Bài Tập Định Luật Ôm Lớp 9

     

Trắc nghiệm thiết bị Lí 9 bài xích tập định dụng cụ ôm

Với cỗ Trắc nghiệm đồ vật Lí 9 bài bác tập định hình thức ôm để giúp học sinh khối hệ thống lại kỹ năng và kiến thức bài học với ôn luyện nhằm đạt hiệu quả cao trong những bài thi môn đồ vật Lí lớp 9.

Bạn đang xem: Bài tập định luật ôm lớp 9

*

Câu 1 : chọn phát biểu đúng. Văn bản định lao lý Ôm là:

A. Cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thành phần với hiệu điện rứa giữa nhì đầu dây dẫn cùng tỉ lệ với năng lượng điện trở của dây.

B. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thành phần thuận cùng với hiệu điện ráng giữa hai đầu dây dẫn cùng không tỉ lệ thành phần với năng lượng điện trở của dây.

C. Cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫn tỉ trọng thuận cùng với hiệu điện cố gắng giữa nhì đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với năng lượng điện trở của dây.

D. Cường độ mẫu điện chạy qua dây dẫn tỉ trọng nghịch cùng với hiệu điện ráng giữa hai đầu dây dẩn và tỉ lệ thuận với điện trở của dây.

Hiển thị đáp án

Cường độ mẫu điện qua dây dẫn xác suất thuận cùng với hiệu điện cố gắng đặt vào hai đầu dây và xác suất nghịch với điện trở của dây

Đáp án: C


Câu 2 : Biểu thức đúng của định quy định Ôm là:

*
Hiển thị đáp án
*

Câu 3 : Khi hiệu điện cụ giữa nhì đầu dây dẫn tăng thì:

A. Cường độ mẫu điện chạy qua dây dẫn không nắm đổi.

B. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm tỉ lệ cùng với hiệu điện thế.

C. Cường độ mẫu điện chạy qua dây dẫn có lúc tăng, thời điểm giảm.

D. Cường độ loại điện chạy qua dây dẫn tăng tỉ lệ với hiệu điện thế.

Hiển thị đáp án

Ta có:

Cường độ dòng điện qua dây dẫn xác suất thuận với hiệu điện nuốm đặt vào nhị đầu dây và tỷ lệ nghịch với điện trở của dây

=> khi hiệu điện nuốm giữa nhì đầu dây dẫn tăng thì cường độ loại điện chạy qua dây dẫn tăng tỉ trọng với hiệu năng lượng điện thế.

Xem thêm: Gợi Ý Vẽ Tranh Đề Tài Trò Chơi Dân Gian Đơn Giản, Ý Nghĩa, 55 ++ Tranh Vẽ Đề Tài Trò Chơi Dân Gian Đẹp

Đáp án: D


Câu 4 : Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào của cường độ cái điện vào hiệu điện gắng giữa nhì đầu dây dẫn tất cả dạng là:

A. Một mặt đường thẳng đi qua gốc tọa độ

B. Một đường cong đi qua gốc tọa độ

C. Một mặt đường thẳng không đi qua gốc tọa độ

D. Một con đường cong không đi qua gốc tọa độ

Hiển thị đáp án

Ta có: Cường độ cái điện cùng hiệu năng lượng điện thế contact với nhau qua biểu thức:

R là hằng số => thiết bị thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ mẫu điện vào hiệu điện vậy giữa nhị đầu dây dẫn có dạng giống đồ thị hàm số y = ax là một trong những đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

Đáp án: A


Câu 5 : : Cường độ cái điện qua đèn điện tỉ lệ thuận cùng với hiệu điện ráng giữa nhị đầu trơn đèn. Điều đó tức là nếu hiệu điện thế tăng 1,2 lần thì:

A. Cường độ cái điện tăng 2,4 lần.

B. Cường độ cái điện bớt 2,4 lần.

C. Cường độ chiếc điện sút 1,2 lần.

D. Cường độ dòng điện tăng 1,2 lần.

Hiển thị đáp án

Cường độ dòng điện qua bóng đèn tỉ lệ thuận cùng với hiệu điện nỗ lực đặt vào nhị đầu láng đèn.

=> khi hiệu điện chũm tăng 1,2 lần thì cường độ loại điện cũng tăng 1,2 lần

Đáp án: D


Câu 6 : Khi đặt vào nhị đầu dây dẫn một hiệu điện gắng 6V thì cường độ dòng điện qua nó là 0,5A. Giả dụ hiệu điện cầm cố đặt vào nhì đầu dây dẫn là 24V thì cường độ loại điện qua nó là:

A. 1,5A

B. 2A

C. 3A

D. 1A

Hiển thị đáp án
*

Câu 7 : Điện trở R của dây dẫn biểu hiện cho:

A. Tính cản trở mẫu điện nhiều hay không nhiều của dây

B. Tính cản trở hiệu năng lượng điện thế nhiều hay không nhiều của dây

C. Tính ngăn trở electron các hay ít của dây

D. Tính cản ngăn điện lượng các hay không nhiều của dây.

Hiển thị đáp án

Điện trở của một dây dẫn là đại lượng đặc trưng cho tính cản trở dòng điện của dây dẫn đó.

Đáp án: A


Câu 8 : Điện trở của dây dẫn nhất định tất cả mối quan hệ dựa vào nào bên dưới đây?

A. Tỉ trọng thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn

B. Tỉ lệ thành phần nghịch với cường độ loại điện chạy qua dây dẫn

C. Không phụ thuộc vào hiệu điện nỗ lực đặt vào hai đầu dây dẫn

D. Giảm khi cường độ mẫu điện chạy qua dây dẫn giảm

Hiển thị đáp án

Ta có: năng lượng điện trở của dây dẫn được xác định:

*

Điện trở, R là xác minh với mỗi dây dẫn nó không nhờ vào vào hiệu điện chũm hay cường độ dòng điện

Biểu thức rút ra từ định phương pháp Ôm: chỉ cần biểu thức tính toán về phương diện toán học

Đáp án: C


Câu 9 : Đơn vị nào bên dưới dây là đơn vị chức năng đo điện trở?

*
Hiển thị đáp án
*

Câu 10 : : Cường độ loại điện chạy qua điện trở (

*
) là (0,6A ). Khi ấy hiệu điện vậy giữa nhị đầu năng lượng điện trở là:

A. 3,6V

B. 36V

C. 0,1V

D. 10V

Hiển thị đáp án

Hiệu điện cố gắng giữa nhì đầu năng lượng điện trở:

*

Đáp án: A


Câu 11 : Mắc một dây dẫn bao gồm điện trở (

*
) vào hiệu điện cố kỉnh (3V ) thì cường độ mẫu điện qua nó là:

A. 36A

B. 4A

C. 2,5A

D. 0,25A

Hiển thị đáp án

Cường độ loại điện qua dây dẫn:

*

Đáp án: D


Câu 12 : Chọn biến hóa đúng trong các thay đổi sau:

*
Hiển thị đáp án

Ta có:

*
ta suy ra:

A - sai

B - đúng

C - sai

D - sai

Đáp án: B


Câu 13 : Đặt một hiệu điện thay (U = 12V ) vào hai đầu một điện trở. Cường độ chiếc điện là (2A ). Giả dụ tăng hiệu điện rứa lên (1,5 ) lần thì cường độ mẫu điện là:

A. 3A

B. 1A

C. 0,5A

D. 0,25A

Hiển thị đáp án

+ cách 1: (Suy luận mối quan hệ giữa I với U)

Ta có, cường độ dòng điện tỉ trọng thuận cùng với hiệu điện nạm hai đầu đoạn mạch.

Xem thêm: 4Xx Giá 4Xx Là Bao Nhiêu Tiền Hà Nội, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Giá 6Xx Là Bao Nhiêu Tiền

Khi hiệu điện gắng U1 = 12V thì cường độ cái điện là I1 = 2A

=> khi tăng hiệu điện vậy lên 1,5

lần thì cường độ chiếc điện cũng tạo thêm

1,5 → I2 = 1,5.I1 = 1,5.2 = 3A

+ cách 2: (Vận dụng biểu thức)

*

Câu 14 : Đặt vào nhì đầu một năng lượng điện trở (R ) một hiệu điện nạm (U = 12V ), lúc ấy cường độ dòng điện chạy qua năng lượng điện trở là (1,2A ). Nếu giữ nguyên hiệu điện mặc dù vậy muốn cường độ mẫu điện qua điện trở là (0,8A ) thì ta phải tăng năng lượng điện trở thêm 1 lượng là:

*
Hiển thị đáp án
*

Câu 15 : : lúc đặt hiệu điện núm (4,5V ) vào nhì đầu một dây dẫn thì dòng điện chạy qua dây này còn có cường độ (0,3A ). Trường hợp tăng mang lại hiệu điện rứa này thêm (3V ) nữa thì dòng điện chạy qua dây dẫn có cường độ là:

A. 0,2A

B. 0,5A

C. 0,9A

D. 0,6A

Hiển thị đáp án
*

Câu 16 : Từ đồ dùng thị biểu diễn sự phụ thuộc vào của cường độ loại điện vào hiệu năng lượng điện thế so với hai năng lượng điện trở R1; R2 trong hình sau:

*

Điện trở R1; R2 có giá trị là:

*
Hiển thị đáp án

+ Từ thiết bị thị, ta chọn điểm nằm trên đồ vật thị sao cho có thể xác định được hiệu điện cầm và cường độ mẫu điện một phương pháp dễ dàng.

*

❮ bài xích trướcBài sau ❯
giáo dục cấp 1, 2
giáo dục cấp 3