Bài 23 sinh học 10

     
*

*

- Vi sinh vật có tác dụng tự tổng hợp những loại axit amin.

Bạn đang xem: Bài 23 sinh học 10

- Vi sinh vật sử dụng năng lượng và enzim nội bào để tổng hợp các chất.

- Sự tổng vừa lòng prôtêin là do các axit amin link với nhau bằng links peptit.

n(Axit amin) ⟶⟶ Prôtêin

- Tổng vừa lòng pôlisaccarit:

(Glucôzơ)n +  ⟶⟶ (Glucôzơ)n + 1 + ADP

- Sự tổng hòa hợp lipit: Glixêrol kết hợp axit lớn bằng links este.

- Nuclêôtit: những Bazơ nitơ kết hợp đường 5 cacbon với axit phôtphoric. Những nuclêôtit liên kết tạo thành axit nuclêic.

II. QUÁ TRÌNH PHÂN GIẢI

1. Phân giải prôtêin và ứng dụng

- các prôtêin phức hợp được phân giải thành các axit amin nhờ vào prôtêaza của vi sinh đồ dùng tiết ra môi trường, quá trình này diễn ra phía bên ngoài tế bào.

- Vi sinh thiết bị hấp thụ axit amin và phân giải tiếp tạo ra năng lượng.

Xem thêm: Bài 1,2,3 Trang 60 Toán 5: Luyện Tập Nhân Một Số Thập Phân Với Một Số Thập Phân

- Khi môi trường xung quanh thiếu C với thừa nitơ ⟶⟶ Vi sinh vật dụng khử amin, sử dụng axit hữu cơ có tác dụng nguồn cacbon.

- nhờ vào prôtêaza của vi sinh đồ gia dụng phân giải prôtêin thu được những axit amin vận dụng trong: làm cho tương, làm nước mắm…


2. Phân giải pôlisaccarit cùng ứng dụng

a) Lên men êtilic

Tinh bột ⟶⟶ (+ Nấm mặt đường hóa) ⟶⟶ Glucôzơ ⟶⟶ (+ mộc nhĩ men rượu) ⟶⟶ Êtanol + CO2

b) Lên men lactic (chuyển hóa kị khí)

Có 2 các loại lên men lactic là lên men đồng hình và lên men dị hình:

Glucôzơ ⟶⟶ (+ vi khuẩn lactic đồng hình) ⟶⟶ Axit lactic

Glucôzơ ⟶⟶ (+ vi khuẩn lactic dị hình) ⟶⟶ Axit lactic + CO2 + Êtanol + Axit axêtic…

c) Phân giải xenlulôzơ

- Xenlulôzơ gồm trong tuyệt đối vật ⟶⟶ Vi sinh đồ gia dụng tiết enzim xenlulaza phân giải xenlulôzơ ⟶⟶ Tạo hóa học mùn, làm cho giàu chất bổ dưỡng cho đất, tránh độc hại môi trường.

d) Ứng dụng

- Phân giải tinh bột để chế tạo kẹo, xirô, rượu…

- Tận dụng buồn phiền thải thực vật làm cho nấm ăn.

- làm cho thức ăn uống cho gia súc.

III. MỐI quan HỆ GIỮA TỔNG HỢP VÀ PHÂN GIẢI

- Tổng đúng theo (đồng hóa) với phân giải (dị hóa) là 2 quá trình ngược nhau cơ mà thống độc nhất vô nhị trong chuyển động sống của tế bào.

- Đồng hóa tổng hợp các chất cung cấp nguyên liệu mang lại dị hóa.

Xem thêm: Soạn Sinh Học 8 Bài 18 : Vận Chuyển Máu Qua Hệ Mạch, Giải Bài 18 Sinh 8: Vận Chuyển Máu Qua Hệ Mạch

- Dị hóa phân giải những chất cung ứng năng lượng mang lại đồng hóa.

Xem toàn bộ Giải Sinh 10: Bài 23. Quá trình tổng hợp cùng phân giải các chất ở vi sinh vật