BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 3 UNIT 5

     

Bài tập giờ Anh lớp 3 tự Unit 1 cho Unit 5 giúp những em học sinh lớp 3 ôn tập, tập luyện thật thuần thục ngữ pháp, trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh tự Unit 1 mang đến Unit 5.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 5

thông qua đó, còn hỗ trợ các bé bỏng rèn luyện và nâng cấp khả năng tiếng Anh của mình. Không tính ra, những em gồm thể bài viết liên quan những bài xích tập tiếng Anh nâng cao lớp 3

Bài tập giờ Anh lớp 3

Name……………………………………..

I. Read & match


II. Circle the correct words. Khoanh vào từ bỏ đúng.

1. Mai, This is my Friend/ Friends.

2. Who are They/ name ?

3. Are Peter / Peter & Mary your friends?


4. Yes / No, They are my friends.

5. No, They are / aren’t my friends.

III. Read và complete.

nine hello friends name

(1)……………….! My (2)…………….is Nam. I’m eight years old. These are my (3)……………….Peter and Linda. Peter is seven years old & Linda is (4)……………..

IV. Read and Match. Nối


1. Hello, Nam.

2. How old are You , Mary?

3. What is your name ?

4. How do you spell your name?

5. Are Peter and Mary your friends?


1. You/ meet/ nice/ to. ………………………………………………………………………….

2. Nam/ you/ hi/ are/ you ………………………………………………………………………..?

3. Thanks/ fine / I’m ……………………………………………………………………………….

4. Name/ bye ……………………………………………………………………………….

Exercise 4. Read and complete (Hoàn thành câu dùng từ vào ngoặc)

(Fine how hello fine)

Quan : (1)………………., Miss Hien. (2)……………are you?

Miss Hien: Hello, Quan. (3)…………, thanks. Và you?

Quan: I’m (4)…………….., thank you . Goodbye, Miss Hien.

Miss Hien: Goodbye,Quan.

Exercise 5. Read và complete

How What’s my

1. ………………..your name?

2. ………………..name’s Peter.

3. ………….do you spell your name?

Exercise 6. Read and match (Nối)


1. What’s

2. My name’s

3. How vị you


a. My name’s Linda.

b. L-I-N-D-A

c. Hi, Peter, I’m name.


Exercise 7. Read & match (Nối)


1. Hello, My name’s Peter.

2. What’s your name?

3. How vày you spell Linda?


a. My name’s Linda.

b. L-I-N-D-A

c. Hi, Peter. I’m Nam


Exercise 8. Put the words in order. (Sắp xếp)

1. Name/ my/ Phong/is. ……………………………………………………………………….

2. Your/ what/is/ name ? ………………………………………………………………………?

3. Do/ spell/ name/you/how/your? …………………………………………………………………?

4. N-/ A/ L-/D-/I-/ …………………………………………………………………….


Exercise 9. Read & complete (Hoàn thành câu cần sử dụng từ vào ngoặc)

(Spell my P-H-O-N-G name’s how)

Phong: Hi, (1)……..name’s Phong.

Linda: Hello, Phong. My (2)…………………Linda.(3)…………………do you spell your name?

Phong: (4)…………………… How bởi you (5)……………….your name?

Linda: L-I-N-D-A.

Exercise 10. Answer Questions.

1. What’s your name? ……………………………………………………………………..

2. How vì you spell your name? …………………………………………………………

Exercise 11. Read và match (Nối)


1. This is

2. No,

3. Is


a. That Quan?

b. Phong

c. It isn’t. It’s Peter.


Exercise 12. Put the words in order. (Sắp xếp)

1. That/ Hien/ this/ is . ………………………………………………………………………

2. It/is/ yes ………………………………………………………………………..

3. Linda/ this/ is …………………………………………………………………………

4. Isn’t/ it/ No ……………………………………………………………………

5. Peter/ is/ this ……………………………………………………………………..

Exercise 13. Read and complete. Xong câu cần sử dụng từ vào ngoặc

(meet, that name’s is and his)

1. Hi, My ………………….Nam.

2. . ……………is Phong.

Xem thêm: Giải Bài 14 Vật Lí 6: Mặt Phẳng Nghiêng, Vật Lý 6 Bài 14: Mặt Phẳng Nghiêng

3. …………this is Quan.

4. Look at that boy. …………..name is Tony.

5. & that girl ……………Linda.

6. Nice to lớn …………..you , Peter và Linda!

Exercise 14. Read và match. Nối


1. Who’s

2. It’s

3. How old

4. I’m six


a. Are you ?

b. Years old.

c. That?

d. Miss Hien


Exercise 15. Read and match. Nối


1. Who’s that?

2. How old are you?

3. Is that Mai?

4. How old is Mai?


a. Yes,It is.

b. It’s Mr Loc.

c. She’s eight years old.

d. I’m eight years old.


Exercise 16. Put the words in order. (Sắp xếp)

1. That / Mai/ is ? ……………………………………………………………

2. You / old/ how/ are ? …………………………………………………………………..?


3. Nine/ old/ I’m/ years. ……………………………………………………………………….

4. Mai/ how/ is / old ? …………………………………………………………………………..?

Exercise 17. Read and complete. Ngừng câu dùng từ gợi ý

( friend friends )

1. He is my ………………………..

2. She is my……………………..

3. They’re my……………………

4. Peter và Linda are my…………………………..

Exercise 18. Read và match (Nối)


1. This is

2. She is my

3. Tony and Linda are my

4. They


a. Are my friends, too.

b. Friends.

c. Linda.

d. Friend


Exercise 19. Read và match (Nối)


1. Is this Linda?

2. Is that Tony?

3. Who are they?

4. Are they your friends?


a. Yes, they are.

b. They’re Peter and Mary.

c. Yes, it is Linda.

d. No, It isn’t. It is Peter.


Exercise 20. Put the words in order. Sắp xếp

1. Is/ Peter/ this. …………………………………………………………………….

2. That/ Linda/ is ? ……………………………………………………………………..

3. Linda/ Tony/ your / are / and/ friends ? …………………………………………………………

4. Aren’t / they/ No, …………………………………………………………………

Exercise 21. Read và complete. Dứt câu cần sử dụng từ gợi ý

(seven years friend friends name’s)

Hello, My (1)…………………..Nam. I’m eight (2)…………………old. I’m in class 3A. This is my best (3)………………………….Mai. She is eight years old too. Here are Peter and Linda. Peter is (4)………………………………and Linda is nine. They’re my (5)………………………….too.

Exercise 22. Give the correct size of to lớn BE ( am / is / are ) Hãy đến dạng đúng của hễ từ khổng lồ be để dứt câu.

1. This ……………..his friend.

2. His name …………. Tony.

3. He ………….seven years old.

4. She………….Lan.

5. They ………Mai và Linda.

Xem thêm: Xem Phim Chú Voi Nằm Im Trên Đất (2018), Tin Tức Về Chú Voi Ngồi Im Trên Đất (2018)

6. ……..they Phong và Peter?

7. I ……….Trang.


Chia sẻ bởi:
*
hoanggiaphat.vn
tải về
84
Lượt tải: 20.137 Lượt xem: 78.197 Dung lượng: 250,7 KB
Liên kết tải về

Link hoanggiaphat.vn chính thức:

bài xích tập giờ Anh lớp 3 tự Unit 1 mang lại Unit 5 tải về Xem

Các phiên bạn dạng khác với liên quan:


Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất vô nhị trong tuần
Tài khoản giới thiệu Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA