: triều đình nên nhận những huấn luyện viên với sĩ quan chỉ huy của Pháp, yêu cầu triệt hồi binh lính từ Bắc Kì về ghê đô, Pháp được tự do thoải mái đóng quân ngơi nghỉ Bắc Kì, toàn quyền xử trí quân bài Đen.

+ Về tởm tế: Pháp kiểm soát toàn thể các mối cung cấp lợi vào nước.

- Sau hiệp ước Hác-măng, triều đình chỉ thị giải tán các phong trào kháng chiến tuy thế những hoạt động chống Pháp ở Bắc Kì vẫn ko chấm dứt. ⇒ Để xong chiến sự, từ thời điểm tháng 12/1883, Pháp thực hiện các cuộc hành binh nhằm hủy diệt các toán nghĩa binh kháng Pháp.

Xem thêm: Toán 10 Ôn Tập Chương 4 Đại Số 10, Toán Học Lớp 10

⇒ vn trở thành ở trong địa của thực dân Pháp.


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, hoanggiaphat.vn HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành riêng cho teen 2k4 tại khoahoc.hoanggiaphat.vn