Bài Tập Phản Xạ Toàn Phần

     

BÀI TẬP KHÚC XẠ ÁNH SÁNG, PHẢN XẠ TOÀN PHẦN CÓ ĐÁP ÁN bỏ ra TIẾT

Bài tập 1: Một tia sáng truyền từ môi trường thiên nhiên A vào môi trường B bên dưới góc tới là 90 thì góc khúc xạ là 80. Lúc góc cho tới là 60 0 thì góc khúc xạ bằng

A. 50,40. B. 47,5 0. C. 46,30. D. 62,60

Lời giải bỏ ra tiết

Khi tia sáng sủa truyền từ môi trường A vào môi trường thiên nhiên B bên dưới góc cho tới là 9o thì góc khúc xạ là 8o

Ta có: nA sin 9o = nB sin8o  (1)

Khi tia sáng truyền cùng với góc cho tới i = 60o thì: nA sin 60o = nB sinr (2)

Lấy (2) chia cho (l) ta có: $fracsin 60^osin 9^o=fracsnrsin 8^oRightarrow sin r=sin 8^ofracsin 60^osin 9^o=0,77Rightarrow r=50,4^o.$Chọn A

 

Bài tập 2: Một tia sáng sủa truyền từ môi trường thiên nhiên A vào môi trường B bên dưới góc tới là 90 thì góc khúc xạ là 80. Tính gia tốc truyền ánh nắng trong môi trường A biết gia tốc ánh sáng trong môi trường B là 200000km/s.

Bạn đang xem: Bài tập phản xạ toàn phần

A. 224805,6km/s. B. 238539,7km/s. C. 177931,5km/s. D. 187956,8km/s

Lời giải đưa ra tiết

Theo định hiện tượng khúc xạ ánh sáng:$n_A.sin i=n_B.sin rRightarrow fracn_Bn_A=fracsin isin r$

Ta có: $left{ eginarray n_A=fraccv_A \ n_B=fraccv_B \ endarray ight.Rightarrow fracn_Bn_A=fracv_Av_BRightarrowv_A=fracn_Bn_Av_b=fracsin isin rv_B=fracsin 9^osin 8^o.200000=224805,6km/s.$ Chọn A

 

Bài tập 3: Chiếu một tia sáng sủa từ không khí vào nước với góc tới 300. Cho biết thêm chiết suất của nước n= 4/3. Góc lệch D (góc thân tia tới cùng tia khúc xạ) bằng

A. 220. B. 80. C. 68 0 . D. 600

 

Lời giải đưa ra tiết

Vận dụng định nguyên tắc khúc xạ ta có:

$n_1sin i=n_2sin rLeftrightarrow 1.sin 30^0=frac43.sin r$

$Rightarrow sin r=frac38Rightarrow rapprox 22^0$

Góc lệch D: Từ mẫu vẽ ta có:

$D=i-r=30^0-22^0=8^0.$ Chọn B

 

 

Bài tập 4: Cho một tia sáng đi từ môi trường xung quanh nước ra môi trường thiên nhiên không khí, trên điểm tới tia sáng tách thành hai phần, 1 phần phản xạ trở lại môi trường xung quanh nước, một trong những phần khúc xạ sang môi trường xung quanh không khí. Biết chiết suất của nước với tia sáng bởi 4/3, cùng tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Góc giữa tia tới và pháp con đường của mặt nước tại điểm tới (góc tới) bằng

A. 32056’ B. 36052’. C. 23065’. D. 53007’

Lời giải bỏ ra tiết

Gọi i, i’, r theo thứ tự là góc tới, góc bức xạ và góc khúc xạ

Theo định luật pháp phản xạ tia nắng có i" = i

Có: $ exti^ ext !!"!! ext +r=90^0Rightarrow i+r=90^0Rightarrow sin r=cos i.$

Theo định biện pháp khúc xạ ánh sáng: $frac43sin i=sin r$

$Leftrightarrow fracsin isin r=frac34Leftrightarrow fracsin icos i=frac34Leftrightarrow an i=frac34Rightarrow iapprox 36^052^"$ lựa chọn B

 

Bài tập 5: Một chậu hình vỏ hộp chữ nhật đựng hóa học lỏng. Biết AB =a, AD = 2a. Mắt nhìn theo phướng BD bắt gặp được trung điểm M của BC. Phân tách suất của hóa học lỏng bằng

A.1,5 B. 1,33

C.1,54 D. 1,26

Lời giải bỏ ra tiết

Khi mắt nhìn theo phương BD thấy ăn điểm M nghĩa là tia sáng sủa từ M qua D sẽ tới được mắt, giỏi tia tới theo phương MD cùng tia khúc xạ theo phương BD.

Theo định luật pháp khúc xạ ánh sáng, ta có:$fracsin isin r=frac1nRightarrow n=fracsin rsin i$

Với:$sin i=fracMCMD=fracaasqrt2=fracsqrt22$

$sin r=sin BDC=fracBCBD=frac2asqrt4a^2+a^2=frac2sqrt5$

$Rightarrow n=fracfrac2sqrt5fracsqrt22=frac4sqrt10=1,26.$ Chọn D

 

Bài tập 6: Một bể cất nước có thành cao 80cm và đáy phẳng lâu năm 120cm. Độ cao mực nước vào bể là 60cm, tách suất của nước là 4/3. Ánh nắng phản chiếu theo phương nghiêng 1 góc 300 so cùng với phương ngang. Độ nhiều năm của bóng black tạo thành mặt đáy bể xấp xỉ dài

A. 86 cm. B. 54 cm. C. 78 cm. D. 93 cm

Lời giải chi tiết

Ánh ánh nắng phản chiếu nghiêng 1 góc 300 so cùng với phương ngang nên$Rightarrow i=60^0$

Từ mẫu vẽ ta có: $ an i=fracxMARightarrow x=MA. an 60=20sqrt3cm$

Cũng trường đoản cú hình vẽ lại sở hữu $sin r=fracHJsqrtHI^2+HJ^2Rightarrow fracsin isin r=n$

$Leftrightarrow fracsqrt32fracsqrtHI^2+HJ^2HJ^2=n$

$Leftrightarrow frac34left( frac60^2+HJ^2HJ^2 ight)=frac169Rightarrow HJ=85,9cm$. Chọn A

 

 

 

Bài tập 7: một chiếc máng nước sâu trăng tròn cm, rộng 40 cm bao gồm hai thành mặt thẳng đứng. Ðúng dịp máng hết nước thì trơn râm của thành A kéo dài tới đúng chân thành B đối diện. Tín đồ ta đổ nước vào máng mang đến một chiều cao h thì trơn cùa thành A ngắn tiết kiệm hơn 7 cm so với trước. Biết chiết suất của nước là n = 4/3, h bằng

A. 14 cm. B.

Xem thêm: Đậu Xanh Có Tác Dụng Gì? Thành Phần Dinh Dưỡng Của Đậu Xanh Mà Bạn Nên Biết

 13 cm.

C. 12 cm. D. 11 cm.

 

 

 

Lời giải chi tiết

Trước khi đổ nước, bóng của thành A là AB, sau khoản thời gian đổ nước, láng của thành A là AJ.

Ta có: $ exttani =fracHBHI ext Rightarrow extHB= extHI ext.tani = h ext.tani ext.$

$ exttanr=frac extHJ extHIRightarrow HJ=HI. an r=h. an r$

Theo đề:AB - AJ = HB - HJ = 7cm.

$Leftrightarrow h. an i-h. an r=h( an i- an r)=7$

$Rightarrow h-frac7 an i- an r$

Mặt khác: $eginarray sin i=fracABSB=fracABsqrtAS^2+AB^2=frac40sqrt30^2+40^2=0,8 \ operatornameCosi=0,6vgraveatai=0,8frac34=0,6Rightarrow cos r=0,8 anr=frac0,60,8=frac34Rightarrow h=frac7frac43-frac34=12cm \ endarray$

$Rightarrow cosi=0,6$ cùng $ an i=frac0,80,6=frac43$

$ an i=0,8frac34=0,6Rightarrow cos r=0,8; an r=frac0,60,8=frac34Rightarrow h=frac7frac43-frac34=12cm$. Chọn C

 

Bài tập 8: Một viên sỏi nằm mặt dưới của một bể có mực nước sâu 0,6 m, một em bé bỏng cầm một cái thanh thẳng với ngắm viên sỏi bên dưới góc 45 0 so với phương diện nước rồi đâm cái thanh theo đúng hướng kia xuống đáy bể. Khi đụng đáy bể, đầu thanh së biện pháp viên sỏi một khoảng bao nhiêu?

A. 0,23 m. B. 0,15 m. C. 0,37 m. D. 0,25 m

Lời giải bỏ ra tiết

Tia sáng phạt ra tự viên sỏi S đến mặt nuước tại I và khúc xạ ra bầu không khí dưới khía cạnh 450. Cậu bé bỏng dã nhìn theo vị trí hướng của tia sáng này nên khi đưa thanh theo hướng đã ngắm thì đầu thanh sẽ chạm đáy bể tại S như hình bên. Hotline r là góc tới tại khía cạnh nước thì theo định luật khúc xạ, ta xác định được góc này :

$sin 45^0=1,33sin rRightarrow rapprox 32^0$

Do góc nhìn là 450 nên HS’ = h - 0,6m

Ngoài ra SH = h tung r =0,37m

Nên suy ra được đoạn lệch của đầu thanh ngoài viên sỏi:

$S"S=S"H-SH=0,23m$. Chọn A

Bài tập 9: cho 1 khối thủy tinh trong dạng bán cầu có bán kính R, tách suất n = 1,5. Chiếu trực tiếp góc tới phương diện phẳng của cung cấp cầu một tia sáng SI. Biết điểm cho tới I cách tâm O của khối cung cấp cầu đoạn R/2. Góc lệch của tia tới với tia ló ra khỏi bản thủy tinh bằng

A. 140 28" B. 180 36". C. 48 036". D. 320 15"

Lời giải đưa ra tiết

Tia sáng sủa di trực tiếp qua mặt phẳng AB của khối cung cấp cầu, tới mặt mong tại J vói góc cho tới là i.

Ta có:

$sin i=fracOIOJ=frac12Rightarrow i=30^0$

Tại J ta có: $ extnsini = sin rLeftrightarrow ext l, 5 sin 30 = sin r $

$Rightarrow ext sin, extr = 0,75Rightarrow extr = 4 ext8^ ext036"$

Như vậy tia sáng sau thời điểm chiếu thẳng góc tới mặt phẳng của phân phối cầu së truyền trực tiếp tới J và sau cùng khúc xạ ra ngoài.

Góc lệch của tia tới cùng tia ló ra khỏi bản thủy tinh bằng $ ext4 ext8^ ext036"-30=18^036"$. Chọn B

Bài tập 10: Có 3 môi trường thiên nhiên trong suốt. Với thuộc góc cho tới i: nếu tia sáng sủa truyền từ bỏ (l) vào (2) thì góc khúc xạ là 300, truyền từ bỏ (l) vào (3) thì góc khúc xậ là 450. Góc số lượng giới hạn phản xạ toàn phần sinh hoạt mặt ngăn cách (2) và (3) là

A. 420. B. 450. C. 480. D. 370

Lời giải chi tiết

$( extl) thanh lịch (2): extn_ ext1 extsini = extn_ ext2 ext sin 3 ext0^ ext0(*)$

$( extl) quý phái (3): extn_ ext1 extsini = extn_ ext3 ext sin 4 ext5^ ext0(**)$

Từ (*) và (**) ta có: $ extn_ ext2 ext sin 3 ext0^ ext0=n_3sin 45^0Leftrightarrow fracn_22=fracn_3sqrt2Rightarrow fracn_2n_3=sqrt2(***)$

Từ (***) ta thấy n2 > n3 nên chỉ xảy ra phản xạ toàn phần khi ánh nắng truyền tự (2) sang (3).

Vậy góc giới hạn phản xạ toàn phần sinh hoạt mặt phân làn (2) cùng (3) là: $sin i_gh=fracn_3n_2=frac1sqrt2Rightarrow i_gh=45^0.$ Chọn B

Bài tập 11: Một miếng mộc hình tròn, nửa đường kính 5 (cm). Ở trung tâm O, gặm thẳng góc một đinh OA. Thả miếng gỗ nỗi vào một chậu nước tất cả chiết suất n = 4/3. Ðinh OA sinh hoạt trong nước, mang lại OA = 8 (cm). Mắt đặt trong không khí đang thấy đầu A cách mặt nước một khoảng lớn số 1 là

A. OA" = 3,5 (cm). B.

Xem thêm: Học Tốt Sinh Học 6 Theo Sgk Sinh Học 6 Và Sbt Sinh Lớp 6 Ngắn Gọn Nhất

 OA" = 4,4 (cm).