Bài tập tiếng anh lớp 7 unit 1 chương trình mới

     

Bài tập tiếng Anh lớp 7 thử nghiệm là tài liệu học tập theo chương trình mới. Tài liệu tổng hợp các dạng bài tập khác biệt với những mức độ.Bạn vẫn xem: bài tập giờ anh lớp 7 unit 1 công tác mới

Thông qua giúp bài bác tập giờ Anh 7 thí điểm những em sẽ có thêm những tài liệu tham khảo, nâng cấp khả năng bốn duy giờ đồng hồ Anh, củng cố kỹ năng và kiến thức ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh lớp 7. Tiếp sau đây mời quý thầy cô và chúng ta học sinh thuộc tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 7 unit 1 chương trình mới

Unit 1: My hobbies

I. Find the word which has a different sound in the part underlined
1. A. BetterB. PreferC. TeacherD. Worker
2. A. NearB. HearC. DearD. Bear
3. A. ConcertB. ConcernC. CollectD. Combine
4. A. PictureB. CultureC. NeighbourD. Tourist
5. A. DependentB. EnjoyC. AbsentD. Government
5. A. FutureB. ReturnC. PictureD. Culture
6. A. FirstB. GirlC. BirdD. Sister
7. A. BurnB. SunC. HurtD. Turn
8. A. NurseB. SurfC. PictureD. Return
10. A. HotB. HourC. HotelD. Hobby
II. Match the nouns from the box with the correct
athleticsbasketballcyclingfootball
karateskatingswimmingtennis
computer gamesphotosTVtable tennis
judocoinsbottlesaerobics
stampsgardeningcampingfilms

1. Go: .......................................................

2. Do: ..........................................................

3. Collect: ..................................................

4. Play: .....................................................

5. Watch: .................................................

6. Take: ..................................................

III. Choose the words/phrases in the box that match the pictures below. Write them in the spaces.
cyclingCookingGardeningPlaying the guitar
Taking photoArranging flowersswimmingPlaying chess
SkatingCampingCollecting stampsWatching TV

IV. Findwhich word does not belong lớn each

1.

A.

common

B.

favourite

C.

unusual

D.

popular

2.

A.

like

B.

love

C.

enjoy

D.

hate

3.

A.

album

B.

stamps

C.

mountain

D.

collector

4.

A.

gardening

B.

skating

C.

climbing

D.

horse-riding

5.

A.

newspaper

B.

reporter

C.

collector

D.

gardener

V. Put the words into TWO groups (/ /and /3:/)

neighbourthirdbirdwordlearn
yesterdaygirlassistantworldculture
camerasignalheardturnfinal
naturalbirthdaysiragainfirst

.................

Unit 2: Health

I. Findthe word which has a different sound in the part underlined

1.

A.

knife

B.

of

C.

leaf

D.

life

2.

A.

although

B.

enough

C.

paragraph

D.

cough

3.

Xem thêm: Ở Người Có Các Nhóm Máu Nào, Có Bao Nhiêu Nhóm Máu, Cách Phân Loại Nhóm Máu

A.

junk

B.

sun

C.

put

D.

adult

4.

A.

headache

B.

architect

C.

chemical

D.

children

5.

A.

aerobics

B.

calories

C.

cycling

D.

doctor

II. Putthe words into TWO groups (/ f / & / v /)

knifeknivesofcoughlevel
leafleavevastfastfat
roughlivelifetoughvery
safemovesavelaughenough

III. Findwhich word does not belong khổng lồ each

1.

A.

sick

B.

tired

C.

sore

D.

fit

2.

A.

orange juice

B.

fresh milk

C.

water

D.

soft drinks

3.

A.

cough

B.

flu

C.

sunshine

D.

sunburn

4.

A.

jogging

B.

cycling

C.

swimming

D.

reading

5.

A.

sleep

B.

rest

C.

relax

D.

work

6.

A.

singing

B.

washing

C.

Xem thêm: Cấu Tạo Bài Văn Miêu Tả Cây Cối Trang 30 Sgk Tiếng Việt 4 Tập 2

cleaning

tidying up

................

Chia sẻ bởi: Trịnh Thị Thanh hoanggiaphat.vn Mời các bạn đánh giá! Lượt tải: 28.798 Lượt xem: 70.114 Dung lượng: 3,2 MBLiên kết thiết lập về

Link hoanggiaphat.vn thiết yếu thức:

bài xích tập tiếng Anh lớp 7 chương trình thử nghiệm hoanggiaphat.vn xem

Các phiên bạn dạng khác và liên quan:

Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để GửiChủ đề liên quanMới tuyệt nhất trong tuầnTài khoản trình làng Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA