Hkg

     

Dạy học bài tập tón học phần quan hệ vuông góc trong không gian lớp 11 THPT theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh


*

*

*

... Tốn quan hệ vng góc khơng gian ” II Cơ sở lý thuyết 2.1 Các định nghĩa +) Định nghĩa 1: Hai đường thẳng gọi vng góc với góc chúng 900 a ⊥ b ⇔ (a, b) = 900 Các dạng Tốn quan hệ vng góc khơng gian ... ⊥ AI Bài tập 3: Cho tứ diện SABC có tam giác ABC vuông B; SA ⊥ (ABC) a) Chứng minh: BC ⊥ (SAB) b) Gọi AH đường cao ∆SAB Chứng minh: AH ⊥ SC 10 Các dạng Tốn quan hệ vng góc khơng gian Bài tập 4: ... bên 2a Tính góc SA mp(ABC) 20 Các dạng Tốn quan hệ vng góc khơng gian Bài tập 3: Cho hình chóp S.ABC, SA ⊥ ( ABC ) a) Xác định góc (ABC) (SBC) b) Giả sử tam giác ABC vng B xác định góc hai mp...

Bạn đang xem: Hkg


*

dạy học một số nội dung về quan hệ vuông góc trong không gian ở hình học 11 thpt theo hình thức mô đun với sự trợ giúp của công nghệ thông tin


... SỐ BÀI GIẢNG VỀ QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN Ở HÌNH HỌC 11- THPT THEO HÌNH THỨC MÔ ĐUN VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2.1 Một số đặc điểm việc dạy hình học không gian Hình học không ... 1.4.1 Tổng quan ứng dụng CNTT dạy học 13 1.4.2 Một số phần mềm sử dụng thiết kế giảng 18 CHƢƠNG 2: XÂY DỰNG MỘT SỐ BÀI GIẢNG VỀ QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN Ở HÌNH HỌC 11- THPT THEO ... CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 23 2.1 Một số đặc điểm việc dạy hình học không gian 23 2.2 Một số đặc điểm khác: 24 2.3 Xây dựng số giảng quan hệ vuông góc không gian hình học 11- THPT...
*

... QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN uu ur uu ur b) Gọi M, N điểm thuộc đường thẳng AB DB cho MA = k MB ; uu ur uu ur ND = k NB Tính góc MN BC Dạng 2: Các toán thiết ... Tính diện tích thiết diện biết IJ = 3IM Bài 13: Cho hình chop S.ABC có đáy tam giác ABC vuông , góc ABC = 600, AB = a Gọi O trung điểm BC SB = a SB vuông góc với OA Gọi M điểm ∈ AB Mặt phẳng (α) ... trị lớn b) Chứng minh chu vi thiết diện nêu không phụ thuộc vào x AB = CD Bài 11: Cho hình chop S.ABCD có đáy hình bình hành, mặt bên SAB tam giác vuông A Với điểm M thuộc cạnh AD (M khác A D),...

Rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh khá, giỏi thông qua dạy giải bài tập chương vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian chương trình hình học nâng cao lớp 11


... chương vectơ không gian, quan hệ vuông góc không gian hình học không gian lớp 11? Giả thuyết khoa học Dạy học tập chương vectơ không gian, quan hệ vuông góc không gian hình học lớp 11 theo phương ... «VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN, QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN CHƢƠNG TRÌNH HÌNH HỌC NÂNG CAO LỚP 11 2.1 Một số dạng tập chƣơng " vectơ không gian, quan hệ vuông góc không gian" hình học 11 2.1.1 ... hình học nâng cao lớp 11 1.4.1 Nội dung mục tiêu dạy học chương quan hệ vuông góc không gian 1.4.2 Thực trạng giảng dạy tập chương "Vectơ không gian, quan hệ vuông góc không gian" chương trình...

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Toán Hình 11 Chương 3 Trắc Nghiệm 70%), Kiểm Tra Hình Học 11 Chương 3


Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học giải bài tập chương vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian hình học 11 trung học phổ thông


... Vect khụng gian quan h vuụng gúc khụng gian- Hỡnh hc 11THPT Mu kho sỏt Lp 11B11, 11B12 ,11B13 Cõu hi (vn ) nghiờn cu Vn dng phng phỏp phỏt hin v gii quyt nh th no vo chng III Hỡnh hc 11- THPT: ... "Vect khụng gian Quan h vuụng gúc khụng gian" Hỡnh hc 11 Trung hc ph thụng. Gi thuyt khoa hc Cú th nõng cao cht lng dy hc chng III Hỡnh hc 11 THPT "Vect khụng gian, quan h vuụng gúc khụng gian" bng ... Hỡnh hc 11 THPT Vect khụng gian Quan h vuụng gúc khụng gian Trờn c s nghiờn cu lý lun v tng kt kinh nghim ca cỏc nh s phm, dng phng phỏp ó nờu vo trng hp c th gii bi chng III Hỡnh hc 11 THPT,...

xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi, bài tập phân hoá khi dạy học quan hệ vuông góc trong không gianlớp 11 trường thpt


... tập phân hoá dạy học Quan hệ vuông góc trongkhông gian lớp1 1 trường THPT Mục đích nghiên cứu Xây dựng hệ thống câu hỏi, tập phân hoá dạy học Quan hệ vuông góc không gian lớp1 1 THPT, góp phần nâng ... dụng hệ thống CH BT phân hoá xây dựng giáo án soạn theo định hướng phân hoá dạy họcnội dung Quan hệ vuông góc không gian 3.2 Nội dung thực nghiệm - Dạy học nội dung quan hệ vuông góc không gian ... dụng hệ thống câu hỏi, tập phân hoá dạy họcQuan hệ vuông góc không gian lớp 11 trườngTHPT phát huy cao độ tính tích cực, chủ động học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy học Hình họcở lớp 11...

Xem thêm: Truyện Cổ Tích Cậu Bé Tích Chu, Cậu Bé Tích Chu (Truyện Cổ Tích Việt Nam)


xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi, bài tập phân hoá khi dạy học quan hệ vuông góc trong không gianlớp 11 trường thpt


xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi, bài tập phân hoá khi dạy học quan hệ vuông góc trong không gianlớp 11 trường thpt


Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học giải bài tập chương Vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian hình học 11 tr<215254>


Rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh khá, giỏi thông qua dạy giải bài tập chương Vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian chương trình Hình <201714>


... O cạnh a có góc a) Chứng minh mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng (ABCD) b) Tính khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABCD) độ dài đoạn SC c) Chứng minh SB vuông góc với BC d) Gọi góc hai mặt ... (SAC) vuông góc với mặt phẳng (ABCD) b) Tính khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABCD) độ dài đoạn SC c) Chứng minh SB vuông góc với BC d) Gọi góc hai mặt phẳng (SBD) (ABCD) Tính tan c) Trong tam ... (ABCD) độ dài đoạn SC c) Chứng minh SB vuông góc với BC d) Gọi góc hai mặt phẳng (SBD) (ABCD) Tính tan S C D O A 60 a H B Giải b) Gọi H hình chiếu vuông góc S mặt phẳng (ABCD) Vì SA = SB = SD...