BÀI 21 TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC

     

Nếu biết công thức hóa học của một chất, em có thể xác định được thành phần phần trăm các nguyên tố của nó. Ngược lại, trường hợp biết thành phần xác suất các yếu tố trong hợp chất, em có thể xác định được bí quyết hóa học của nó.

Bạn đang xem: Bài 21 tính theo công thức hóa học


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1.Xác định thành phần tỷ lệ các yếu tố trong thích hợp chất

1.2.Biết thành phần những nguyên tố hãy xác minh CTHH của vừa lòng chất

2. Bài tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 21 chất hóa học 8

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài tập SGK và Nâng cao

4. Hỏi đápvề bài xích 21 Chương 3 hóa học 8


1.1.1. Những bướcxác định thành phần phần trăm các nhân tố của hòa hợp chất?Cách 1:Tìm trọng lượng mol của hợp chấtTìm số mol nguyên tử từng nguyên tố trong 1 mol hợp hóa học rồi quy về khối lượng.Tìm thành phần tỷ lệ các nhân tố trong hòa hợp chất.Cách 2:​Xét phương pháp hóa học: AxByCz

(\% A = fracx.M_AM_hc.100\%); (\% B = fracy.M_BM_hc.100\%); (\% C = 100\% - (\% A + \% B))

1.1.2. Ví dụ

Câu hỏi: Một một số loại phân bón có công thức KNO3, em hãy xác minh thành phần tỷ lệ (theo khối lượng) của những nguyên tố.

Hướng dẫn:

*Cách 1:

Bước 1: Xác địnhkhối lượng mol của hợp chất. (M_KNO_3 = 39 + 14 + 16.3 = 101)Bước 2: khẳng định số mol nguyên tử từng nguyên tố trong một mol phù hợp chất.

Trong 1mol KNO3có:

1 mol nguyên tử K⇒ trọng lượng nguyên tử Kali là: 1 . 39 = 39

1 mol nguyên tử N ⇒ khối lượng nguyên tử Nitơ là: 1. 14 = 14

3 mol nguyên tử O⇒ khối lượng nguyên tử O là: 16 . 3 = 48

Bước 3: Tính yếu tắc % từng nguyên tố

(eginarrayl \% K = frac39101.100 = 36,8.\% \ \% N = frac14101.100 = 13,8\% \ \% O = frac48101.100 = 47,8\% endarray)

*Cách 2: Xét cách làm hóa học KNO3

Áp dụng cách làm ta có:

(eginarrayl \% K = fracM_KM_hh = frac39101.100 = 36,8.\% \ \% N = fracM_NM_hh = frac14101.100 = 13,8\% \ \% O = 100\% - (36,8\% + 13,8\% ) = 47,8\% endarray)


1.2.Biết thành phần những nguyên tố hãy khẳng định công thức hoá học tập của vừa lòng chất


1.2.1. Các bướcxác địnhcông thức hoá học của hòa hợp chấtBước 1: Tìm khối lượng của từng nguyên tố có trong một mol thích hợp chất.

Bước 2: kiếm tìm số mol nguyên tử của từng nguyên tố có trong một mol vừa lòng chất.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Mẫu Kể Về Một Ngày Hội Mà Em Biết Lớp 3 ❤️️15 Bài Văn Mẫu )

Bước 3: Lập phương pháp hóa học tập của hòa hợp chất.

1.2.2. Ví dụ

Câu hỏi: Một đúng theo chất bao gồm thành phần những nguyên tố theo trọng lượng là: 40% Cu; 20%S với 40%O. Em hãy xác minh công thức chất hóa học của hóa học đó. Biết hợp chất có khối lượng mol là 160g/mol

Hướng dẫn:

Bước 1:Tìm trọng lượng của mỗi nguyên tố có trong một mol đúng theo chất.

(eginarrayl m_Cu = frac40100.160 = 64g\ m_S = frac20100.160 = 32g\ m_O = frac40100.160 = 64g endarray)

Bước 2: Tìm số mol nguyên tử của từng nguyên tố có trong một mol vừa lòng chất.

​(eginarrayl n_Cu = fracm_CuM_Cu = frac6464 = 1mol m \ n_S = fracm_SM_S m = frac3232 m = 1mol m \ n_O = fracm_OM_O m = frac6416 m = 4mol. endarray)

Bước 3:hợp hóa học có khối lượng mol là 160g/molvà số mol của Cu, S, O tương ứng như trên bắt buộc công thức chất hóa học của hợp chất là CuSO4
Bài 1:

Tính thành phần xác suất mỗi nguyên tố có trong hợp chất Đồng (II) sunfat CuSO4

Hướng dẫn:

Thành phần xác suất của mỗi nguyên tố là:

(\% Cu = fracM_CuM_CuSO_4 imes 100\% = frac1 imes 64160 imes 100\% = 40\% )

(\% S = fracM_SM_CuSO_4 imes 100\% = frac1 imes 32160 imes 100\% = 20\% )

(\% O = 100\% - (\% Cu + \% S) = \% O = 100\% - (40\% + 20\% ) = 40\% )

Bài 2:

Một cửa hàng có bán một số loại phân đạm tất cả công thức chất hóa học sau đây:

a. Ure: CO(NH2)2

b. Amoni sunfat: (NH4)2SO4

c. Amoni nitrat: NH4NO3

d. Canxi nitrat: Ca(NO3)2

Bác nông dân trù trừ phải mua nhiều loại phân đạm nào tất cả hàm lượng yếu tắc N tối đa để bón đến ruộng.

Xem thêm: She Didn'T Hear The Dog Barking Outside Because She, Why Dogs Bark: Stop Excessive Barking

Em hãy giúp bác bỏ nông dân lựa chọn.

*

Hướng dẫn:
Công thức chất hóa học của phân bónPhân tử khối của vừa lòng chấtThành phần phần trăm nguyên tố NBác nông dân buộc phải chọn
CO(NH2)260(\% N = frac2.1460.100 = 46,6\%)Nên chọn phân bón này vì gồm thành phần N cao nhất
(NH4)2SO4132(\% N = frac2.14132.100 = 21,21\%)
NH4NO380(\% N = frac2.1480.100 = 35\%)
Ca(NO3)2164(\% N = frac2.14164.100 = 17\%)