Bài tập tiếng anh lớp 7 unit 10 sources of energy

     
Hướng dẫn soạn, giải bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 10: Getting started trang 38 chi tiết đầy đủ các phần giúp học sinh làm bài xích tập giờ Anh 7 thí điểm dễ dàng hơn.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 7 unit 10 sources of energy


Tiếng Anh 7 Unit 10: Getting started trang 38

Video giải giờ đồng hồ Anh 7 Unit 10 Sources of energy: Getting started

1 (trang 38 tiếng Anh lớp 7) Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:


Mai: Nam, I read yesterday that we all have a carbon footprint.

Nam: Well, we all have footprints – we make them with our feet!

Mai: Ha ha, I know that. But this kind of footprint is about the negative effect we have on the environment.

Nam: Right, it’s in the news a lot these days.

Mai: So our footprint is bigger when we use energy that produces carbon dioxide. That’s bad for the environment.

Nam: So it’s better lớn have a smaller footprint, right?

Mai: Right, Nam. Non-renewable energy sources lượt thích coal, natural gas, and oil produce a lot of carbon dioxide. Those sources are going to lớn run out soon too.

Nam: So, they’re different to wind, hydro, và solar?

Mai: Yes, they’re all sources of energy too, but they’re renewable. That means we can’t use them all up – they will last forever.

Nam: vì chưng you have a big carbon footprint, Mai?

Mai: Mine’s small. I recycle the products I use and I go everywhere by bike. We have solar panels on our roof at home to catch the sun’s energy, too.

Nam: Oh no! I think my footprint is big, và not just because of these big shoes!

Hướng dẫn dịch:

MỘT LOẠI DẤU CHÂN KHÁC

Mai: Nam, trong ngày hôm qua tớ đọc thấy rằng tất cả họ đều gồm một dấu chân các bon.

Nam: À, tất cả chúng ta đều có dấu chân - bọn họ tạo ra nó bằng cẳng chân của chúng ta!

Mai: Ha ha, tớ biết điều này chứ. Nhưng loại dấu chân này liên quan đến hiệu ứng xấu mà bọn họ tác rượu cồn lên môi trường.

Nam: nên rồi, nó lộ diện nhiều trên mặt báo đầy đủ ngày này.

Mai: Vậy vết chân của bọn họ to hơn khỉ bọn họ sử dụng tích điện tạo ra khí CO2. Điều đó thật xấu đến môi trường.

Nam: Vậy khi tất cả một vết chân nhỏ dại hơn thì giỏi hơn bắt buộc không?

Mai: Đúng rồi Nam. Tích điện không tái sinh như than đá, khí đốt từ bỏ nhiên, cùng dầu sản sinh ra rất nhiều CO2. Những nguồn này đã sớm cạn kiệt.

Nam: Vậy chúng khác vói năng lượng gió, thủy năng lượng điện và tích điện mặt trời, đúng không?

Mai: Đúng thế. Chúng hầu như là các nguồn tích điện nhưng chúng là tích điện tái sinh được. Điều đó có nghĩa là họ không lúc nào sử dụng hết mọi thứ đó được. Bọn chúng sẽ còn mãi mãi.

Nam: Cậu gồm để lại lốt chân mập không Maỉ?

Mai: vết chân của tớ thì nhỏ. Tớ tái chế các sản phẩm tó đã thực hiện và tớ lượn mọi chỗ bằng xe pháo đạp. đơn vị tớ còn tồn tại các tấm pin phương diện trời bên trên mái đế thu năng lượng mặt trời nữa.

Nam: Ồ không! Tớ cho rằng dấu chân của tớ lớn, và chưa hẳn chỉ vì đôi giày lớn này.

a. Read the conversation again và answer the questions. (Đọc lại bài bác đàm thoại và vấn đáp câu hỏi.)

1. What is a carbon footprint?

2. What does 'non-renewable energy' mean?

3. Why is sunlight a renewable source?

4. Why does Mai think she has a small carbon footprint?

5. What things vị you think might create a big carbon footprint?

Đáp án:

1. It’s about the negative effect we have on the environment.

2. ‘Non-renewable energy’ means that it will run out if we use it.

3. Sunlight is a renewable source because we can’t use it all up, it will last forever.

Xem thêm: Eboy Là Gì? Soft Trong Tình Yêu Là Gì Trong Tình Yêu Nghĩa Của Từ Soft, Từ Soft Là Gì

4. Mai thinks she has a small carbon footprint because she recycles the products she uses and she goes everywhere by bike.

The products we use that are bad for the environment or the energy we use that produces carbon dioxide might create a big carbon footprint.

Hướng dẫn dịch:

Câu hỏi

Câu trả lời

1. Dấu chân carbon là gì?

2. 'Năng lượng không tái tạo' có nghĩa là gì?

3. Tại sao ánh sáng mặt trời là nguồn tái tạo?

4. Tại sao Mai cho rằng cô ấy tất cả một lượng khí thải carbon nhỏ?

5. Các bạn nghĩ điều gì rất có thể tạo ra lượng khí thải carbon lớn?

1. Đó là tác động tiêu rất của bọn họ đối cùng với môi trường.

2. ‘Năng lượng ko tái tạo’ tức là nó sẽ hết sạch nếu họ sử dụng nó.

3. Ánh sáng phương diện trời là một nguồn tái tạo ra vì họ không thể áp dụng hết nó, nó đang tồn trên mãi mãi.

4. Mai cho rằng cô ấy bao gồm một lượng khí thải carbon bé dại vì cô ấy tái chế các sản phẩm cô ấy sử dụng và cô ấy đi mọi nơi bằng xe pháo đạp.

Các sản phẩm bọn họ sử dụng vô ích cho môi trường thiên nhiên hoặc năng lượng họ sử dụng tạo nên carbon dioxide rất có thể tạo ra một lượng béo khí thải carbon.

b. Complete the networking below using information from the conversation (Hoàn thành lưới từ tiếp sau đây sử dụng tin tức trong bài xích hội thoại.)

Đáp án:

- renewable sources: wind, hydro, solar

- non-renewable sources: coal, natural gas, oil

Hướng dẫn dịch:

- những nguồn rất có thể tái tạo: gió, thủy điện, tích điện mặt trời

- các nguồn không thể tái tạo: than đá, khí đốt từ bỏ nhiên, dầu mỏ

2 (trang 39 giờ Anh lớp 7) Now, listen and repeat the words và phrases (Bây tiếng nghe với lặp lại những từ và các từ.)

wind

coal

natural gas

nuclear

biogas

oil

hydro

solar

Hướng dẫn dịch:

wind (gió)

coal (than đá)

natural gas (khí đốt tự nhiên) 

nuclear (hạt nhân)

biogas (khí sinh học)

oil (dầu mỏ)

hydro (thuỷ điện)

solar (mặt trời)

3 (trang 39 tiếng Anh lớp 7) Put the words into the correct groups below. (Xếp các từ vào đúng nhóm.)

Đáp án:

- renewable sources: wind, hydro, biogas, nuclear, solar

- non-renewable sources: natural gas, oil, coal

Hướng dẫn dịch:

- những nguồn tái tạo: gió, thủy điện, khí sinh học, phân tử nhân, tích điện mặt trời

- những nguồn không tái tạo: khí đốt tự nhiên, dầu mỏ, than đá

4 (trang 39 giờ đồng hồ Anh lớp 7) Practise asking và answering the questions about renewable & non-renewable sources. (Thực hành câu hỏi hỏỉ cùng trả lời câu hỏi về các nguồn gồm thế tái tạo nên và không nạm tái tạo.)

Gợi ý:

A: What type of energy source is wind?

B: It’s a renewable source of energy.

A: What type of energy source is coal?

B: It’s a non-renewable source.

Hướng dẫn dịch:

A: Gió là loại tích điện gì?

B: Đó là 1 trong loại năng lượng hoàn toàn có thể tái sinh.

A: Than đá là loại năng lượng gì?

B: Đó là một trong loại tích điện không thể tái sinh.

Bài giảng tiếng Anh 7 Unit 10 Sources of energy: Getting started

Unit 10: từ bỏ vựng tiếng Anh: Liệt kê những từ vựng buộc phải học vào bài...

Unit 10: A closer look 1 (trang 40): Put the words below into the table to lớn describe the types of energy... 

Unit 10: A closer look 2 (trang 41, 42): Complete the sentences using the future continuous size of the verbs in brackets...

Unit 10: Communication (trang 43): Answer the questions below with a number from 1 lớn 4...

Unit 10: Skills 1 (trang 44): Work in pairs. Discuss the following questions...

Unit 10: Skills 2 (trang 45): Look at the picture. Discuss the following in pairs...

Unit 10: Looking back (trang 46): Put the words into the correct groups...

Xem thêm: Rủi Ro Khi Cất Trữ Tiền Giấy

Unit 10: Project (trang 47): Look at the slogans. How are they used? Why are they important...