PLEASE WAIT

     

Lý thuyết Sử 9 bài 5. Những nước Đông nam Á

I. Tình trạng Đông phái mạnh Á trước cùng sau năm 1945

- Trước chiến tranh trái đất thứ hai, phần nhiều các nước Đông phái mạnh Á là trực thuộc địa của đế quốc thực dân phương Tây.

Bạn đang xem: Please wait

- mon 8-1945, khi phát xít Nhật đầu hàng đồng minh, những nước Đông phái mạnh Á đã nổi dậy chống thống trị thực dân, giành chủ yếu quyên.

- tức thì sau đó, các nước Đông nam Á lại bị thực dân phương tây xâm lược trở lại. Quần chúng Đông phái mạnh Á lại phải cầm súng triển khai kháng chiến chống các trận chiến tranh xâm lăng trở lại của những nước đế quốc như sinh hoạt Inđônêxia, Việt Nam, … đến trong số những năm 50 của nắm kỉ XX new lần lượt giành được độc lập.

- Nét nổi bật của Đông nam giới Á thời kì chiến tranh lạnh là:

+ Mĩ sẽ can thiệp vào Đông phái nam Á.

+ Mĩ cùng Anh, Pháp lập phải khối quân sự Đông nam giới Á (SEATO), nhằm mục tiêu ngăn chặn tác động của nhà nghĩa xóm hội với đẩy lùi trào lưu giải phóng dân tộc trong quần thể vực.

+ Mĩ thực hiện xâm lược nước ta và không ngừng mở rộng chiến tranh quý phái Lào và Campuchia => tình hình Đông nam Á trở nên đối đầu và cạnh tranh căng thẳng.

+ Inđônêxia, Miến Điện thi hành cơ chế hòa bình, trung lập, không tham gia vào khối quân sự xâm lược của những nước đế quốc.

=> Từ một trong những năm 50 của cố kỉnh kỉ XX, những nước Đông nam giới Á đã gồm sự phân hóa theo mặt đường lối đối ngoại.

*

Lược đồ những nước Đông phái mạnh Á

II. Sự thành lập và hoạt động của tổ chức ASEAN

- hoàn cảnh:

+ sau thời điểm giành độc lập, đứng trước phần lớn yêu cầu cải tiến và phát triển kinh tế, buôn bản hội của nước nhà => yêu thương cầu hợp tác ký kết cùng nhau vạc triển.

+ Hạn chế tác động của các cường quốc phía bên ngoài đối với khu vực vực.

- hiệp hội cộng đồng các quốc gia Đông nam Á (ASEAN) được ra đời (8 - 8-1967) tại Băng cốc (Thái Lan) với việc tham gia của 5 nước: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po với Thái Lan.

- kim chỉ nam của ASEAN: phát triển kinh tế tài chính và văn hóa thông qua những nỗ lực cố gắng hợp tác thông thường giữa những nước thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Công Của Lực Điện Trường Công Thức Và Bài Tập

- mon 2-1976, những nước ASEAN kí Hiệp ước thân thiết và hợp tác và ký kết ở Đông phái nam Á trên Ba-li (Inđô nêxia), xác định những phương pháp cơ bản trong quan hệ tình dục giữa các nước thành viên:

+ cùng mọi người trong nhà tôn trọng nhà quyền, toàn diện lãnh thổ.

+ ko can thiệp vào các bước nội bộ của nhau.

+ xử lý các tranh chấp bằng giải pháp hòa bình.

+ vừa lòng tác cách tân và phát triển có kết quả.

- từ cuối những năm 70 của nỗ lực kỉ XX, nền kinh tế nhiều nước ASEAN gồm sự gửi biến khỏe khoắn và đạt sự phát triển cao. Những nước này đã gửi sang tiến hành chiến lược công nghiệp hóa nhắm tới xuất khẩu – thúc tăng mạnh xuất khẩu mặt hàng hóa, gắn thị trường trong nước với bên ngoài.

- mối quan hệ giữa 3 nước Đông Dương cùng với ASEAN:

+ Cuộc đao binh chống Mĩ cứu vãn nước của quần chúng. # Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia xong xuôi với chiến thắng vào năm 1975, các quan hệ ngoại giao thân 3 nước Đông Dương với ASEAN đã có được thiết lập

+ Năm 1979, do sự việc Campuchia, quan hệ tình dục giữa 3 nước Đông Dương với các nước ASEAN trở nên căng thẳng và “đối đầu”.

III. Từ bỏ “ASEAN 6” cải tiến và phát triển thành “ASEAN 10”

- Năm 1984, Bru-nây thay đổi thành viên đồ vật sáu của tổ chức triển khai ASEAN.

- Tình hình khu vực Đông nam Á sau “chiến tranh lạnh”: quan hệ giữa những nước ASEAN với 3 nước Đông Dương đã gửi từ "đối đầu” quý phái “đối thoại”.

=> xu thế nổi bật đầu tiên là sự không ngừng mở rộng các member của tổ chức ASEAN

- nước ta gia nhập ASEAN hồi tháng 7-1995, tiếp đó kết nạp Lào, Mi-an-ma vào tháng 7-1997 và Cam-pu-chia mon 4-1999.

- thứ nhất trong lịch sử khu vực, 10 nước ASEAN phần đông cùng đứng trong một đội chức thống độc nhất vô nhị => ASEAN chuyển giữa trung tâm sang chuyển động hợp tác gớm tế, xây dựng quanh vùng Đông nam Á hòa bình, ổn định để cùng nhau cải cách và phát triển phồn thịnh.

+ Năm 1992, ASEAN đưa ra quyết định biến Đông nam Á thành một khoanh vùng mậu dịch tự do thoải mái (AFTA) trong vòng 10-15 năm.

Xem thêm: Giải Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Unit 7: The World Of Work Er Unit 7: The World Of Work

+ Năm 1994, ASEAN lập diễn đàn khu vực (ARF) với việc tham gia của 23 nước nhà trong với ngoài quanh vùng nhằm khiến cho một môi trường thiên nhiên hòa bình, ổn định cho việc làm hợp tác cải tiến và phát triển của Đông nam giới Á.