Bài tập ôn tập chương 1 hình học lớp 7

     
- Chọn bài xích -Bài 1: nhì góc đối đỉnhLuyện tập trang 82-83Bài 2: hai tuyến đường thẳng vuông gócLuyện tập trang 86-87Bài 3: những góc tạo bởi một con đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳngBài 4: hai tuyến phố thẳng tuy nhiên songLuyện tập trang 91-92Bài 5: định đề Ơ-clit về mặt đường thẳng tuy vậy songLuyện tập trang 94-95Bài 6: từ vuông góc đến song songLuyện tập trang 98-99Bài 7: Định líLuyện tập trang 101-102Ôn tập chương 1 (Câu hỏi - bài tập)

Xem tổng thể tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 Ôn tập chương 1 (Câu hỏi – bài xích tập) khiến cho bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học giỏi toán 7 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện tài năng suy luận hợp lý và hòa hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống cùng vào các môn học khác:

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học tập (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 1. Vạc biểu có mang hai góc đối đỉnh.

Bạn đang xem: Bài tập ôn tập chương 1 hình học lớp 7

Lời giải

Hai góc đối đỉnh là nhị góc cơ mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học tập (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 2. Phát biểu định lí về nhị góc đối đỉnh.

Lời giải

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 3. Tuyên bố định nghĩa hai đường thẳng vuông góc.

Lời giải

Hai con đường thẳng xx’, yy’ cắt nhau và trong những góc chế tạo ra thành tất cả một góc vuông được điện thoại tư vấn là hai tuyến đường thẳng vuông góc với được kí hiệu là xx’ ⊥ yy’

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 4. Vạc biểu tư tưởng đường trung trực của một đoạn thẳng.

Lời giải

Đường trực tiếp vuông góc với một quãng thẳng tại trung điểm của chính nó được điện thoại tư vấn là con đường trung trực của đoạn trực tiếp ấy.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học tập (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 5. Vạc biểu tín hiệu (định lí) nhận biết hai đường thẳng song song.

Lời giải

Nếu mặt đường thẳng c cắt hai tuyến đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành tất cả một cặp góc so le trong đều nhau (hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau) thì a cùng b song song cùng với nhau.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học tập (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 6. Tuyên bố tiên đề Ơ – clit về đường thẳng song song.

Lời giải

Qua một điểm ở ngoại trừ một con đường thẳng chỉ tất cả một con đường thẳng tuy nhiên song với đường thẳng đó.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học tập (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 7. Vạc biểu tính chất (định lí) của hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song.

Lời giải

Nếu một con đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳng song song thì:

a) nhì góc so le trong bằng nhau;

b) nhì góc đồng vị bằng nhau;

c) nhì góc trong cùng phía bù nhau.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học tập (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 8. Tuyên bố định lí về hai đường thẳng biệt lập cùng vuông góc với một con đường thẳng sản phẩm ba.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 100 Luyện Tập, Toán Lớp 5 Trang 100 Luyện Tập

Lời giải


Hai đường thẳng biệt lập cùng vuông góc với một đường thẳng thứ bố thì chúng tuy nhiên song với nhau.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học tập (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 9. Phát biểu định lí về hai tuyến đường thẳng tách biệt cùng tuy nhiên song với một mặt đường thẳng đồ vật ba.

Lời giải

Hai đường thẳng rõ ràng cùng tuy nhiên song với một con đường thẳng thứ tía thì chúng song song với nhau.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 10. Tuyên bố định lí về một mặt đường thẳng vuông góc với một trong các hai con đường thẳng tuy vậy song.

Lời giải

Một mặt đường thẳng vuông góc với một trong hai mặt đường thẳng tuy nhiên song thì nó cũng vuông góc với con đường thẳng kia.

Bài 54 (trang 103 SGK Toán 7 Tập 1): trong hình 37, có năm cặp con đường thẳng vuông góc và bốn cặp con đường thẳng tuy vậy song. Hãy quan gần cạnh rồi viết tên các cặp con đường thẳng đó và soát sổ lại bởi eke

*

Lời giải:

Năm cặp mặt đường thẳng vuông góc là:

d1 ⊥ d8; d1 ⊥ d2; d3 ⊥ d4 ; d3 ⊥ d5; d3 ⊥ d7

Bốn cặp đường thẳng tuy vậy song là:

d4 // d5; d4 // d7; d5 // d7; d2 // d8

a) những đường trực tiếp vuông góc cùng với d đi qua M đi qua N.

b) các đường thẳng song song cùng với e đi qua M, trải qua N.

*

Lời giải:

*

Từ mẫu vẽ ta có:

a) g ⊥ d; h ⊥ d

b) a // e; b // e

Bài 56 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1): đến đoạn trực tiếp AB lâu năm 28mm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Lời giải:

Cách vẽ: rước I là trung điểm AB

Qua I vẽ đường thẳng d vuông góc cùng với AB

d là con đường trung trực của AB


*

Bài 57 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1): mang đến hình 39 (a//b) hãy tính số đo x của góc O.

Hướng dẫn: Vẽ mặt đường thẳng tuy vậy song với a đi qua điểm O

Lời giải:

Hình vẽ:

*
*

– Vẽ mặt đường thẳng c//a trải qua O. Bởi vì a//b cùng a//c yêu cầu c//b.

– a//c cần

*
(hai góc so le trong) cần
*

– b//c cần

*
(hai góc trong cùng phía) cần
*

*

Bài 58 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1):
Tính số đo x vào hình 40. Hãy lý giải vì sao tính được như vậy

Lời giải:

*

Kí hiệu như hình vẽ ta có:

a ⊥ c, b ⊥ c đề xuất suy ra a // b

Do đó x + 115o = 180o (hai góc trong cùng phía)

Nên x = 180o – 115o = 65o

Bài 59 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1): Hình 41 cho thấy thêm d // d’ // d” cùng hai góc 60o, 110o. Tính những góc E1; G2; G3; D4; A5; B6


*

Lời giải:

Xem hình vẽ. Ta hoàn toàn có thể tính bởi nhiều cách, chẳng hạn:

*
*

Bài 60 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1):
Hãy vạc biểu các định lí được biểu đạt bằng các hình 42, rồi viết đưa thiết tóm lại của từng định lí (xem bài xích 5).


*

Lời giải:

a) Nếu hai đường thằng cùng vuông góc với một mặt đường thẳng thứ ba thì hai tuyến đường thẳng đó tuy vậy song với nhau.

Xem thêm: Số Nguyên Tử Oxi Trong Phân Tử Axit Glutamic Là

*

Hoặc: giả dụ một con đường thẳng vuông góc với 1 trong hai con đường thẳng tuy vậy song thì nó vẫn vuông góc với mặt đường thẳng còn sót lại .

*

b) Nếu hai tuyến đường thẳng cùng tuy nhiên song với một đường thẳng thứ bố thì hai tuyến đường thẳng đó tuy vậy song cùng với nhau.