BÀI TẬP LIÊN KẾT HÓA HỌC

     

Liên kết cộng hóa trị và liên kết ion là những links chủ yếu trong các hợp hóa học hóa học. Link cộng hóa trị là liên kết được làm cho giữa nhì nguyên tử bởi 1 hay các cặp electron phổ biến (có liên kết cộng hóa trị bao gồm cực và links cộng hóa trị không cực). Liên kết ion là link được hình thành bởi vì lực hút tĩnh điện giữa các ion có điện tích trái dấu.

Bạn đang xem: Bài tập liên kết hóa học


Nếu dựa cùng hiệu độ âm năng lượng điện thì link cộng hóa trị không cực (cặp electron chung không lệch về phía nguyên tử nào) từ 0,0 đến I. Link cộng hóa trị - kỹ năng cần nhớ

- Để làm bài xích tập về link cộng hóa trị, các em hoàn toàn có thể tham khảo bài viết đầy đủ: link cộng hóa trị là gì? liên kết cộng hóa trị có cực cùng không cực

- Dưới đây là một số nội dung chính để vận dụng làm bài bác tập links cộng hóa trị mà các em đề nghị nhớ:

 Loại liên kết

 Liên kết cùng hóa trị

 Không cực

 Có cực

 Định nghĩa

 Liên kết cùng hóa trị là link được tạo nên giữa nhì nguyên tử bởi 1 hay các cặp electron chung

 Bản hóa học của liên kết

 Cặp e bình thường không lệch về phía nguyên tử nào

 Cặp e thông thường lệch về phía nguyên tử bao gồm độ âm điện lớn hơn

 Hiệu độ âm điện

 từ 0 mang đến

- lốt hiệu nhận thấy liên kết cộng hóa trị là: Phân tử đối kháng chất và hợp hóa học được xuất hiện từ phi kim.

* Ví dụ: link giữa những nguyên tử kiểu như nhau (đơn chất) và các nguyên tử không giống nhau (hợp chất) sau: O2, H2, N2, F2, F2O, HF, H2O,...

II. Bài xích tập về liên kết cộng hóa trị tất cả lời giải

* bài bác 1 trang 64 SGK Hóa 10: Chọn câu đúng nhất về liên kết cộng hóa trị. Liên kết cộng hóa trị là liên kết

A. Giữa những phi kim với nhau.

B. Trong những số đó cặp electron bình thường bị lệch về một nguyên tử.

C. Được hình thành vày sự dùng chung electron của 2 nguyên tử không giống nhau.

D. Được khiến cho giữa 2 nguyên tử bằng một hay các cặp electron chung.

° Lời giảiL

- Đáp án đúng: D. Được làm cho giữa 2 nguyên tử bởi một hay các cặp electron chung.

* bài xích 2 trang 64 SGK Hóa 10: Chọn câu đúng trong số câu sau:

A. Trong link cộng hóa trị cặp electron lệch về phía nguyên tử có độ âm điện nhỏ dại hơn.

B. Links cộng hóa trị gồm cực được chế tạo ra thành thân 2 nguyên tử gồm hiệu độ âm điện từ 0,4 đến bé dại hơn 1,7.

C. Liên kết cộng hóa trị không tồn tại cực được tạo nên từ các nguyên tử khác hẳn nhau về tính chất hóa học.

D. Hiệu độ âm năng lượng điện giữa 2 nguyên tử phệ thì phân tử phân cực yếu.

° Lời giải:

- Đáp án đúng: B. Liên kết cộng hóa trị tất cả cực được tạo thành thành thân 2 nguyên tử bao gồm hiệu độ âm điện từ 0,4 đến nhỏ dại hơn 1,7.

* bài bác 3 trang 64 SGK Hóa 10: Độ âm năng lượng điện của một nguyên tử đặc thù cho

A. Kỹ năng hút electron của nguyên tử kia khi hình thành links hóa học.

B. Kĩ năng nhường electron của nguyên tử đó đến nguyên tử khác.

C. Kỹ năng tham gia làm phản ứng to gan lớn mật hay yếu đuối của nguyên tử đó.

D. Kỹ năng nhường proton của nguyên tử đó mang lại nguyên tử khác.

Chọn đáp án đúng.

° Lời giải:

- Đáp án đúng: A. Khả năng hút electron của nguyên tử kia khi hình thành liên kết hóa học.

* bài bác 4 trang 64 SGK Hóa 10: Thế như thế nào là liên kết ion, link cộng hóa trị ko cực, link cộng hóa trị có cực, liên kết cộng hóa trị gồm cực. đến thí dụ minh họa.

° Lời giải:

- links ion là liên kết được hình thành vị lực hút tĩnh điện giữa những ion với điện trái dấu. Thí dụ : K+ + Cl- → KCl.

- links cộng hóa trị không cực là links được làm cho giữa nhì nguyên tử bằng những cặp electron chung. Thí dụ: Cl. + .Cl → Cl:Cl

- link cộng hóa trị trong đó cặp electron chung bị lệch về phía một nguyên tử được điện thoại tư vấn là link cộng hóa trị gồm cực. Thí dụ: H. + .Cl → H :Cl xuất xắc H –Cl.

Xem thêm: Bcnb - Thông Tin Nội Bộ Phận Bhx Online, Đạt Chu (Datxike92)

* bài 5 trang 64 SGK Hóa 10: Dựa vào hiệu độ âm điện những nguyên tố, hãy cho thấy có loại links nào trong các chất sau đậy: AlCl3, CaCl2, CaS, Al2S3? (Lấy cực hiếm độ âm điện của các nguyên tố ngơi nghỉ bảng 6 trang 45).

° Lời giải:

- Hiệu độ âm điện:

 CaCl2: 2,16. Link ion

 AlCl3: 1,55. Liên kết cộng hóa trị bao gồm cực

 CaS: 1,58.Liên kết cùng hóa trị có cực.

 Al2S3: 0,97. Liên kết cộng hóa trị tất cả cực.

* bài xích 6 trang 64 SGK Hóa 10: Viết bí quyết electron và công thức cấu tạo các phân tử sau: Cl2, CH4, C2H2, C2H4,NH4.

° Lời giải:

- Công thức electron và công thức kết cấu các phân tử sau:

*

* bài xích 7 trang 64 SGK Hóa 10: X, A, Z là gần như nguyên tố bao gồm số năng lượng điện hạt nhân là 9, 19, 8.

a) Viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử của những nguyên tố đó.

b) Dự đoán liên kết hóa học hoàn toàn có thể có giữa những cặp X với A, A và Z, Z và X.

° Lời giải:

a) 9X : 1s22s22p5 Đây là F gồm độ âm điện là 3,98.

 19A : 1s22s22p63s23p64s1 Đây là K gồm độ âm điện là 0,82.

 8Z: 1s22s22p4 Đây là O có độ âm điện là 3,44.

b) Cặp X và A, hiệu số độ âm điện là: 3,98 – 0,82 = 3,16, có links ion.

- Cặp A với Z, hiệu số độ âm năng lượng điện là: 3,44 – 0,82 = 2,62, có liên kết ion.

- Cặp X và Z, hiệu số độ âm điện là: 3,98 – 3,44 = 0,54, có link cộng hóa trị tất cả cực.

III. Bài tập về link cộng hóa trị bao gồm đáp án

* bài bác tập 1: Cho X, A, Z là rất nhiều nguyên tố bao gồm số điện tích hạt nhân là 9, 19, 8.

a) Viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử của những nguyên tố đó.

b) Dự đoán liên kết hóa học có thể có giữa các cặp X với A; A với Z; Z cùng X.

* hướng dẫn:

a) Viết cấu hình electron nguyên tử của những nguyên tố:

 9X: 1s22s22p5: Là nhân tố F tất cả độ âm điện (tra bảng độ âm điện) là 3,98

 19A: 1s22s22p63s23p64s1 : Là yếu tắc K gồm độ âm điện là 0,82

 9Z: 1s22s22p4: Là nguyên tố O có độ âm năng lượng điện là 3,44

b) Dự đoán link hóa học có thể có giữa các cặp X với A; A cùng Z; Z với X

- Cặp X cùng A, hiệu số độ âm điện là: 3,98 – 0,82 = 3,16 → có link ion.

- Cặp A và Z, hiệu số độ âm năng lượng điện là: 3,44 – 0,82 = 2,62 → có link ion.

- Cặp X và Z, hiệu số độ âm năng lượng điện là: 3,98 – 3,44 = 0,54 → có liên kết cộng hóa trị bao gồm cực.

* bài bác tập 2: Cho những phân tử N2, HCl, NaCl, MgO. Những phân tử đều phải sở hữu liên kết cùng hóa trị là

A. N2 và HCl

B. HCl và MgO

C. N2 và NaCl

D. NaCl với MgO

* hướng dẫn:

- Đáp án: A: N2 và HCl

- Còn NaCl cùng MgO là liên kết ion

* bài bác tập 3: Dãy phân tử nào đến dưới đây đều sở hữu liên kết cộng hoá trị không phân cực?

A. N2, Cl2, H2, HCl

B. N2, Cl2, H2, CO2

C. N2, Cl2, CH4, HI

D. Cl2, F2, O2, N2

* hướng dẫn:

- Đáp án: D: Cl2, F2, O2, N2


* bài bác tập 4: Dãy nào sau đây gồm những chất nhưng mà phân tử đầy đủ chỉ có links cộng hóa trị phân cực?

A. O2, H2O, NH3

B. HCl, H2S, O2

C. H2O, HCl, H2S

D. HCl, Cl2, H2O

* hướng dẫn:

- Đáp án: C. H2O, HCl, H2S

* bài bác tập 5: Hợp chất nào dưới đây chứa đôi khi cả links cộng hóa trị và link ion?

A. MgO B. H2SO4 C. Na2SO4 D. HCl

* phía dẫn:

- Đáp án: C. Na2SO4

- link giữa mãng cầu với SO42- là link ion, links giữa S cùng với O là liên kết cộng hóa trị.

Xem thêm: Toán Lớp 5 Trang 166 Ôn Tập Về Hình Học Lớp 5 Có Lời Giải, Ôn Tập Về Tính Chu Vi, Diện Tích Một Số Hình

Hy vọng với phần bài xích tập về link cộng hóa trị ngơi nghỉ trên hữu ích cho các em, giúp các em nắm rõ việc vận dụng định hướng để giải các bài tập về link hóa học. Mọi thắc mắc và góp ý để nội dung bài viết tốt hơn những em hãy còn lại dưới phần dìm xét của bài viết.