BÀI TẬP DẪN XUẤT HALOGEN

     
... KOC6H4CH2OH SGK 11NC – 212 => Halogen đính với vòng benzen không phản ứng với kiềm đun nóng “Ở ánh sáng cao áp suất cao pứ” Dẫn xuất ankyl halogen “Hay Halogen đính với hidrocacbon no” pứ cùng với kiểm ... “Tổng quát ankyl halogen không pứ với H2O điều kiện thường đun nóng” => D b Đun sôi dẫn xuất halogen X với dung dịch NaOH loãng thời gian, sau thêm hỗn hợp AgNO3 vào thấy xuất kết tủa X A CH2=CHCH2Cl ... Nhỏ dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm chứa dẫn xuất halogen CH2=CHCH2Cl, rung lắc nhẹ hiện tượng kỳ lạ xảy A thông hơi màu tiến thưởng lục B xuất kết tủa white C tượng D xuất kết tủa kim cương SGK 11 NC – 212 bảng => Phải...


Bạn đang xem: Bài tập dẫn xuất halogen

*

... đồng phân? A ancol isobutylic B 2-metyl-propan-2-ol C butan -1- ol D butan-2-ol bài bác 27 Bậc ancol butylic, isobutylic, sec-butylic, tert-butylic là: A 1, 1,2,3 B 1, 1,3,2 C 1, 1,2,2 D 1, 2,2,3 bài bác 28 ... NaOH/C2H5OH → anken ; dẫn xuất clorua + NaOH/H2O → ancol ancol + SOCl2 → dẫn xuất clorua ; ancol + H2SO4(đặc, 17 0×C) → anken Vậy sơ đồ gia dụng : etilen : (1) ; etyl clorua (2) ; ancol etylic (3) → → ; ... Yếu) => Đáp án D Câu 13 : Đáp án A Câu 14 : Đáp án C Cac chất tất cả thê chuyển đổi qua lại với nhờ vào cac phản nghịch ứng : anken + HCl → dẫn xuất clorua ; anken + H2O /H+ → ancol ; dẫn xuất clorua + NaOH/C2H5OH...
*

... CH2Br –CH2Br, HOCH2 –CHO, HOCH2 –CHO B CH2=CH2, CH3 –CH2Br, CH3 –CH2OH, CH3 –CHO C CH2=CH2, CH2Br –CH2Br, HOCH2 –CH2OH, OHC –CHO D Cả A,B,C không đúng o Câu 10 chất hữu X mạch hở, tồn dạng trans gồm công ... A B C D Câu 30 đến hợp chất X gồm công thức CxHyClz gồm 62, 83% Cl khối lượng Biết trọng lượng mol A 1 13 X tất cả công thức cấu tạo? A B C D Câu 31 đến chất: (1) CH3OH; (2) C2H5OH; (3) CH3OCH3; (4) H2O ... 17 1,205 1
*


*

20 2,212 4
*

2 1,210 8


Xem thêm: Ai Lên Ngôi Vua Nhỏ Nhất - Vị Vua Nhỏ Tuổi Nhất Việt Nam

12 1,080 0
19 598 3
15 1,956 2
3 645 3
17 559 0
21 512 0
22 556 0
15 446 0Xem thêm: Hồ Ly Chín Đuôi Có Thật Không, Hồ Ly Là Gì Và Hồ Ly Có Thật Hay Không