TẢI ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 3 UNIT 13 WHERE'S MY BOOK?

     

Bạn đã xem bản rút gọn của tài liệu. Coi và cài ngay bản đầy đủ của tài liệu tại trên đây (78.17 KB, 3 trang )


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểumẫu miễn phí

ƠN TẬP

TIẾNG ANH LỚP 3

THEO UNIT

UNIT 13: WHERE’S MY BOOK?

Choose the odd one out.

Bạn đang xem: Tải ôn tập tiếng anh lớp 3 unit 13 where's my book?

1. A.sister B.brother C.grandmother D.mother2. A.hedge B.bedroom C.bathroom D.kitchen3. A.chair B.bedroom C.poster D.bed4. A.coat B.ball C.picture D.near5. A.under B.behind C.wall D.above

Match each question with each answer.

1. How old are your parents? A. Yes, there is.

2. Is there a fence around the house? B. They are 40 years old.3. What is there in the room? C. The chair is near the desk.4. Where is the desk? D. There is a bed in the room.5. Where is the chair? E. It is near the table.

Reorder the words khổng lồ make correct sentence

1.on/ is/ the/ The/ table./ book

...2.near/ The/ is/ picture./ chair/ the

...
3.is/ front/ in/ of/ the/ The/ table./ bed

...4.are/ the/ on/ wall./ pictures/ The

...5.is/ Where/ ruler?/ the

...…

Write question for the underlined part. The first word is a cue for you.

1.The small bed is in the room.

Xem thêm: Vì Sao Máy Bay Bay Trên Bầu Trời Cùng Một Lúc, Vì Sao Máy Bay Có Thể Bay Trên Bầu Trời


(2)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểumẫu miễn phí

...2. That is the school bag.

...3.My mother is 32 years old.

...4.I am 10 years old.

...5.Yes. There is a chair in the living room.

...…

Đáp án:

Choose the odd one out.

1 - B; 2 - A; 3 - B; 4 - D; 5 - C

Match each question with each answer.

Xem thêm: Top 6 Bài Soạn Bài Ôn Tập Về Văn Bản Thuyết Minh, Soạn Bài Ôn Tập Về Văn Bản Thuyết Minh (Chi Tiết)

1 - B; 2 - A; 3 - D; 4 - E; 5 - C

Reorder the words khổng lồ make correct sentence

1 - The book is on the table. 2 - The char is near the picture.3 - The bed is in front of the bed. 4 - The pictures are on the wall. 5 - Where is the ruler?

Write question for the underlined part. The first word is a cue for you.

1 - Where is the small bed?2 - What is that?

3 - How old is your mother?4 - How old are you?

5 - Is there is a chair in the living room?

Mời các bạn đọc xem thêm nhiều tư liệu ôn tập giờ Anh 3 không giống như:
Giải bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 cả năm: https://vndoc.com/tieng-anh-lop- 3


(3)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểumẫu miễn phí

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 online: https://vndoc.com/test/tieng-anh-lop- 3


m: https://vndoc.com/tieng-anh-lop- : https://vndoc.com/test/tieng-anh-lop-

Tài liệu liên quan


*
Ôn tập đồ gia dụng lý 12 kỳ 1 cực hay (Có đáp án) 13 916 37
*
Trắc nghiệm sinh học lớp 12 theo từng chương gồm đáp án 41 109 6,298
*
26 câu hỏi ôn tập marketing quốc tế 4 tín chỉ tất cả đáp án 39 863 7
*
câu hỏi ôn tập trắc nghiệm con đường lối Đảng cùng sản gồm đáp án 23 858 0
*
SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT CHUYÊN ĐỀ LỚP 12 ÔN TẬP KIỂM TRA 124 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN 4 2 69
*
*
ON TAP LY THUYET HOA 12 THI dai HOC teo DAP AN 36 543 2
*
câu hỏi ôn tập môn lịch sử dân tộc hành chính vn có giải đáp 112 853 0
*
650 câu trắc nghiệm sinh học tập lớp 10 theo từng chương (có đáp án) 202 2 1
*
câu hỏi ôn tập thời điểm cuối kỳ môn tài chính phát triển tất cả đáp án 2 849 3
*


Tài liệu chúng ta tìm tìm đã sẵn sàng tải về


(8.92 KB - 3 trang) - sở hữu Ôn tập tiếng Anh lớp 3 Unit 13 Where"s my book? - bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 theo từng Unit tất cả đáp án
Tải bạn dạng đầy đầy đủ ngay
×