Bài 39 Hóa Học 12

     

Nhằm vận dụng kiến thực lí thuyết vào thực tiễn. hoanggiaphat.vn share tới chúng ta Bài 39: Thực hành: đặc điểm hóa học tập của sắt, đồng cùng hợp hóa học của sắt, crom. Mong muốn rằng, đây vẫn là tài liệu bổ ích giúp các em học tập giỏi hơn.


*

Nội dung bài học gồm nhì phần:

Lý thuyết về đặc điểm hóa học của sắt, đồng, crom và một trong những hợp chất đặc biệt quan trọng của chúngGiải các thí nghiệm SGK

A. Lý thuyết

1. Tính chất hóa học của fe và một trong những hợp chất quan trọng

a,Sắt tất cả tính khử trung bình

Tác dụng với phi kim:

2Fe + 3Cl2$oversett^0 ightarrow$ 2FeCl3

Tác dụng với axit:

Fe + 2HCl$ ightarrow $ FeCl2+ H2

Fe + 4HNO3(loãng) → Fe(NO3)3+ NO + 2H2O

Tác dụng với hỗn hợp muối:

Fe + CuSO4$ ightarrow $ FeSO4+ Cu

b, một vài hợp hóa học của sắt

Sắt (II) hiđroxit - Fe(OH)2:là hóa học rắn white color , hơi xanh, không tan trong nước.

Bạn đang xem: Bài 39 hóa học 12

Điều chế:FeCl2+ 2NaOH→Fe(OH)2↓+ 2NaClTrong không khí Fe(OH)2dễ bị oxi hoá thành Fe(OH)3màu nâu đỏ:

4Fe(OH)2+ O2+ 2H2O→4Fe(OH)3↓nâu đỏ.

Muối sắt (II):

Muối sắt (II) dễ bị oxi hoá chế tạo ra thành muối hạt sắt (III)

FeCl2+ Cl2→2FeCl3

Điều chế: mang đến Fe, FeO, Fe(OH)2tác dụng với HCl, H2SO4loãng

sắt + 2HCl→FeCl2+ H2

2. đặc điểm hóa học tập của đồng và một số hợp chất quan trọng

a, Đồng là kim loại kém hoạt động, tất cả tính khử yếu.

Xem thêm: Cách Gửi Bài Tự Luận An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai 2021

Tác dụng cùng với phi kim

Cu + O2$oversett^0 ightarrow$CuO

Tác dụng cùng với axit: ko khử được nước với ion H+trong dd HCl, H2SO4loãng

3Cu + 8HNO3(loãng) → 3Cu(NO3)2+ 2NO + 4H2O

b, một số hợp chất đặc trưng của đồng

Đồng (II) hiđroxit - Cu(OH)2

Cu(OH)2là hóa học rắn color xanh, không tan vào nước.Cu(OH)2là một bazơ: Cu(OH)2+ 2HCl → CuCl2+ 2H2ODễ bị nhiệt độ phân: Cu(OH)2→(to) CuO + H2O

Muối đồng (II)

Các hỗn hợp muối đồng đều có màu xanh

CuSO4.5H2O →(to) CuSO4 + 5H2O

(màu xanh) (màu trắng)

3. Tính chất hóa học tập của crom và một số hợp hóa học quan trọng

a,Crom gồm tính khử dũng mạnh hơn sắt

Tác dụng với những phi kim cở ánh nắng mặt trời cao trừ flo:

2Cr + 3Cl2→(to) 2 CrCl3

Tác dụng cùng với nước: không tác dụng với nước do có màng oxit bảo vệ.Tác dụng cùng với axit:tạo thành muối bột crom (II)

Cr + 2HCl → CrCl2 + H2

Chú ý: Crom tiêu cực trong axit H2SO4và HNO3đặc, nguội

b, một số hợp chất đặc trưng của crom

Crôm (III) hidroxit: Cr(OH)3 là chất rắn blue color nhạt.

Xem thêm: 11 Dạng Toán 11 Hình Học Không Gian Toán 11, Giải Bài Tập Hình Học 11 Có Lời Giải Chi Tiết

Cr(OH)3là hidroxit lưỡng tính

Cr(OH)3+ NaOH →Na

Cr(OH)3+ 3HCl →CrCl3 + 3H2O

Muối crom (VI):Là hồ hết hợp hóa học bền

Muối crômat: Na2CrO4,...là đa số hợp chất bao gồm màu quà của ion CrO42-.Muối đicrômat: K2Cr2O7... Là muối gồm màu da cam của ion Cr2O72-.Giữa ion CrO42-và ion Cr2O72-có sự đưa hoá lẫn nhau theo cân bằng.

Cr2O72- + H2O →2CrO42- + 2H+