Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 11 this is my family

     

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 11: This is my family có lời giải chi tiết gồm 10 bài tập và trên 50 câu hỏi đa dạng giúp bạn làm quen với các dạng bài tập Unit 11 lớp 3 để từ đó ôn tập để đạt điểm cao trong các bài thi Tiếng Anh 3.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 11 this is my family


Bài tập Tiếng Anh 3 Unit 11: This is my family

Ex 1: Read and match:

1. Father

a. Con trai

1.

2. Grandfather

b. Gia đình

2.

3. Daughter

c. Chị, em gái

3.

4. Grandmother

d. Người đàn ông

4.

5. Son

e. Con gái

5.

6. Sister

f. Anh, em trai

6.

7. Mother

g. Nhỏ nhắn, bé nhỏ

7.

8. Brother

h. Bố, cha

8.

9. Family

i. Bà

9.

10. Man

j. Bức ảnh

10.

11. Little

k. Má, mẹ

11.

12. Photo

l. Người phụ nữ

12.

13. Woman

m. Ông

13.

Ex 2: Odd one out:

1. a. father

b. mother

c. rubber

d. sister

2. a. ruler

b. grandfather

c. grandmother

d. brother

3. a. black

b. brown

c. blue

d. brother

4. a. small

b. school bag

c. young

d. little

5. a. photo

b. stand

c. hit

d. ask

6. a. how old

b. nice

c. what

d. who

7. a. am

b. hello

c. is

d. are

8. a. my

b. her

c. his

d. he

9. a. your

b. bookcase

c. desk

d. pencil sharpener

10. a. classroom

b. computer room

c. new

d. gym

Ex 3: Write the number below in English:

15

63

21

67

25

78

34

88

36

93

42

94

49

95

55

99

Ex 4: Translate into English:

1.Kia là ai?

2. Đây là ai?

3. Đây là ông của tôi.

4. Đây là bà của tôi.

5. Đây là bố của tôi.

6. Đây là mẹ của tôi.

7. Đây là chị gái của tôi.

8. Đây là em trai của tôi.

Xem thêm: Đất Hiếm Phân Bố Chủ Yếu Ở, Trung Du Miền Núi Phía Bắc Có Tỉnh Nào

9. Đây là con gái của tôi.

10. Đây là con trai của tôi.

11. Người đàn ông đó là ông của cô ấy.

12. Người phụ nữ đó là bà của cô ấy.

13. Người đàn ông đó là bố của cô ấy.

14. Người phụ nữ đó là mẹ của cô ấy.

15. Cô gái đó là chị gái của cô ấy.

16. Cậu bé đó là em trai của cô ấy.

17. Ông của tôi 70 tuổi.

18. Bà của tôi 68 tuổi.

19. Bố của tôi 45 tuổi.

20. Mẹ của tôi 43 tuổi.

21. Chị gái của tôi 22 tuổi.

22. Em trai của tôi 11 tuổi.

23. Tôi 13 tuổi.

24. Bố của bạn bao nhiêu tuổi?

25. Mẹ của bạn bao nhiêu tuổi?

26. Chị gái của bạn bao nhiêu tuổi?

27. Em trai của bạn bao nhiêu tuổi?

28. Anh ấy là bạn của tôi, Nam.

29. Cô ấy là em gái của tôi.

30. Đây là em trai của tôi.

Ex 5: Answer questions about you:

1. What’s your name?

2. How are you?

3. How old are you?

4. What colour is your school bag?

5. What colour is your pen?

6. How old is your father?

7. How old is your mother?

8. How old is your brother/ sister?

Ex 5. Read and tick Yes or No.

Xem thêm: Toán Lớp 6 Tập Hợp Phần Tử Của Tập Hợp, Phần Tử Của Tập Hợp

My name is Tim. I am eight years old. I am a boy. There are five people in my family. My mother is 34 years old. She is very young. My father is 37 years old. My sister is twelve years old. My little boy is three years old.