GIẢI BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 8 UNIT 3

     
*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài bác hát tuyển sinh Đại học, cđ tuyển sinh Đại học, cđ

Lý thuyết, bài xích tập Unit 3 giờ anh lớp 8


download xuống 15 5.382 169

hoanggiaphat.vn xin giới thiệu đến những quý thầy cô, các em học viên đang trong quy trình ôn tập tài liệu "Lý thuyết, bài tập Unit 3 giờ anh lớp 8" , tài liệu bao hàm 15, rất đầy đủ lý thuyết, cách thức giải cụ thể và bài xích tập gồm đáp án (có lời giải), giúp những em học viên có thêm tài liệu tìm hiểu thêm trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức và kỹ năng và sẵn sàng cho bài bác thi môn giờ anh học tập kì I sắp đến tới. Chúc những em học viên ôn tập thật hiệu quả và đạt được tác dụng như mong mỏi đợi.

Bạn đang xem: Giải bài tập tiếng anh lớp 8 unit 3

Mời các quý thầy cô và những em học viên cùng xem thêm và download về chi tiết tài liệu dưới đây:

UNIT3. PEOPLES OF VIETNAM (CÁC DÂN TC VIT NAM)

VOCABULARY

2. ÔN TẬP CÂU HỎI. (QUESTION)

Theo phép tắc ngữ pháp, lúc là thắc mắc thì bọn họ cần đảo trợ rượu cồn từ (auxiliray verbs) lên trước công ty ngữ

Câu hỏi Yes/No (Yes/No Questions)

Câu hỏi dạng Yes/No Questions là dạng thắc mắc đòi hỏi câu trả lời là Yes (có) hoặc No (không).

Cấu trúc

Ví dụ

Trợ đụng từ (be/ do/ does) + chủ ngữ (S) + đụng từ + ….?

Yes, S + trợ cồn từ / tobe.

Hoặc

No, S + trợ đụng từ / tobe + not

Isn’t Lan going khổng lồ school today?

Hôm nay Lan đến lớp phải không?

Yes, she is. (đúng vậy)

Was Hung sick yesterday?

No, he wasn’t. (không, anh ấy không bệnh)

Wh-question

Trong tiếng Anh, khi bọn họ cần hỏi cụ thể và cần phải có câu trả lời cụ thể, ta dùng câu hỏi với những từ nhằm hỏi. Loại câu hỏi này được hotline là thắc mắc trực tiếp (direct questions)

Các từ dùng để làm hỏi trong tiếng Anh

Who (Ai) (chức năng chủ ngữ)

Whom (Ai) (chức năng tân ngữ

What (Cái gì)

Whose (Của ai)

Where (Ở đâu)

Which (cái nào) (để hỏi về sự việc lựa chọn)

When (Khi nào)

Why (Tại sao)

How (như ráng nào)

How much (Bao nhiêu)

How many (Bao nhiêu, số lượng)

How long (Bao lâu)

How far(Bao xa)

How old (Bao nhiêu tuổi)

How often (Bao nhiêu lần)

What time (Mấy giờ)

Các cấu trúc thắc mắc WH hay gặp

Nguyên tắc đặt câu hỏiNếu chưa xuất hiện trợ động từ thì yêu cầu mượn trợ cồn từ :do/ does/ didNếu trợ cồn từ bao gồm sẵn (am/is/are/can /will/shall/would/could) thì đảo chúng ra trước nhà ngữ, ko mượn do/does/did nữa.Cấu trúc thường thì của loại câu hỏi Wh-questions

Từ nhằm hỏi hay được viết nghỉ ngơi đầu câu hỏi.Từ để hỏi bao gồm thể thống trị ngữ (subject) tốt tân ngữ (object) và ngã ngữ.

Dạng

Cấu trúc

Chú ý

Dạng 1:

Câu hỏi tân ngữ

Wh-word + auxiliary + S + V + object?

Từ để hỏi + trợ hễ từ + công ty ngữ + hễ từ chủ yếu + (tân ngữ)

Ví dụ:

Where bởi you live? (Anh sống ở đâu?)

What are you doing? (Ạnh đang làm cái gi thế?)

Whom vày you meet this morning? (Anh chạm mặt lại ai sáng nay?) (Whom là tân ngữ của động từ “meet”)

Who are you going with? (Bạn đã đi với ai?)

Object là danh từ, đại từ thua cuộc động từ hoặc giới từ.

Dạng 2:

Câu hỏi ngã ngữ

Wh-word + tobe + S + complement?

(Từ nhằm hỏi + hễ từ tobe + công ty ngữ + bổ ngữ)

Ví dụ.

Where is John? (John sinh hoạt đâu?)

Who are you? (Bạn là ai?)

Whose is this umbrella? (Cái ô này của ai?)

Who is the head of your school? (Hiệu trưởng của ngôi trường anh là ai?)

Bổ ngữ là danh tự hoặc tính từ

Động từ bỏ tobe phân tách theo nhà ngữ

Dạng 3:

Câu hỏi chủ ngữ

Wh-word + V + object?

(Từ để hỏi + đụng từ bao gồm + tân ngữ)

Ví dụ.

Who lives in London with Daisy? (Ai sống sinh sống London cùng rất Daisy vậy?)

Who is opening the door? (Ai đang mở cửa đấy?)

Who teaches you English? (Ai dạy chúng ta Tiếng Anh?)

Which is better? (Cái/loại nào tốt hơn?)

What caused the accident? (Nguyên nhân gì đã tạo ra tai nạn?)

Động trường đoản cú chính luôn luôn được chia theo ngôi đồ vật 3 số ít.

C.Trường hợp thắc mắc đặc biệt cùng với WHICH

Cách dùng

Ví dụ

“Which’ được sử dụng thay thế sửa chữa cho What với Who lúc ta mong muốn hỏi ai đó chính xác về người hay đồ vật trong một vài lượng nhất định. Tín đồ nghe bắt buộc chọn trong giới hạn ấy để trả lời.

Which of you can’t bởi vì this exercise? (Em như thế nào (trong số các em) không làm cho được bài bác tập này?)

Which way lớn the station, please? (Cho hỏi đường nào đi mang lại ga ạ?)

BÀI TẬP VẬN DỤNG CƠ BẢN.

Bài 1: Khoanh tròn vào đápán đúng.

_________ is your cat? It is two months old.How old B. When C. How much______ did you begin working part-time here? A. How long B. When C. How much______ people are there in the conference room? A. How B. Howmany C. How much______time will you spend on your new carpet? A. How long B. Howmany C. How much_______do these shoes cost? A. How long B. Howmany C. How much_______do you go lớn the gym? A. How B. How often C. How long_____ did you get khổng lồ work yesterday? I took a taxi because my oto was broken. A. How B. Why C. When______were you late for work yesterday? - Because of the traffic jam A. How B. Why C. When_____does this máy tính xách tay belong to? It belongs to Jim. A. Who B. Whose C. Which______ bag was stolen yesterday? A. Who B. Whose C. Which______will you travel to this summer? I haven’t decided yet. A. Where B. What C. Who_____did you sell yesterday? - Bread & cupcakes. A. What B.Who C. Which______dress did she buy? -The red or the xanh one? A. What B.Whose C. Which______is playing the piano upstairs? A. Who B. Whose C. WhomTo ______should I address the letter? A. Who B. Whose C. Whom

Bài 2: Điền từ tương thích để hoàn thành các câu sau.

________have you give up smoking? For about two years._________place is more densely populated – Ha noi or Ho đưa ra Minh City?_________broken Jane’s favorite vase? Her brother did it._________ does Mr. Brown do? He’s a reseacher._________ethnic groups are there in your country?_________ is your grandmother? She’s ninety years old._________ does your English teacher look like? She’s young và pretty._________water should we drink every day?_________did you use khổng lồ go lớn school? I used khổng lồ go on foot._________is it from here khổng lồ the nearest police station?________songs is this singer performing? He is performing Trinh Cong Son’s songs.

`12. ________ was Ms Ann born? She was born in a small village.

________did you have for breakfast? - Bread and eggs.________didn’t you invite Jim to the senior prom?________do they meet each other? - Almost every day.

Bài3. Nối câu hỏi ở cột A cùng với câu trả lời ở cột B làm thế nào cho thích hợp.

A

B

1. How much did you pay for that radio?

a. For 6 years

2. How long have you worked as an engineer?

b. About 6 kilomiters

3. When did you start your career as a singer?

c. It’s near the local park.

4. How far is it from here lớn Tom’s mansion?

d. I prefer tea.

5. Where isthe vet’s located?

e. 10 dollars

6. How often vị you go travelling?

f. It’s mine

7. Which vì chưng you prefer: tea or coffee?

g. 6 years ago

8. Whose luggage is it?

h. Once or twice a year.

1. _____ 5.______

2. ____6. ______

3. _____ 7. ______

4. ____ 8. ______

Bài4. Điền một từ phù hợp vào địa điểm trống để kết thúc những thắc mắc dưới đây

_____you lượt thích chocolate?When ________ you begin studying here? 2 years ago.Which movie_________ you watch last night?How far __________it from here khổng lồ the town center?How long ___________Ann and James been friends with each other?What________ you vị tomorrow? I will just lie in my bed and read books.Who _________ you pick up yesterday?How old__________ they?How many rooms __________ there in your house?Who___________ sleeping in your room?___________you found your keys? No, I haven’t found them yet._________you travel khổng lồ a mountainous area last summer?How often ___________Ann visit her grandmother?What _________you use to vì chưng before your retirement?Where________Jim going to? He is going to lớn the library?

Bài5. Phụ thuộc vào từ mang lại sẵn, viết thắc mắc hoàn chỉnh

How many/ groups of people/ there/ in your country? ………………………………………………………………………..How/ your/ party/ last week? ………………………………………………………………………..How/ you/go/ school/ yesterday? …………………………………………………..Whose/ cat/ it? …….…………………………………………………………………..Jim/ learn/ Geography/ at the moment? ………………………………………………………………..You/ ever/ see/ terraced fields? ………………………………………………………………..What/ kind of animal/ the farmers/ raise/ in your country? ………………………………………………………………..What time/ the concert/ start? ………………………………………………………………..How far/ it/ from/ your house/ khổng lồ the local school? ………………………………………………………………..You/ come/ my birthday party/ tomorrow? ………………………………………………………………..Where/ you/go/ last summer? ………………………………………………………………..How much/ money/ you/spend/on clothes/ last month? ………………………………………………………………..How/ ethnic people/ dress/ in special occasions? ………………………………………………………………..Who/ swim/ in the swimming pool/ now? ………………………………………………………………..How often/ Mr. Smith/ now/ the lawn? ……………………………………………………………….. Mạo từ (Articles)Định nghĩaMạo từ bỏ là tự đứng trước danh tự và cho biết danh từ ấy đề cập mang lại một đối tượng người tiêu dùng xác định hay không xác định.Mạo trường đoản cú trong giờ Anh chỉ gồm tía từ và được phân loại như sau.

Mạo từ khẳng định (Dedinite article): ‘the” được dùng khi danh tự chỉ đối tượng người sử dụng được từ đầu đến chân nói và tín đồ nghe biết rõ đối tượng người sử dụng đó.

Mạo từ bất định (indedinite article): ‘a/an” được dùng khi tín đồ nói đề cập mang lại một đối tượngchung hoặc chưa xác định được.

Cách dùng mạo từ.

Mạo từ

Cách sử dụng và vị trí

a

-a đứng trước danh trường đoản cú đếm được số ít.

-a đứng trước danh từ bắt đầu bằng một phụ âm (consonant) hoặc một nguyên âm (v) cơ mà được vạc âm như phụ âm.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Cách Chứng Minh Bất Đẳng Thức Lớp 8 Nâng Cao Lớp 8

Ví dụ:

A ruler (cây thước), a pencil (cây cây bút chì), a pig (con heo), a student (sinh viên), a one way street (đường một chiều)

-a được dùng với ý nghĩa “mỗi, bất cứ”

Ví dụ: A lion lives in the jungle.

an

- an đứng trước danh số ít.

- an đứng trước danh từ bước đầu bằng một nguyên âm (a, e, I, o, u)

Ví dụ: an orange (quả cam), uncle (chú, cậu)

- an đứng trước một số trong những danh từ ban đầu bằng “h” và được đọc như nguyên âm.

Ví dụ: an hour (giờ), an honest man (người thật thà)

the

-“the’ đứng trước cả danh từ bỏ đếm được (số không nhiều lẫn số nhiều) cùng danh từ không đếm được.

Ví dụ; The truth (sự thật), The time (thời gian), The bicycle (một mẫu xe đạp), The bicycles (những loại xe đạp).

“the” đứng trước bất cứ một danh từ làm sao khi bạn nói và bạn nghe hồ hết biết về danh từ vẫn được nói tới hoặc được khẳng định rõ ràng.

Ví dụ: Their Literature teacher is old, but the English teacher is young.

Giảng viên môn Văn của mình thì già rồi nhưng thầy giáo tiếng Anh thì trẻ.

“the” đứng trước một danh từ chỉ người hay vật dụng độc nhất.

Ví dụ: the sun (mặt trời), the moon (mặt trăng)

-Trong dạng so sánh hơn độc nhất vô nhị (superlatives) cùng với tính từ cùng trạng từ.

Ví dụ:

This is the youngest student in her class.(Đây là học tập sinh bé dại tuổi độc nhất trong lớp của cô ý ấy)

BÀI TẬP VẬN DỤNG CƠ BẢN

Bài6. Điền mạo trường đoản cú ‘a” hoặc “an” trước những danh tự sau:

_____ aunt_____photograph_____costume_____ custom_____honor_____ specialty_____hour_____person_____house_____region_____student_____picture_____uniform_____mountain_____university_____way

BÀI 7: Điền mạo trường đoản cú ‘a’, ‘an’ hoặc 0 vào nơi trống làm sao cho thích hợp.

She asked me for ___ information about the meeting.They will move to lớn ___ mansion next month.I’d lượt thích ___ grapefruit & ___ orange juice.___award was given to lớn Jim yesterday.We read ___ books và play ___ games when we have miễn phí time.Jim doesn’t want to lớn borrow ___ money from anyone.My friend và I threw ___ buổi tiệc nhỏ last week.It was ___ honor to lớn be invited here today.I’ve bought ___ umbrella for my sister.My family often have____ eggs for breakfast.Would you like______cup of tea?My brother doesn’t like ______ cats.Is there __________post office here?I spend _________hours on my DIY project.Peter used to be ___________famous vet.

BÀI 8: Điền mạo trường đoản cú “a”, “an” hoặc “the” vào khu vực trống làm sao để cho phù hợp.

We have __ cat & ____ dog, _____ cat doesn’t get on well with ___ dog.You can see ____ moon clearly in the Mid-Autumn festival.He is ____famous actor.My brother doesn’t lượt thích ____ present I gave him.Where is ____ book I lent you last week?My father works as ___ electrician.Have you ever heard about ____ River Thames?I want to lớn travel around _____ world when I grow up.Yesterday my mother had ______terrible headache.Where are ____kids? They are playing outside.Peter is ______most hard-working student I’ve ever known.It is cold because_______heating systems is broken.Did you buy _______pair of shoes yesterday?_____Earth orbits around _______Sun.She took ______hamburger and ____apple, but she didn’t eat ____apple.A boy và a girl is arguing over there, I think I know _____boy.My grandfather sent me _____letter & ____gift but I haven’t received________letter.My mom is _____best mom in _____world.Would you like________glass of water?James offered me ________cup of coffee and _____piece of cake. _____cake is delicious.

BÀI 9: Đánh dấu (V) trước câu đúng, ghi lại (X) trước câu sai với sửa lại mang đến đúng.

There is an big táo in the refrigerator. _____It took me the hour to finish my homework. _____I don’t know a full name of my manager. _____They are most beautiful creature on earth. _____Mary is studying at a university in Hanoi. _____This is an chất lượng custom of this ethnic group. _____Did you enjoy a buổi tiệc nhỏ last night? _____The sun is shining brightly. _____No one in my family likes drinking a beer. _____Peter is a friend of mine. _____

BÀI TẬP TỔNG HỢP NÂNG CAO.

Bài 10. Đặt câu hỏi cho phần gạch men chân giữa những câu trả lời sau.

Jim has recently experienced the life of ethnic people in Vietnam. ……………………………………………………………………………..?The ethnic minorities in Vietnam often live in mountainous areas. ……………………………………………………………………………..?Their costumes are colorful và unique. ……………………………………………………………………………..?They often gather together at the communal house in special occasions. ……………………………………………………………………………..?The chief of the community often tell tales of heroes to the people at the communal house. ……………………………………………………………………………….?Ethnic people often hold festivals in spring. ………………………………………………………………………………?Life in the mountainous areas is quite difficult because of the extreme weather. ………………………………………………………………………………?In the remote areas, it may take people half a day to travel from their house to the market. ………………………………………………………………………………Shortage in electricity and fresh water supply makes life in remote areas so difficult. ………………………………………………………………………………?The local authorities try to lớn help the ethnic minorities by teaching them effective farming methods. ………………………………………………………………………………?

BÀI 11: Điền mạo tự “a”, “an”, “the” hoặc 0 vào chỗ trống làm thế nào cho phù hợp.

Farmers in my hometown earn a living by raising ____poultry.Some villagers play _____ flute in special occasions.Do you know there is _____ local folk festival tonight?I like _____colourful costumes of _____ethnic minority people in Vietnam.______cattle are often raised in the rural areas in my country.When I travel khổng lồ _____ foreign country, I always want khổng lồ try _______local specialities first.Have you ever been lớn _________remote area?Ethnic minority people often gather together at __________communal houseIn Tay Nguyen, people sometimes ride ______ elephants._________traditional customs of Vietnam are totally different from________customs of Western countries.

Bài 12: dựa vào những từ cho sẵn, viết câu hoàn chỉnh.

When/ bank/ open/ every day? …………………………………………………………………….?You/ have/ bread/ and/ boiled egg/ for/ breakfast? …………………………………………………………………….?Everyone/ enjoy/ concert/ last night? …………………………………………………………………….?When/ you/ start/ working/ as/ officer/ in/ this company? …………………………………………………………………….?How much/ money/ you/ spend/ on/ your/ last/ holiday? …………………………………………………………………….?What time/ sun/ often/ rise/ in/ summer? …………………………………………………………………….?You/ like/ cup/ of/ tea? …………………………………………………………………….?Train/ leave/ early/ this morning? …………………………………………………………………….?Who/ play/ guitar/ upstairs? …………………………………………………………………….?Who/ tallest/ person/ in/ your/ class? …………………………………………………………………….?

Bài 13: Khoanh vào câu trả lời đúng.

Elephants need help

The elephant is (1) _______ quality cultural symbol of Tay Nguyen & Dak lak is considered the land of (2) ________ elephants in Vietnam. In the past.Tay Nguyen used to lớn have large (3) __________ of elephants living in the mountains. They helped (4) ______locals and they lived in harmony with people. However, the elephants in Tay Nguyen are in (5) _____ now. In recent years, climate changes have decreased the area of natural forests. Illegal deforestation has also threaten the elephants. Besides, illegal hunting for tusks, bones và tail hair has killed many of (6) __________ animals, (7) ________can we protect the elephants? It is important that both the authorities & the local people joined hands khổng lồ save the elephants from (8) ______.

a B. An C. The D. 0a B. An C. The D. 0shoals B. Schools C. Herds D. Flocksa B. An C. The D. 0safe B. Guard C. Danger D. Protectiona B. An C. The D. 0How B. What C. Who D. Whyextinction B. Protection C. Destruction D. Conservation

Bài 14: Đọc bài đọc tiếp sau đây và vấn đáp câu hỏi.

NGOC LU BRONZE DRUM

Dong Son bronze drums are very famous for its cultural value. They are often used as a musical instrument in festivals and rituals. Of about 200 drums discovered, Ngoc Lu bronze drum is considered the most beautiful drum of the Dong Son culture ever found in Vietnam. It is now preserved at the National Museum of Vietnam History in Hanoi.

This drum has a large form size and an ancient look with many decorative patterns. These patterns include a multi-ray star (symbolizing the shining sun) và in between the star rays are designs of stylized peacock feathers. Bands of geometrical patterns with small dots surround the star. The band of human figures presents two people pounding rice, some other standing or sitting inside the house, some beating the drum và many others dancing. In between those human patterns are the curved-roof stilted house, bronze drum, bronze bells, weapons, musical instruments & so on. The bands of animal figures include short –bill birds, the long –bill birds & deer.

Xem thêm: Sinh Học 8 Bài 18 Sinh Học 8 Bài 18: Vận Chuyển Máu Qua Hệ Mạch

The Ngoc Lu bronze drum is the most typical one in the bronze drum system of Vietnam, và at the same time it symbolizes the brilliant peak of the Dong Son culture. The drum represents the scientific knowledge and the artistic talent and mind of the ancient Viet.