Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Unit 12

     

Bài 5. Read again & write the answers. (Đọc lại đoạn văn trên cùng viết câu trả lời). Bài 6. Project. (Đề án/Dự án). Vẽ với tô màu căn nhà của bạn. Viết tên của các phòng vào căn nhà.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 12


LESSON 3 (Bài học 3)

Bài 1. Listen and repeat. (Nhìn với lặp lại).

Click tại phía trên để nghe:

ch kitchen This is the kitchen.

th bathroom Is there a bathroom?

Bài 2. Listen & write. (Nghe cùng viết).

Click tại trên đây để nghe:

1.  bathroom 2. Kitchen

Audio script

1. The bathroom is large.

2. Is there a kitchen?

Bài 3. Let’s chant. (Chúng ta thuộc ca hát)

Click tại trên đây để nghe:

Is there a garden?

Is there a garden behind the house?

Yes, there is. Yes, there is.

Is there a yard behind the house?

Yes, there is. Yes, there is.

Is there a gate behind the house?

No, there isn"t. No, there isn"t.

Is there a pond behind the house?

No, there Isn"t. No, there isn"t.

Dịch:

Có một khu vực vườn yêu cầu không?

Có một vườn phía sau nhà yêu cầu không?

Vâng, có. Vâng, có.

Có một chiếc sân phía sau nhà yêu cầu không?

Vâng, có. Vâng, có.

Có một chiếc cổng phía đằng sau nhà yêu cầu không?

Không, không có. Không, không có.

Có một chiếc ao vùng sau nhà đề nghị không?

Không, không có. Không, ko có.

Xem thêm: Soạn Bài Tóm Tắt Văn Bản Nghị Luận Ngắn Nhất, Soạn Bài Tóm Tắt Văn Bản Nghị Luận

Bài 4. Read and write. (Đọc cùng viết).

*

(1) house (2) pond (3) tree (4) living

Xin chào! Tên của chính mình là Mai. Đây là đơn vị mình. Nó rộng rãi. Cái cổng của nhà màu xanh da trời. Có một chiếc ao vùng phía đằng trước nhà. Có một cái cây trong khu vực vườn. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy phòng tiếp khách trong ngôi nhà. Nó tương đối lớn.

Bài 5. Read again và write the answers.

(Đọc lại đoạn văn trên cùng viết câu trả lời).

*

1. No, it isn"t. It is large.

2. The gate is blue.

3. Yes, there is.

4. Yes, there is.

5. No, there isn"t.

Bài 6. Project. (Đề án/Dự án).

Vẽ với tô màu căn nhà của bạn.

Xem thêm: The Second Cities Of Southeast Asian Countries, The Second Cities Of Southeast Asia

Viết tên của các phòng vào căn nhà.


Mẹo tìm kiếm đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + hoanggiaphat.vn"Ví dụ: "Lesson 3 - Unit 12 trang 16,17 SGK tiếng Anh lớp 3 hoanggiaphat.vn"