BÀI TẬP DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TINH

     
PHẦN NĂM. DI TRUYỀN HỌC
*
CHƯƠNG I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN CHƯƠNG III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ CHƯƠNG IV. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC CHƯƠNG V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI
*
*

Trắc nghiệm sinh 12 tất cả đáp án với lời giải chi tiết 300 bài xích tập Di truyền liên kết với giới tính với di truy..

Câu hỏi 1 : Ở gà, alen A dụng cụ chân cao trội hoàn toàn so cùng với alen a pháp luật chân thấp. Mang lại gà trống chân cao tất cả kiểu gen dị thích hợp tử lai với kê thứ nhất, tỉ lệ phân ly hình dạng hình là 1 trong gà mái chân thấp: 2 gà trống chân cao: 1 kê mái chân cao; mang đến lai với kê mái thứ hai, tỉ lệ thành phần phân ly loại hình là 1 trong những gà trống chân cao: 1 kê trống chân thấp:1 con gà mái chân cao: 1 kê mái chân thấp. Theo lí thuyết kết luận nào tiếp sau đây đúng.

Bạn đang xem: Bài tập di truyền liên kết với giới tinh

A Ở đời con, gà trống gồm kiểu gene đồng hợp chiếm tỉ lệ 25%.B tỉ lệ thành phần phân ly kiểu dáng gen cùng kiểu hình kiểu như nhau ở cả 2 phép lai.C ren quy định độ cao chân nằm ở NST thường.D ren quy định chiều cao thân nằm tại vùng tương đương của NST X.

Đáp án: A


Lời giải chi tiết:

Do phong cách hình ko đồng đa số 2 giới

=> Gen hiệ tượng tính trạng nằm trên NST giới tính

Gà trống XX , con kê mái XY

Trống x mái 1

F1 : 1 mái rẻ : 1 mái cao : 2 trống cao

=> Gà trống tất cả kiểu ren là XAXa

=> Gà mái 1 có kiểu gene là XAY

=> F1 : 1 XAY : 1 XaY : 1 XAXA : 1 XAXa

Trống x mái 2

F1 : 1 mái cao : 1 mái rẻ : 1 trống cao : 1 trống thấp

ð kê mái 2 bao gồm kiểu gen là : XaY

=> F1 : 1 XAY : 1 XaY : 1 XAXa : 1 XaXa

A đúng. Gà trống đồng hợp chiếm phần tỉ lệ 25% ( phép lai một là XAXA, phép lai 2 là XaXa)

B sai

C,D sai

Đáp án A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 2 : Ở gà, tính trạng color lông do 2 gen không alen liên quan với nhau quy định. đến gà trống lông black giao phối với gà mái lông trắng thu được F1 100% con gà lông đen. Mang lại F1 giao phối bỗng nhiên thu được F2 với tỉ lệ thành phần phân li kiểu hình 6 con kê trống lông black : 2 gà trống lông xám : 3 gà mái lông black : 3 con gà mái lông đỏ : 1 con kê mái lông xám : 1 con gà mái lông trắng. Cho gà lông xám F2 giao phối đột nhiên với nhau đời con thu được

A  Tỉ lệ phân li thứ hạng gen là 1 : 2 : 1.B 12,5% con gà mái lông trắng.C 100% con kê trống lông xám gồm kiểu gene đồng hợp.D 100% con kê lông xám.

Đáp án: B


Lời giải chi tiết:

P : Trống lông đen x mái lông trắng

F1 : 100% lông đen

F1 x F1

F2 : trống : 6 black : 2 xám

Mái : 3 đen : 3 đỏ : 1 xám : 1 trắng

Tỉ lệ hình dáng hình sinh hoạt F2 khác nhau thân 2 giới

=> ren nằm bên trên NST giới tính

F2 có 16 tổng hợp lai

=> F1 phải cho 4 tổ hợp giao tử

Vậy, từ 2 điều trên, F1 : AaXBXb và AaXBY

ở con kê XX là giới đực, XY là giới cái

F2 : Trống 3A-XBXB : 3A-XBXb : 1aaXBXB : 1aaXBXb

Mái : 3A-XBY : 3A-XbY : 1aaXBY : 1aaXbY

Mái : 3 black : 3 đỏ : 1 xám : 1 trắng

=> A-B- = đen

A-bb = đỏ

aaB- = xám

aabb = trắng

Trống : 6 đen : 2 xám

A-B- = đen

aaB- = xám

xám F2 x xám F2 : (1aaXBXB : 1aaXBXb) x aaXBY

đời bé : trống : 3aaXBXB  : 1 aaXBXb

  4 xám

mái : 3aaXBY : 1 aaXbY

 3 xám : 1 trắng

gà mái lông trắng chỉ chiếm tỉ lệ

*
 = 12,5%

đáp án B 


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 3 : Phép lai thân ruồi giấm chiếc cánh khía với ruồi giấm đực cánh thông thường sinh ra  ruồi chiếc cánh bình thường,  ruồi loại cánh khía và  ruồi đực cánh bình thường. Trong những nhận định sau đây, bao nhiêu đánh giá đúng với công dụng trên?

Tính trạng dt theo quy luật liên kết giới tính.Alen cánh khía là trội và ruồi cánh khía là dị hợp.Một nửa số loài ruồi đực chết là cánh khía.Alen cánh thông thường là trội cùng ruồi cánh thông thường là dị hợp. A 4B 2C 1D 3

Đáp án: D


Lời giải bỏ ra tiết:

P: loại khía x đực bình thuòng

F1 : loại :  bình thường xuyên :  khía

Đực :  bình thường

Tỉ lệ không giống nhau ở 2 giới

=> Gen nguyên lý tính trạng nằm tại NST giới tính

Tỉ lệ ruồi đực  Đã có một trong những ruồi đực bị chết

Vậy 3 đúng, 1 nửa số loài ruồi đực bị tiêu diệt là cánh khía

Vậy con ruồi cái p. Dị vừa lòng : XAXa

=> A khía >> a bình thường

P: XAXa x XaY

F1 : XAXa : XaXa

XaY : XAY

Vậy ruồi dòng dị đúng theo là cánh khía

Vậy những kết luận chính xác là 1, 2, 3

Đáp án D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 4 : đến gà trống lông sọc, màu xám giao hợp với kê mái bao gồm cùng giao diện hình. Ở F1 thu được tỉ lệ: 37,5% kê trống lông sọc, màu sắc xám : 12,5% con kê trống lông sọc, màu xoàn : 15% gà mái lông sọc, màu sắc xám: 3,75% kê mái lông trơn, màu sắc xám : 21,25% kê mái lông trơn, màu vàng: 10% con kê mái lông sọc, màu sắc vàng. Nếu mang đến gà trống ở p lai so với thì trong các những phân phát biểu dưới đây về xác suất kiểu hình ở chũm hệ con, phát biểu đúng là

A phần trăm gà mái lông sọc, màu xoàn là 30%.B tỷ lệ gà mái lông sọc, màu xám là 10%.C xác suất gà mái lông sọc, màu sắc xám bằng phần trăm gà mái lông trơn, color vàng.D xác suất gà mái lông trơn, color xám bằng tỷ lệ gà mái lông trơn, màu sắc vàng.

Đáp án: B


Lời giải bỏ ra tiết:

Ở gà : XX bé đực, XY bé cái

Xét kiểu ngoại hình lông

P : lông sọc x lông sọc

F1 : 50% trống lông sọc

25% mái lông sọc : 25% mái lông trơn

Do KH sinh sống F1 không cân nhau giữa 2 giới

Gen phép tắc tính trạng dạng lông nằm tại NST giới tính

Có con gà mái F1 phân li 1 : 1

Gà trống F1 dị thích hợp XAXaA lông sọc >> a lông trơn

Xét giao diện hình color lông

phường : trông xám x mái xám

F1 : trống : 37,5% xám : 12,5% kim cương trống : 6 xám : 2 vàng

 Mái : 18,75% xám : 31,25% rubi mái : 3 xám : 5 vàng

F1 có 16 tổ hợp lai

=> p. Phải mang đến 4 tổ hợp giao tử

=> phường : Bb, Dd

Mà phong cách hình 2 giới sống F1 không như thể nhau

=> Phải có một cặp vị trí NST giới tính

Giả sử chính là cặp Bb

Vậy p. :

*

F1 : trống :

*

Mái :

*

Như vậy tất cả B-D- = xám

B-dd = bbD- = bbdd = vàng

Tính trạng do 2 gen không alen tương tác bổ sung qui định có link với giới tính

Xét 2 tính trạng

p :

*
 

F1 : con kê mái lông sọc, màu sắc xám

*
 = 15%

=> Vậy tỉ lệ thành phần

*
=
*
 = 0,2

=> con gà trống phường cho giao tử

*
=
*
 = 0,4 = 40%

=> con kê trống p có vẻ bên ngoài gen

*
 vầ tần số thiến gen bởi f = 20%

Gà trống p. Lai đối chiếu :

*

Fa : Trống :

*

Mái :

*

Tỉ lệ con kê mái lông sọc, màu rubi là 0,5 x 0,4 x 0,5 + 0,5 x 0,1 x 1 = 0,15

A sai

Tỉ lệ kê mái lông sọc, color xám là 0,5 x 0,4 x 0,5 = 0,1

B đúng

Tỉ lệ gà mái trơn xám = 0,5 x 0,1 x 0,5 = 0,025

Tỉ lệ con gà mái trơn vàng = 0,5 x 0,4 x 1 + 0,5 x 0,1 x 0,5 = 0,225

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 5 : Ở 1 loại thú, alen A phương pháp lông black trội hoàn toàn so cùng với a luật pháp màu trắng,alen B cách thức lông nhiều năm trội trọn vẹn so với b luật pháp lông ngắn. Cho nhỏ đực lông trắng dài giao phối với con cháu lông đen ngắn thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 1 chiếc lông black dài: 1 đực black ngắn. Cho những con F1 giao phối với nhau thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cái đen ngắn:1 cái đen dài:1 đực black ngắn:1 đực white dài.

Theo lí thuyết, thừa nhận xét nào dưới đây không thiết yếu xác?

A  Tỉ lệ phân li mẫu mã gen của F2:1:2:1B  Ở F2, con cái lông đen ngắn bao gồm kiểu gene đồng hợpC nhị gen điều khoản tính trạng nằm ở nhiễm dung nhan thể XD nhì gen điều khoản tính trạng di truyền liên kết

Đáp án: A


Lời giải chi tiết:

P : đực trắng lâu năm (aaB-) x cái đen ngắn (A-bb)

F1 : 1 cái black dài : 1 đực black ngắn

Do cả 2 tính trạng đều không giống nhau ở 2 giới

=> 2 gen nguyên lý 2 tính trạng này nằm tại NST giới tính

Do F2 , đực : 1 black : 1 trắng

=> cá thể cái F1 dị hòa hợp XAXa

Do F2, đực : 1 ngắn : 1 dài

=>cá thể chiếc F1 dị thích hợp XBXb

Do đực F1 100% đồng tính

=>cái p. Thuần chủng 

*

Đáp án A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 6 : Ở một loài đụng vật, nhỏ đực (XY) gồm kiểu hình thân đen, mắt trắng giao phối với con cái thân xám mắt đỏ. Mang đến F1 giao phối thốt nhiên với nhau nhận được F2 có tỉ lệ : 50% cái thân xám đôi mắt đỏ : 20% đực thân xám mắt đỏ : 20% đực thân đen mắt white : 5% đực thân xám mắt trắng : 5% đực thân đen mắt đỏ. Biết rằng mỗi tính trạng do một gen quy định. Trong những các nhận định và đánh giá dưới đây, có bao nhiêu nhận định đúng?

(1) tất cả 6 dạng hình gen nguyên tắc kiểu hình thân xám, đôi mắt đỏ

(2) Đã xẩy ra hoán vị ren với tần số 20%.

(3) nhì tính trạng này phân li độc lập với nhau.

(4) Hoán vị gene chỉ xảy ra ở giới cái.

(5) Nếu cho các con dòng thân xám đôi mắt trắng dị vừa lòng lai với các con đực thân đen mắt đỏ thì đã thu được 4 loại kiểu hình sống đời con.

A 2B 3C 1D 4

Đáp án: D


Lời giải bỏ ra tiết:

Ở F2 có

Mắt đỏ : đôi mắt trắng = 3 : 1 =>A- mắt đỏ >> a - đôi mắt trắng => Aa x Aa

Thân xám : Thân black = 3 : 1 => B- Thân xám >> b thân đen=> Bb x Bb

F2 :

Cái : 1/2 cái thân xám đôi mắt đỏ

Đực :20% thân xám, mắt đỏ : 20% thân đen mắt trắng : 5% thân xám mắt trắng : 5% thân black mắt đỏ

Tỉ lệ kiểu hình phân li không hầu hết ở nhì giới nên những gen nằm ở vùng không tương đồng của X

Cái F2 100% xám đỏ => đực F1 phải xám đỏ và cho những con mẫu NST XAB, XABY

Tỷ lệ phân ly ở giới đực cho thấy thêm tần số hoán vị ren ở cơ thể cái vì chưng tần số hình dạng hình nghỉ ngơi đực do tần số giao tử ở mẫu quyết định( Y không với gen) .

Do đó có thể thấy tần số hoán vị ren là 10% : 50% = 20% (

Hoán vị chỉ xẩy ra ở giới cái vị ở giới đực XY vùng không tương đương ( 4 đúng )

Có xẩy ra hoán vị => các gen nằm trên thuộc 1 NST => không phân ly độc lập( 3 không đúng )

F1: XABY x XAB Xab

Cái xám white dị hợp XAbXab x XaBY

 => con: 1 xám dỏ: 1 xám trắng: 1 black đỏ:1đen trắng => con tất cả 4 hình dáng hình ( 5 đúng )

Thân xám mắt đỏ có toàn bộ 6 giao diện gen: XABY, XAB XAB, XAB Xab, XAB XaB, XAb XaB, XAB XAb ( 1 đúng )

Vậy các kết luận đúng:1,2,4,5

Đáp án D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 7 : Ở ruồi giấm, tính trạng màu sắc mắt bởi một gen có 2 alen quy định. Cho (P) ruồi giấm đực đôi mắt trắng giao phối với ruồi giấm dòng mắt đỏ, nhận được F1 bao gồm toàn loài ruồi giấm đôi mắt đỏ. Cho các ruồi giấm ở cụ hệ F1 giao phối tự do với nhau thu được F2 bao gồm tỉ lệ thứ hạng hình : 75% con mắt đỏ : 25% nhỏ mắt trắng, trong các số ấy ruồi giấm đôi mắt trắng toàn ruồi đực. Cho ruồi giấm chiếc mắt đỏ gồm kiểu gene dị thích hợp ở F2 giao phối với ruồi giấm đực đôi mắt đỏ nhận được F3. Biết rằng không có đột biến mới xảy ra, theo lý thuyết, trong tổng số ruồi giấm thu được làm việc F3 con ruồi giấm đực mắt đỏ chiếm tỉ lệ:

A 50%B 75%C 25%D 100%

Đáp án: C


Lời giải chi tiết:

P: đực trắng x chiếc đỏ

F1 : 100% đỏ

Tính trạng do một gen gồm 2 alen qui định

=> A đỏ >> a trắng

F1 x F1 :

F2 : 3 đỏ : 1 white (đực)

Do tỉ trọng KH 2 giới không giống nhau ở F2

=> Gen chế độ tính trạng nằm trong NST giới tính

Có đực F2 : 1 đỏ : 1 trắng

=> mẫu F1 : XAXa

=>F1 x F1 : XAXa x XAY

=> F2 : 1 XAXA : 1 XAXa : 1 XAY : 1 XaY

Ruồi giấm chiếc mắt đỏ có kiểu gen dị đúng theo ở F2 lai với loài ruồi giấm đực đôi mắt đỏ :

XAXa x XAY

F3 : 1 XAXA : 1 XAXa : 1 XAY : 1 XaY

Trong tổng số con ruồi thu được, ruồi giấm đực chiếm 25%

Đáp án C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 8 : : Ở loài ruồi giấm, tính trạng mắt trắng vì gen lặn nằm tại NST giới tính ở vùng không tương đương với Y, alen trội khớp ứng quy định đôi mắt đỏ. Ráng hệ xuất phát cho giao hợp ruồi chiếc mắt đỏ dị hợp với ruồi đực đôi mắt đỏ tiếp nối cho F1 tạp giao. Tỉ trọng phân tính sinh sống F2 là:

A 3 đỏ : 1 trắng B 13 đỏ : 3 trắngC 11 đỏ : 5 white D 5 đỏ : 3 trắng

Đáp án: B


Lời giải chi tiết:

A đỏ >> a trắng

P : XAXa x XAY

F1 : 1XAXA : 1XAXa : 1XAY : 1XaY

F1 x F1 :

(1XAXA : 1XAXa) x (1XAY : 1XaY)

F2 : mắt trắng (XaXa + XaY) =

*

Vậy tỉ lệ thành phần phân tính F2 là 13 đỏ : 3 trắng

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 9 : Ở một loài cồn vật, cho nhỏ đực lông xám giao hợp với con cái lông xoàn được F1 toàn lông xám, liên tiếp cho F1 giao phối cùng nhau được F2 có hình trạng hình phân li theo tỉ lệ:

Giới đực: 6 lông xám: 2 lông vàng;

Giới cái: 3 lông xám: 5 lông vàng.

Cho rằng không xẩy ra đột đổi mới và sự biểu thị tính trạng ko chịu tác động của môi trường.Nếu cho các con lông xám F2 giao phối cùng nhau, tỷ lệ để F3 xuất hiện tại một con mang toàn ren lặn là từng nào % ?

A 1/64B 1/72C 1/32D 1/8

Đáp án: A


Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có phần trăm xám/ vàng: 9: 7 → tất cả 2 cặp gen dụng cụ màu lông

Phân ly dạng hình hình ở cả 2 giới là khác biệt nên một trong những 2 gen nằm trên 1 NST giới tính X,

Ta thấy ngơi nghỉ P: cho nhỏ đực lông xám giao phối với con cái lông kim cương được F1 toàn lông xám => p thuần chủng và bé đực có bộ NST giới tính là XX ( bởi nếu là XY thì F1 cần yếu đồng hình)

Quy ước gen: A-B- lông xám ; A-bb, aaB- , aabb lông vàng.

Ta bao gồm P:

F1 giao hợp : ( m A - = (1 mAA:2Aa) = (2A:1a) m )

F2: giới đực: (3A - X^BX^B:3A - X^BX^b:1 maaX^BX^B:1 maaX^BX^b)) tuyệt 6 lông xám: 2 lông vàng

Giới cái: (3A - X^BY:3 mA - X^bY:1 maaX^BY:1 maaX^bY) hay 3 lông xám: 5 lông vàng.

Cho bé lông xám sinh sống F2 giao phối con mang toàn gen lặn là: ( maaX^bY)

Cặp ren Aa:((2A:1a)(2A:1a) Rightarrow maa = frac19)

Cặp gene Bb: (left( 3X^B:1 mX^b ight)left( 1X^B:Y ight) Rightarrow X^bY = frac18)

Xác suất F3 xuất hiện thêm 1 nhỏ mang toàn ren lặn là: 1/72

Chọn A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 10 : Ở một loài đụng vật, tính trạng màu lông vày một gen tất cả 2 alen luật ( A nguyên tắc lông đen, trội hoàn toàn so cùng với a vẻ ngoài lông trắng), gene này nằm trong NST giới tính ở phần tương đồng. Cho con đực (XY) tất cả lông lấy giao phối với con cái lông white được có 100% thành viên lông đen, các cá thể F1 giao hợp tự do, theo kim chỉ nan tỷ lệ loại hình sinh hoạt F2 sẽ là

A 50% con đực lông đen, 1/2 con loại lông trắngB 1/2 con đực lông đen, 25% con cháu lông đen, 25% con cháu lông trắngC 50% con cái lông đen, 25% nhỏ đực lông đen, 25% con đực lông trắngD 75% nhỏ lông đen, 25% bé lông trắng.

Đáp án: B


Lời giải chi tiết:

Quy ước gen: A – Lông đen ; a – lông trắng

P: (X^AY^A imes X^aX^a o F_1:X^AX^a:X^aY^A)

Cho F1 giao phối thốt nhiên ta được F2 : (X^AX^a imes X^aY^A o X^AY^A:X^AX^a:X^aX^a:X^aY^A)

Kiểu hình: một nửa đực lông đen: 25% loại lông đen: 25% dòng lông trắng

Chọn B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 11 : Ở một loài hễ vật, xét một gen có 2 alen nằm tại vị trí vùng không tương đương của NST giới tính X , alen D pháp luật vảy đỏ trội trọn vẹn so với alen d cơ chế vảy trắng. Cho con cháu vảy white lai với bé đực vảy đỏ thuần chủng (P) nhận được F1 toàn vảy đỏ. Mang lại F1 giao phối với nhau thu được F2 có kiểu dáng hình phân ly theo tỷ lệ 75% con vảy đỏ:25% con vảy trắng, tất cả các bé vảy trắng hầu hết là bé cái. Biết rằng không xẩy ra đột biến, sự biểu lộ gen không phụ thuộc vào môi trường. Dựa vào kết quả trên, dự kiến nào dưới đây đúng ?

A Nếu mang lại F2 giao phối bỗng dưng thì sinh sống F3 các con cháu vảy white chiếm xác suất 50%B F2 có phần trăm phân ly dạng hình gen là 25% : 50%:25%C Nếu mang đến F2 giao phối hốt nhiên thì sinh hoạt F3 các nhỏ đực vảy đỏ chiếm xác suất 43,75%D Nếu mang đến F2 giao phối tự nhiên thì sinh sống F3 các con cái vảy đỏ chiếm tỷ lệ 12,5%

Đáp án: C


Lời giải đưa ra tiết:

Cho p. Thuần chủng cái vảy trắng × đực vảy đỏ → 100% vảy đỏ → con cháu là XY nhỏ đực là XX

P: XDXD× XdY → F1 XDXd : 1XDY

Cho F1 giao hợp với nhau F1 : XDXd× 1XDY →F2: 1XDXD: 1XdY :1XDXd : 1XDY →B sai.

Nếu cho F2 giao phối đột nhiên (1XDXD :1XDXd) × (1XdY: 1XDY) ↔ (3XD :1Xd) × (1XD :1Xd: 2Y)

→ con cái vảy trắng chỉ chiếm tỷ lệ: (frac14 imes frac24 = frac216)→ A sai

→ bé đực vảy đỏ chiếm xác suất (frac34 imes frac24 + frac14 imes frac14 = 43,75\% ) → C đúng

→ con cái vảy đỏ chiếm tỷ lệ: (frac34 imes frac24 = 37,5\% )→ D sai

Chọn C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 12 : Ở loài ruồi giấm cho bé đực bao gồm mắt trắng giao phối với con cái mắt đỏ chiếm được F1 đồng vừa lòng mắt đỏ . Cho các cá thể F1 giao phối tự do thoải mái với nhau, đời F2 nhận được 3 bé đực đôi mắt đỏ , 4 bé đực mắt đá quý , 1 nhỏ đực đôi mắt trắng : 6 con cái mắt đỏ , 2 con cháu mắt tiến thưởng . Giả dụ cho con đực đôi mắt đỏ F2 giao phối với con cái mắt đỏ F2 thì phong cách hình đôi mắt đỏ nghỉ ngơi đời con có tỉ lệ là :

A 24/41B 19/54C 31/54D 7/9

Đáp án: D


Lời giải bỏ ra tiết:

Ta tất cả F1 đồng hình → p. Thuần chủng.

F2 tỷ lệ hình dáng hình của 2 giới là khác biệt → gen pháp luật màu mắt nằm trên NST giới tính

F2 phân ly kiểu dáng hình tầm thường là 9:6:1 → tất cả 2 cặp gen giải pháp màu mắt cùng PLĐL

Ta quy mong gen:

A –B – đôi mắt đỏ; A-bb/aaB- : mắt vàng; aabb – đôi mắt trắng

P :AAXBXB × aaXbY → F1 : AaXBXb × AaXBY→ F2 (1AA:2Aa:1aa)(XBXB: XBXb: XBY: XbY)

Cho bé đực mắt đỏ × con cháu mắt đỏ:

(1AA:2Aa) XBY ×(1AA:2Aa)( XBXB: XBXb) ↔ (2A:1a)(1XB:1Y) ×(2A:1a)( 3XB :1Xb)

→ A-B- =(left( 1 - 1 over 3a imes 1 over 3a ight) imes left( 1 - 1 over 2Y imes 1 over 4X^b ight) = 8 over 9 imes 7 over 8 = 7 over 9)

Chọn D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 13 : Ở con ruồi giấm, alen A cơ chế mắt đỏ trội trọn vẹn so với alen a dụng cụ mắt trắng nằm trong NST X làm việc vùng không tương đương trên Y. Alen B mức sử dụng thân xám trội trọn vẹn so cùng với alen b phương pháp thân đen nằm trên NST thường. Lai cặp bố mẹ thuần chủng ruồi chiếc mắt đỏ, thân đen với loài ruồi đực đôi mắt trắng, thân xám chiếm được F1. Mang đến F1 ngẫu phối chiếm được F2, mang đến F2 ngẫu phối thu được F3. Trong các ruồi đực ngơi nghỉ F3, con ruồi đực mắt đỏ, thân black chiếm tỉ lệ

A 2/32B 3/16C 1/2D 3/4

Đáp án: A


Lời giải chi tiết:

Ta có P: XAXAbb × XaYBB →F1: XAXaBb × XAYBb

Xét tính trạng color thân p ngẫu phối buộc phải ở F3 tỉ lệ giao diện gen của tính trạng này là: 1BB:2Bb:1bb

Xét tính trạng color mắt: → F2: (XAXa : XAXA) × (XAY: XaY) ↔ (3XA:1Xa)(1XA:1Xa:2Y) →XAY= 3/8

Tỷ lệ con ruồi đực đôi mắt đỏ thân đen ở F3 là 1/4× 3/8=3/32

Chọn A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 14 : Theo lý thuyết, tất cả bao nhiêu đặc điểm sau đây không đúng về sự di truyền của ren lặn gây bệnh dịch trên NST X ?

1. Nếu bố bị bệnh dịch thì con gái luôn bị bệnh

2. Giả dụ mẹ thông thường nhưng mang gen gây bệnh khì một nửa số nam nhi mắc bệnh

3. Ví như bố bình thường thì chắc chắn rằng con gái không xẩy ra bệnh

4. Bệnh thường chạm mặt ở nam nhiều hơn nữa ở nữ

A 3B 0C 2 chiều 1

Đáp án: D


Lời giải chi tiết:

tính trạng di gene nằm bên trên vùng không tương đương của NST nam nữ X di truyền chéo

Xét các phát biểu:

I sai, người nhỏ gái có thể nhận alen trội từ chị em nên không biến thành bệnh

II đúng

III đúng

IV đúng

Chọn D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 15 : Ở loài ruồi giấm, tính trạng color mắt vì một gen có 2 alen quy định. Cho bé đực đôi mắt trắng giao hợp với con cái mắt đỏ (P), thu được F1 gồm toàn con ruồi giấm mắt đỏ. Mang lại F1 giao phối thoải mái với nhau thu được F2 có tỉ lệ giao diện hình: 3 cá thể mắt đỏ : 1 cá thể mắt trắng, trong các số đó ruồi giấm đôi mắt trắng toàn là con ruồi đựccho F2 giao phối ngẫu nhiên tạo thành F3. Theo lí thuyết, dự kiến nào dưới đây đúng?

A có tối đa 6 một số loại kiểu gen luật pháp tính trạng trênB Ở F2 có số con cái có kiểu gen dị vừa lòng tử chiếm 50%C Số thành viên cái có kiểu gen đồng hợp tử nghỉ ngơi F3 chiếm 3/8D Tỉ lệ mẫu mã hình sống F3 là: 13 cá thể mắt đỏ : 3 cá thể mắt trắng

Đáp án: D


Lời giải bỏ ra tiết:

Tỷ lệ mẫu mã hình ở hai giới khác biệt → gen hình thức tính trạng nằm ở NST nam nữ X và không tồn tại alen tương ứng trên Y.

F1 đồng hình đôi mắt đỏ → mắt đỏ là trội so với mắt trắng.

Quy mong gen:

A – mắt đỏ; a – đôi mắt trắng

P: XaY × XAXA → F1 : XAY: XA Xa → F2 : (XAY: XaY): (XA XA: XA Xa)

Cho F2 giao phối ngẫu nhiên: F2 : (XAY: XaY) × (XA XA: XA Xa) ↔ (XA: Xa: 2Y)(3XA:1Xa)

Xét những phương án:

A sai, có về tối đa 5 vẻ bên ngoài gen về ren trên (3 nghỉ ngơi giới cái và 2 nghỉ ngơi giới đực)

B sai, con cái dị hợp ở F2 : 1/4

C sai, số cá thể cái đồng hợp chiếm : 1/4 ×1/4 +3/4×1/4 =1/4

D đúng: F3 phân ly mẫu mã hình là 13 đôi mắt đỏ: 3 mắt trắng

Chọn D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 16 : Ở một loài động vật, cho con cái (XX) đôi mắt đỏ thuần chủng lai với bé đực (XY) mắt trắng thuần chủng thu được F1 hàng loạt mắt đỏ. Cho con đực F1 lai so sánh thu được Fa gồm 50% con đực đôi mắt trắng, 25% con cái mắt đỏ, 25% con cái mắt trắng. Ví như cho con cái F1 lai phân tích, tính theo lí thuyết, tỉ lệ bé mắt đỏ thu được nghỉ ngơi đời nhỏ là

A 1/2 B 25% C 12,5% D 5%

Đáp án: B


Lời giải chi tiết:

Ta thấy cho nhỏ đực F1 lai phân tích cho một nửa con đực mắt trắng, 25% con cái mắt đỏ, 25% con cháu mắt trắng, trường hợp tính trạng do một gen cơ chế thì con cháu phải 100% mắt đỏ ≠ đề bài → bởi 2 gen quy định

P: AAXBXB × aaXbY → F1: AaXBY: AaXBXb

Cho nhỏ đực F1 lai đối chiếu AaXBY × aaXbXb → (1Aa:1aa)( 2XbY:1 XBXb: 1 XbXb)

Cho con cháu F1 lai phân tích AaXBXb × aaXbY → (1Aa:1aa)( 1XBY :1XbY:1 XBXb: 1 XbXb)

Tỷ lệ con mắt đỏ là 50% × một nửa = 0,25

Chọn B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 17 : Ở ruồi giấm, gen khí cụ màu đôi mắt nằm bên trên NST X tại vị trí không tương đồng với Y. Alen A công cụ màu mẳt đỏ trội trọn vẹn so cùng với alen a hình thức mắt trắng. đến giao phối loài ruồi đực và loại mắt đỏ, F1 gồm cả ruồi mẳt đỏ cùng mắt trắng. Mang lại F1 tạp giao được F2, cho các phát biểu sau về ruồi ngơi nghỉ F2, số phát biểu đúng

(1) con ruồi giấm dòng mắt trắng chỉ chiếm tỉ lệ 18,75%.

(2) Tỷ số giữa ruồi đực đôi mắt đỏ và ruồi loại mắt đỏ là 6/7.

(3) ruồi giấm chiếc mắt đỏ chiếm phần tỉ lệ 43,75%.

(4) loài ruồi đực đôi mắt trắng chiếm phần tỉ lệ 12,5%.

A 3B 1C 2d 4

Đáp án: A


Lời giải bỏ ra tiết:

Ta gồm F1 có cả mắt đỏ và mắt trắng bắt buộc kiểu gen của phường là: XAXa × XAY

F1: XAXa: XAXA: XaY: XAY cho F1 tạp giao: (XAXa: XAXA) × (XaY: XAY)

↔(3XA: 1Xa)×(1XA:1Xa:2Y)

Xét các phát biểu về F2:

1. Ruồi mẫu mắt trắng chiếm xác suất 1/4 × 1/4 = 6,25% → (1) sai

2. Con ruồi đực đôi mắt đỏ chiếm phần trăm : 3/4 × 50% = 3/8 ; ruồi dòng mắt đỏ chiếm 3/4 × 50% + 1/4 × 1/4 = 7/16; xác suất giữa con ruồi đực mắt đỏ cùng ruồi cái mắt đỏ là 6/7 → (2) đúng

3. Ruồi giấm loại mắt đỏ chỉ chiếm tỉ lệ 3 phần tư × 1/2 + 1/4 × 1/4 = 7/16= 43,75% → (3) đúng

4. Con ruồi đực mắt trắng chỉ chiếm tỷ lệ: 1/4 × 50% = 1/8 =12,5% → (4) đúng.

Chọn A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 18 : Khi mang đến ruồi giấm chiếc cánh bửa lai với loài ruồi đực cánh bình thường (P), chiếm được F1 tất cả 87 con cái cánh bình thường; 86 con cháu cánh té và 85 con đực cánh bình thường. Tuyên bố nào sau đây không phù hợp với phép lai này? Biết rằng mẫu mã cánh vị một gen bỏ ra phối.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Mẫu Tả Cây Ăn Quả Lớp 2 Chọn Lọc, Top 137 Bài Văn Tả Cây Ăn Quả Lớp 4 Ngắn Gọn

A Ở F1 có một phần hai số nhỏ đực bị chết.B con cái ở nắm hệ p dị vừa lòng tử một cặp gen.C Có xảy ra hiện tượng tương tác genD các cá thể bị chết mang ý nghĩa trạng lặn.

Đáp án: D


Lời giải bỏ ra tiết:

Ta thấy phần trăm cái/ đực = 2:1 → bởi vì gen tạo chết. Ở F1 chỉ gồm con đực cánh bình thường mà giới cái lại sở hữu 2 hình dáng hình → nhỏ ruồi cái phường dị phù hợp 1 cặp gen

Gen tạo chết cần là gen trội bởi vì nếu là gen lặn sẽ không thể lộ diện kiểu hình cánh xẻ

P: XAXa × XaY → XAXa :XaXa :XAY :XaY, trong số đó XAY chết.

Chọn D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 19 : Ở loài ruồi giấm, gene A luật thân xám là trội trọn vẹn so cùng với alen a quy đinh thân đen, gen B nguyên lý cánh dài là trội trọn vẹn so cùng với alen b vẻ ngoài cánh cụt. Ren D phương tiện mắt đỏ là trội hoàn toàn so với alen d quy định đôi mắt trắng. Gen dụng cụ màu măt nằm trên NST giới tính X, không tồn tại alen tương ứng trên Y. Phép lai: ♀ (AB over abX^DX^d imes AB over abX^DY)♂, mang lại F1 tất cả kiểu hình thân xám, cánh cụt, đôi mắt đỏ chỉ chiếm tỉ lệ 3,75%. Trong các kết luận tiếp sau đây có từng nào kêt luận đúng

(1) Phép lai trên có 28 các loại kiểu gen.

(2) bao gồm 12 nhiều loại kiểu hình

(3) tỉ trọng ruồi cái F1 gồm kiểu hình thân đen, cánh cụt, đôi mắt đỏ là 10 %.

(4) Tần số thiến gen bởi 20%.

A 3B 1C 2 chiều 4

Đáp án: D


Phương pháp giải:

- sử dụng công thức :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb

- hoán vị gen tại 1 bên mang lại 7 các loại kiểu gen


Lời giải đưa ra tiết:

Tỷ lệ thân xám cánh cụt đôi mắt đỏ (A-bbD-) = 0,0375 → A-bb =0,05= aaB- → A-B- = 0,7 ; aabb = 0,2 ; f= 20%

Xét những kết luận

(1) đúng, gồm 7 ×4 =28 kiểu dáng gen

(2) đúng, 4×3 =12

(3) xác suất con chiếc thân đen cánh cụt mắt đỏ ab/abXDX- = 0,2×0,5=0,1 → (3) đúng

(4) đúng

Chọn D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 20 : mang đến lai loài ruồi giấm P: ♀ mắt đỏ tươi × ♂ mắt đỏ thẫm được F1: ♀ đôi mắt đỏ thẫm : ♂ mắt đỏ tươi. Cho F1 giao hợp với nhau được F2: 4 đỏ thẫm : 3 đỏ tươi : 1 nâu. Tóm lại đúng là:

1. Tính trạng màu mắt của RG vì 2 căp ren không alen liên quan với nhau theo phong cách át chế quy định

2. Tính trạng màu mắt của RG vì chưng 2 căp gen không alen hệ trọng với nhau theo kiểu bổ trợ quy định

3. Tính trạng màu đôi mắt của RG links với NST giới tính X

4.Sơ vật lai của F1 là: AaXBXb × AaXbY

5.Sơ thứ lai của F1 là: AaXBXb × AaXBY tổng hợp phương án vấn đáp đúng là:

A 1,3,5 B 2,3,5 C 2, 3, 4d 1, 3, 4

Đáp án: D


Lời giải bỏ ra tiết:

Số tổng hợp là 8 → tính trạng vì 2 ren không alen quy định. Tỷ lệ kiểu hình ở 2 giới là không giống nhau → Tính trạng màu mắt của RG link với NST giới tính X,

Ở F2 không có sự phân ly ở 2 giới bắt buộc gen quy định màu đôi mắt nằm bên trên NST thường, còn ren át chế nằm tại NST giới tính.

Quy cầu gen A – mắt đỏ tươi ; a – nâu

B – át chế A, a; b – ko át chế A, a

Ta bao gồm kiểu gene của P: AAXbXb × aaXBY → F1: AaXBXb × AaXbY → F2: (3A-:1aa)(XBXb:XBY:XbXb: XbY)

→ 4 đỏ thẫm : 3 đỏ tươi : 1 nâu

Vậy các ý đúng là 1,3,4

Chọn D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 21 : Ở loài ruồi giấm, có thể chấp nhận được lai (P): AaXDXd x AaXdY. Biết từng gen lao lý một tính trạng và các gen mọi trội lặn hoàn toàn. Theo lý thuyết, xác suất ruồi F1 tất cả kiểu hình như thể ruồi đực phường là:

 

A 3/16. B 3/8. C 1/16. D 1/8.

Đáp án: B


Lời giải chi tiết:

(P): AaXDXd x AaXdY

F1: (3A- : 1aa) x (1XDXd : 1XdXd : 1XDY : 1XdY)

Kiều hình loài ruồi đực phường : A-dd

→ F1 kiểu hình A-dd chiếm phần tỉ lệ : ¾ x ½ = 3/8

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 22 : mang lại ruồi giấm loại mắt đỏ giao hợp với loài ruồi giấm đực đôi mắt trắng (P), nhận được F1 toàn ruồi mắt đỏ. Mang đến ruồi F1 giao hợp với nhau, thu được F2 gồm kiểu hình phân li theo tỉ trọng 3 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi mắt trắng, vào đó toàn bộ các ruồi đôi mắt trắng đều là con ruồi đực. Cho thấy thêm tính trạng color mắt ngơi nghỉ ruồi giấm vị một gen gồm hai alen quy định. Vào các kết luận sau, theo lí thuyết, gồm bao nhiêu kết luận đúng?

(1) Ở vậy hệ P, ruồi mẫu mắt đỏ bao gồm hai một số loại kiểu gen.

(2) Ở F2 gồm 4 một số loại kiểu gen.

(3) mang lại ruồi mắt đỏ F2 giao phối thiên nhiên với nhau, thu được F3 gồm tỉ lệ bé đực mắt đỏ chiếm tỉ lệ 37,5%.

(4) mang lại ruồi F2 giao phối tình cờ với nhau, nhận được F3 gồm số ruồi đôi mắt đỏ chiếm phần tỉ lệ 81,25%.

A 2B 4C 3d 1

Đáp án: C


Lời giải chi tiết:

P: ♀ mắt đỏ × ♂ đôi mắt trắng

F1: 100% đôi mắt đỏ

F1 x F1

F2: 3 đỏ : 1 trắng(♂)

Do F2 tỉ lệ phân li loại hình 2 giới không giống nhau, tính trạng do một gen qui định

→ alen bề ngoài tính trạng màu đôi mắt nằm bên trên NST giới tính

A đôi mắt đỏ >> a mắt trắng

F1 : XAX- × XAY

F2 : XaY

→ F1 : XAXa × XAY

→ p : XAXA × XaY → (1) sai

F2 : 1 XAXA : 1 XAXa : 1 XAY : 1 XaY → (2) đúng

F2 × F2 : (1XAXA : 1XAXa) × (1XAY : 1XaY)

F3 : đực đôi mắt đỏ XAY = ¾ x ½ = 3/8 = 37,5% → (3) đúng

F3 mắt đỏ (XAXA+XAXa+XAY) = ¾ x ¼ + (¾ x ¼ + ¼ x ¼) + ¾ x ½ = 13/16 = 81,25%

→ (4) đúng

Vậy bao gồm 3 kết luận đúng

Đáp án C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 23 : cho thấy thêm mỗi cặp tính trạng vì một cặp gen phương tiện và trội trả toàn. Tần số hoán vị ren giữa A với a là 20%. Xét phép lai (fracABabX^DX^d imes fracAbabX^DY) , theo lý thuyết thì loại hình aaB-D- sinh sống đời con chiếm tỉ lệ từng nào %?

A 2,5% B 22,5% C  38,25% D 3,75%

Đáp án: D


Lời giải chi tiết:

AB/ab gồm fA/a = 20% mang đến giao tử AB = ab = 0,4; Ab = aB = 0,1

Ab/ab mang đến giao tử Ab = ab = 0,5

→ đời con, tỉ lệ kiểu dáng hình aaB- = 0,1 x 0,5 = 0,05

XDXd x XDY mang đến đời con: 1/4 XDXD : 1/4 XDXd : 1/4 XDY : 1/4 XdY ↔ 3D- : 1dd

Vậy tỉ lệ kiểu dáng hình aaB-D- đời bé là: 0,05 x 3 phần tư = 0,0375 = 3,75%

Đáp án D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 24 : ren m là ren lặn biện pháp mù màu, d là gen lặn quy định teo cơ (M với D là 2 gene trội tương ứng với tính trạng không sở hữu bệnh). Các gen này cùng nằm trên nhiễm nhan sắc thể nam nữ X, không tồn tại alen trên Y. Một cặp bà xã chồng thông thường sinh ra một nam nhi bị bệnh dịch mù màu, nhưng không trở nên bệnh teo cơ. Cho biết không tất cả đột biến new phát sinh với không xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, tất cả bao nhiêu phát biểu sau là đúng?

I. đẳng cấp gen của khung hình mẹ hoàn toàn có thể là 1 trong các 3 hình dáng gen (X_D^MX_D^M;X_D^MX_d^m;X_D^MX_d^M)

II. Cặp vợ ông xã trên hoàn toàn có thể sinh nam nhi mắc cả hai bệnh.

III. Trong toàn bộ các ngôi trường hợp, con gái sinh ra đều phải sở hữu kiểu hình bình thường.

IV. Cặp vợ ông chồng trên chẳng thể sinh đàn ông bình thường, nếu đẳng cấp gen của khung hình mẹ là (X_d^MX_D^m)

A 4B 3C 1D 2

Đáp án: D


Lời giải đưa ra tiết:

Cặp vợ chồng thông thường sinh được đàn ông bị mù màu sắc (X_D^mY) mà không tồn tại hoán vị gen → tín đồ mẹ này còn có kiểu gen: (X_D^MX_D^m;X_d^MX_D^m) → I sai

II sai, do không tồn tại HVG yêu cầu không tạo ra giao tử (X_d^m) nên ko sinh được nhỏ bị 2 bệnh

III đúng, vì tín đồ bố luôn cho giao tử (X_D^M)

IV đúng, họ luôn luôn sinh bé bị 1 trong những 2 bệnh trên

Chọn D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 25 : cho các nội dung sau:

(1) Gen phía bên trong tế bào chất có khả năng bị tự dưng biến dẫu vậy không thể biểu thị thành giao diện hình

(2) Không đề xuất mọi dt tế bào hóa học là dt theo chiếc mẹ

(3) hiện tượng lạ di truyền theo dòng bà bầu tạo sự phân tính ở loại hình đời con lai

(4) di truyền qua tế bào chất xảy ra ở nhiều đối tượng người dùng như chiến mã đực giao hợp với lừa cái tạo nên con la

(5) Ứng dụng hiện tượng kỳ lạ bất thụ đực, tín đồ ta tạo thành hạt lại nhưng mà không yêu cầu tốn công hủy phấn hoa mẹ

Có từng nào nội dung sai

A 2B 3C 4 chiều 5

Đáp án: C


Lời giải chi tiết:

Các nội dung không đúng là: (1),(2),(3),(4)

Ý (1) sai vì đột biến gene trong tế bào chất có thể biểu hiện ra kiểu hình

Ý (2) sai vì, di truyền tế bào chất là di truyền dòng mẹ vì đời con luôn có kiểu hình giống mẹ

Ý (3) sai vì vào di truyền theo dòng mẹ thì đời bé có kiểu hình giống nhau và giống mẹ

Ý (4) sai vì ngựa đực giao hợp với lừa dòng tạo ra bé Bac đô

Chọn C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 26 : Ở một chủng loại thú, tính trạng màu sắc mắt vì một gen tất cả 2 alen trội lặn hoàn toàn quy định. Phép lai 1: lai con cái mắt nâu với bé đực đôi mắt xanh thu được đời con 50% con loại mắt xanh và 1/2 con đực mắt nâu. Phép lai 2: lai con cái mắt xanh với con đực đôi mắt nâu thu được F1. Tác dụng nào tiếp sau đây có thể cân xứng với công dụng F1 của phép lai 2?

A 25% đực đôi mắt xanh : 25% đực mắt nâu : 25% dòng mắt xanh : 25% mẫu mắt nâu.B 100% mắt nâu.C 75% mắt xanh : 25% đôi mắt nâu.D một nửa cái đôi mắt nâu : 50% đực đôi mắt xanh.

Đáp án: A


Lời giải bỏ ra tiết:

Do phân ly kiểu hình ở 2 giới đời con khác nhau phải gen quy định tính trạng nằm bên trên NST X( nếu nằm trên Y thì chỉ có giới XY mới có tính trạng này)

Chú ý: Ở thú XX là con cái; XY là bé đực

Vì con đực F1-1 có màu mắt nâu nên p. Thuần chủng, con cái F1-1 có màu mắt xanh nên tính trạng xanh là trội hoàn toàn so với tính trạng nâu. (nếu nâu là trội thì đời con 100% mắt nâu)

P1: ♀XaXa ×♂ XAY → F1-1 : XAXa: XaY

P2: ♀ Mắt xanh × ♂ mắt nâu: ♀XAX- ×♂ XaY

TH1 : ♀XAXA ×♂ XaY → 100% Mắt xanh

TH2 ♀XAXa ×♂ XaY→ 25% đực đôi mắt xanh : 25% đực đôi mắt nâu : 25% loại mắt xanh : 25% cái mắt nâu

Chọn A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 27 : Một khung người cái tất cả kiểu ren AaBbXDeXdE giảm phân sinh sản giao tử abXde chiếm tỉ lệ 2,25%. Cho cơ thể trên lai với khung người có kiểu dáng gen AaBbXDE Y, biết rằng quá trình giảm phân ở khung hình đực với cái ra mắt bình thường, từng gen qui định một tính trạng, tính trạng trội là trội trả toàn. Trong các nhận xét sau, gồm bao nhiêu thừa nhận xét đúng?

(1) tỉ lệ thành phần giao tử đực mang tất cả các alen lặn chiếm phần tỉ lệ 25%.

(2) khung hình cái tạo thành giao tử mang ít nhất mang một alen trội chỉ chiếm tỉ lệ 97,75%.

(3) Đời con có kiểu hình với 4 tính trạng trội chiếm phần tỉ lệ 54,5%.

(4) khung người cái khi bớt phân đã xảy ra hoán vị ren ở cặp NST nam nữ XX cùng với tần số 18%.

A 2B 3C 4d 1

Đáp án: A


Lời giải chi tiết:

Tỷ lệ giao tử abXde = 2,25% → Xde = 0,0225÷ 0,25 = 0,09 → f = 18%

(1) sai, tỉ lệ giao tử đực mang tất cả các alen lặn (abY) chỉ chiếm 0,25×0,5 = 0,125

(2) đúng, giao tử chiếc chứa ít nhất 1 alen trội là 1 – 0,0225 = 0,9775 (sử dụng cách làm phần bù)

(3) sai, P: AaBbXDeXdE × AaBbXDEY→ A-B- = 9/16; D-E- = 0,5 + 0,09XDE × 0,5Y = 0,545

=> kiểu dáng hình trội về cả 4 tính trạng (A-B-D-E-) = 9/16 x 0,545 = 30,66%

(4) đúng

Chọn A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 28 : Ở loài ruồi giấm, mỗi gen lý lẽ một tính trạng, trội lặn trả toàn. Xét phép lai tiếp sau đây (P):(fracAbaBfracDHdhX^EX^e imes fracAbaBfracDHdhX^EY).Tỉ lệ giao diện hình đực mang toàn bộ các tính trạng trội ở đời bé chiếm 8,25%.

Biết rằng không tồn tại đột trở thành xảy ra. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phân phát biểu sau đây về đời nhỏ đúng?

I. Nếu bao gồm hoán vị gen xẩy ra thì F1 có về tối đa 400 vẻ bên ngoài gen. 

II. F1 có 33% tỉ lệ đẳng cấp hình (A-B-D-H-). 

III. F1 có 16,5% số thành viên cái mang toàn bộ các tính trạng trội. 

IV. F1 có 12,75% tỉ lệ loại hình lặn về các cặp gen.

A 1B 2C 3 chiều 4

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Sử dụng bí quyết :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb

Hoán vị gen tại 1 bên mang lại 7 một số loại kiểu gen

Giao tử link = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2

Ở ruồi giấm đực không tồn tại HVG


Lời giải đưa ra tiết:

A-B-D-H-XEY = 8,25% → A-B-D-H-= 0,0825:0,25 =0,33

Vì ở ruồi giấm không tồn tại HVG buộc phải ab/ab = 0→ A-B- =0,5; A-bb=aaB- = 0,25

→D-E- = 0,33:0,5 = 0,66 →de/de = 0,66 – 0,5 = 0,16 → de♀ = 0,32 → f= 36% (phải gồm HVG bởi vì nếu không có HVG thì D-E- =0,75)

D-ee = ddE- = 0,75 – D-E- = 0,09

I sai, nếu bao gồm HVG số giao diện gen buổi tối đa là 7×7×4 =196

II đúng

III sai, trong số thành viên cái, phần trăm mang tất cả các tính trạng trội là 0,33 (luôn nhận (X^E) của bố)

IV sai, vì không tồn tại kiểu ren ab/ab nên phần trăm lặn về tất cả các tính trạng là 0

Chọn A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 29 : Ở chim, chiều lâu năm lông với dạng lông vì chưng hai cặp alen (A, a, B, b) trội lặn trọn vẹn quy định. Cho p thuần chủng bao gồm lông dài, xoăn lai với lông ngắn, thẳng, đời F1 thu được toàn lông dài, xoăn. Mang lại chim trống F1 lai với chim mái chưa biết kiểu gen, chim mái sinh hoạt đời F2 xuất hiện mẫu mã hình: đôi mươi chim lông dài, xoăn: trăng tròn chim lông ngắn, thẳng: 5 chim lông dài, thẳng: 5 chim lông ngắn, xoăn. Tất cả chim trống của F2 đều tất cả lông dài, xoăn. Biết một gen công cụ một tính trạng và không có tổ hòa hợp gen gây chết. Kiểu gen của chim mái lai cùng với F1 và tần số hoán vị gene của chim trống F1 lần lượt là:

 

A XABY, f = 20% B XabY, f = 25%C Aa XBY, f = 10%.D XABYab, f = 5%

Đáp án: A


Lời giải chi tiết:

Ở chim bé trống là XX, bé mái là XY

Ta có F1: 100% lông dài xoăn → nhị tính trạng này là trội hoàn toàn

Ta xét tỷ lệ kiểu hình ở con mái F2 lông dài/lông ngắn = 1:1; lông xoăn/lông thẳng=1:1

Nếu các gene PLDL sẽ được tỷ lệ kiểu hình 1:1:1:1 ≠ đề bài → các gen liên kết không hoàn toàn

Vì tỷ lệ kiểu hình ở 2 giới là khác nhau buộc phải 2 tính trạng này nằm trên NST giới tính X

P: XABXAB × XabY →XABY:XABXab

Con mái ở F2 phân ly kiểu hình 4:4:1:1 tương ứng với tỷ lệ giao tử ở con đực F1 4:4:1:1 → Tần số HVG:20%

Chọn A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 30 : Ở cây ngô, một dạng bất thụ đực trong số ấy hạt phấn không có khả năng thụ tinh để tạo ra hợp tử được hiện tượng bởi gene tế bào hóa học (S) cùng di truyền theo dòng mẹ. Hình như một gen trội (R) phía bên trong nhân tế bào quy định năng lực phục hồi tính hữu thụ đực ở những cây bất thụ, gen lặn khớp ứng (r) không có khả năng này. Gồm bao nhiêu tuyên bố đúng?

I. Những cây nằm trong dạng bất thụ đực được lai với hạt phấn từ cây hữu thụ thông thường có kiểu gen rr luôn sinh ra những cây bất thụ đực.

II. Ví như một cây bất thụ đực được lai với hạt phấn từ bỏ cây hữu thụ đồng thích hợp tử về vẻ bên ngoài gen R, đời lai F1 luôn bất thụ đực.

III. Xét gene trong nhân, cây bất thụ đực luôn luôn có hình dáng gen đồng thích hợp lặn.

Xem thêm: Giải Sinh 10 Bài Thực Hành Sinh 10 Bài 12, Please Wait

IV. Có 2 các loại cây hữu thụ khác biệt về hình dạng gen.

A 4B 3C 1D 2

Đáp án: D


Lời giải chi tiết:

Xét các phát biểu:

I đúng, vì hợp tử luôn luôn chứa gene bất thụ đực nhận từ cây mẹ và có kiểu gen rr ko có khả năng phục hồi tính hữu thụ đực (Srr × rr → Srr)

II sai, vì đời con luôn có kiểu ren Rr buộc phải trong tế bào chất có gene S hay là không thì vẫn hữu thụ

III đúng, vì nếu có alen trội thì cây hữu thụ

IV sai, cây hữu thụ có các loại sau:

- Cây ko chứa ren S, vào nhân có thể có kiểu ren RR, Rr, rr

- Cây chứa ren S vào tế bào chất, vào nhân có thể có kiểu ren RR hoặc Rr