Bài 27 Địa Lí 10

     
*

*

Lý thuyết Địa lí 10 bài 27. Vai trò, sệt điểm. Những nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bổ nông nghiệp. Một số bề ngoài tổ chức khu vực nông nghiệp


Lý thuyết Địa lí 10 bài xích 27. Vai trò, quánh điểm. Những nhân tố ảnh hưởng tới cách tân và phát triển và phân bổ nông nghiệp. Một số bề ngoài tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

I. VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NÔNG NGHIỆP

1. Vai trò

- là 1 trong ngành tiếp tế vật chất không thể sửa chữa thay thế được:

+ hỗ trợ lương thực, thực phẩm.

Bạn đang xem: Bài 27 địa lí 10

+ nguyên liệu cho công nghiệp.

+ Nguồn mặt hàng xuất khẩu, thu nước ngoài tệ.

- bây giờ 40% số lao động thế giới tham gia chuyển động nông nghiệp, chỉ chiếm 4% GDP toàn cầu.

- Ở các nước đã phát triển, đông dân, tăng nhanh sản xuất nntt là trách nhiệm chiến lược hàng đầu vì:

+ tương quan đến việc làm, thu nhập và đời sống của khá nhiều dân cư.

+ Đảm bảo nhu cầu lương thực mang lại nhân dân.

+ Đặc biệt gồm vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc ổn định kinh tế, bao gồm trị, thôn hội.

2. Đặc điểm

a) Đất trồng là tư liệu sản xuất đa số và ko thể cầm thế

- cần phải duy trì và cải thiện độ phì mang lại đất, sử dụng hợp lí, tiết kiệm.

b) Đối tượng của sản xuất nông nghiệp trồng trọt là cây trồng, đồ vật nuôi

- cần phải hiểu biết với tôn trọng quy cơ chế sinh học.

c) Sản xuất nông nghiệp trồng trọt có tính mùa vụ

- cần được xây dựng tổ chức cơ cấu hợp lí, nhiều chủng loại hóa sản xuất, cách tân và phát triển các ngành dich vụ, xã nghề… tận dụng thời hạn nhàn rỗi.

d) cấp dưỡng nông nghiệp phụ thuộc vào vào đk tự nhiên

- Vì đối tượng người sử dụng là cây trồng, thiết bị nuôi.

e) vào nền tài chính hiện đại, nông nghiệp trồng trọt trở thành ngành phân phối hàng hóa

- những vùng chuyên môn hóa nông nghiệp trồng trọt được có mặt và phân phát triển, đẩy mạnh chế trở nên nông sản để tăng giá trị yêu thương phẩm.

II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP

1. Yếu tố tự nhiên

- Đất: Ảnh hưởng đến quy mô, cơ cấu, năng suất, phân bố cây trồng vật nuôi.

Xem thêm: Công Thức Tổng Cấp Số Nhân, Công Thức Tính Cấp Số Nhân Đầy Đủ Chuẩn 100%

- Khí hậu, nước: Ảnh hưởng mang đến thời vụ, cơ cấu, tài năng xen canh tăng vụ, mức ổn định của cung ứng nông nghiệp.

- Sinh vật: Ảnh hưởng mức độ đa dạng của giống cây trồng vật nuôi, khả năng cung cấp thức ăn uống cho chăn nuôi.

2. Nhân tố kinh tế - buôn bản hội

- Dân cư, lao động tác động đến cơ cấu, sự phân bổ cây trồng, đồ nuôi (là lực lượng lao động, tiêu thụ, quan trọng đặc biệt để cách tân và phát triển nông nghiệp).

- cài đặt ruộng đất: Ảnh hưởng đến đường lối phát triển, các vẻ ngoài tổ chức cương vực nông nghiệp.

- văn minh khoa học tập kĩ thuật: Ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng, sản lượng.

- thị trường tiêu thụ: Ảnh hưởng cho giá cả, điều tiết sản xuất, hướng trình độ chuyên môn hóa.

III. MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP

- Vai trò: Tạo các tiền đề quan trọng nhằm thực hiện hợp lí các điều kiện tự nhiên và tài chính - xóm hội.

1. Trang trại

- hiện ra và cải cách và phát triển trong giai đoạn công nghiệp hóa cụ thế tài chính tiểu nông.

- Mục đích: tiếp tế hàng hóa.

- Cách tổ chức triển khai quản lí: trình độ hóa, rạm canh, ứng dụng khoa học tập kĩ thuật, mướn nhân công sức động.

2. Thể tổng hợp nông nghiệp

- Là vẻ ngoài tổ chức ở chuyên môn cao, kết hợp nghiêm ngặt giữa những xí nghiệp nông nghiệp trồng trọt với các xí nghiệp công nghiệp bên trên một lãnh thổ.

- Mục đích: sử dụng có tác dụng các đk tự nhiên, địa chỉ địa lí với điều kiện tài chính - thôn hội sẵn có.

Xem thêm: Giải Mã Bí Ẩn Về “Tam Giác Quỷ” Bermuda Được Sáng Tỏ, Tam Giác Bermuda

3. Vùng nông nghiệp

- Là vẻ ngoài cao nhất, là lãnh thổ nông nghiệp trồng trọt tương đối đồng hóa về đk tự nhiên, kinh tế - buôn bản hội nhằm mục tiêu phân bố hợp lí cây trồng vật nuôi, hiện ra vùng trình độ chuyên môn hóa nông nghiệp.

Xem toàn bộ Giải Địa 10: bài xích 27. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố tác động tới cách tân và phát triển và phân bổ nông nghiệp. Một số bề ngoài tổ chức cương vực nông nghiệp