Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12

     

3. Listen to lớn the radio programme from 4Teen News. Then fill the blanks with the words you hear.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 12

(Nghe công tác radio từ bỏ 4Teen News. Tiếp nối điền phần nhiều từ bạn nghe được vào khu vực trống.)

Speaker: Today we asked our friends: Tom from Australia, Linh from Viet Nam và Nobita from japan to tell us about their robots. Tom, would you lượt thích to start?

Tom: Well my robot can (1) __________ what i say. It can also understand my feelings. It"s the (2) __________ robot

Speaker: Linh?

Linh: My robot is my best friend. It does a lot for me: clean the floor, (3) __________ my toys away, and

Speaker: và Nobita?

Nobita: My robot is very useful. It helps me a lot. It can (4) __________ my plants and even work as a (5) __________

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Understand2. Smartest3. Put4. Water5. Guard

Speaker: Today we asked our friends: Tom from Australia, Linh from Viet Nam & Nobita from japan to tell us about their robots. Tom, would you like to start?

Tom: Well my robot can (1) understand what i say. It can also understand my feelings. It"s the (2) smartest robot

Speaker: Linh?

Linh: My robot is my best friend. It does a lot for me: clean the floor, (3) put my toys away, and

Speaker: And Nobita?

Nobita: My robot is very useful. It helps me a lot. It can (4) water my plants và even work as a (5) guard.

Tạm dịch:

Diễn giả: hôm nay chúng ta nhờ chúng ta của mình: Tom tới từ Úc, Linh đến từ nước ta và Nobita đến từ Nhật phiên bản kể cho họ nghe về robot của họ. Tom, chúng ta có muốn bắt đầu không?

Tom: Ồ, robot của tôi hoàn toàn có thể hiểu đa số gì tôi nói. Nó cũng hoàn toàn có thể hiểu được cảm xúc của tôi. Đó là robot hợp lý nhất

Diễn giả: Linh?

Linh: Robot là bạn thân nhất của tôi. Nó có tác dụng được không ít điều so với tôi: lau sàn nhà, cất đồ đùa của tôi đi, và ...

Xem thêm: Trọn Bộ Bài Hát Tiếng Anh Lớp 3 Cho Bé, Âm Nhạc Tiếng Anh Lớp 3 Cho Bé

Diễn giả: Còn Nobita?

Nobita: Robot của mình rất hữu ích. Nó góp tôi rất nhiều. Nó rất có thể tưới cây của mình và thậm chí vận động như một người bảo vệ.


4. Interview three friends about what abilities they want their robot lớn have. Chú ý their answers in the table below

(Phỏng vấn tía người bạn về năng lực mà người ta có nhu cầu robot của mình có. để ý câu trả lời của bọn họ trong bảng dưới đây.)

Friends

Abilities he/she wants his/her robot to lớn have

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Lời giải chi tiết:

Friends (Các bạn)

Abilities he/she wants his/her robot to lớn have

(Khả năng mà chúng ta ấy ước ao robot có)

1

Ha Vi

cook meals 

(nấu ăn)

2

Hoai Anh

do her homework

(làm hộ bài xích tập về nhà) 

3

Duc Tuan

play with him

(chơi với bạn ấy)


bài bác 5


Video gợi ý giải


5. Report your result to lớn the class.

Xem thêm: Toán Lớp 5: Thời Gian Trang 142 Giải Toán Lớp 5 Trang 143, Thời Gian

(Báo cáo tác dụng của bạn cho tất cả lớp.)

Lời giải bỏ ra tiết:

I interviewed three of my friends about the abilities they want their robots khổng lồ have. Ha Vi wants her robots lớn cook meals. Hoai Anh wants her robot to vị her homework. Và Duc Tuan wants his robot khổng lồ play with him.

(Tôi đã vấn đáp ba fan bạn của chính mình về những năng lực mà họ có nhu cầu robot của họ có. Hạ Vi mong robot của mình nấu gần như bữa ăn. Hoài Anh mong mỏi robot của mình làm bài bác tập về công ty hộ. Cùng Đức Tuấn ao ước robot nghịch cùng bạn ấy.)