Bài tập tổng hợp và phân tích lực

     

Tổng hợp cách giải một vài dạng bài xích tập về tổng hợp cùng phân tích lực đồng quy theo luật lệ hình bình hành


1. Tổng hòa hợp lực là sửa chữa hai hay nhiều lực công dụng đồng thời vào một trong những vật vị một lực sao cho tác dụng vẫn không cầm cố đổi. Lực sửa chữa gọi là phù hợp lực.

Bạn đang xem: Bài tập tổng hợp và phân tích lực

Dạng 1: Tổng hợp hai lực

- sử dụng quy tắc hình bình hành

- sử dụng quy tắc hai lực cùng phương, cùng chiều

- thực hiện quy tắc nhị lực cùng phương, ngược chiều

Dạng 2: Tổng hợp cha lực (overrightarrow F_1 ,overrightarrow F_2 ,overrightarrow F_3 )

Bước 1: Lựa hai cặp lực theo sản phẩm công nghệ tự ưu tiên thuộc chiều hoặc trái hướng hoặc vuông góc, tổng hợp chúng thành một lực tổng phù hợp (overrightarrow F_12 )

Bước 2: Tiếp tục tổng thích hợp lực (overrightarrow F_12 ) cùng với lực (overrightarrow F_3 ) còn sót lại cho ra được lực tổng hợp ở đầu cuối (overrightarrow F )

Áp dụng luật lệ hình bình hành

 

*

(left{ eginarraylF = sqrt F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2cos alpha \left| F_1 - F_2 ight| le F le F_1 + F_2endarray ight.)

*Ba ngôi trường hợp quánh biệt

+ nhì lực thuộc phương, cùng chiều:

 

*

(overrightarrow F_1 uparrow uparrow overrightarrow F_2 :alpha = 0^0 Rightarrow F = F_1 + F_2)

+ hai lực cùng phương, ngược chiều:

 

*

(overrightarrow F_1 uparrow downarrow overrightarrow F_2 :alpha = 180^0 Rightarrow F = left| F_1 - F_2 ight|)

+ nhì lực vuông góc:

 

*

(overrightarrow F_1 ot overrightarrow F_2 :alpha = 90^0 Rightarrow F = sqrt F_1^2 + F_2^2 )

Bài tập ví dụ: Một hóa học điểm chịu những lực tính năng có hướng như hình mẫu vẽ và tất cả độ mập lần lượt là (F_1 = 60N,F_2 = 30N,F_3 = 40N). Xác triết lý và độ béo lực tổng hợp chức năng lên chất điểm


*
 

Hướng dẫn giải

Ta tổng hợp những lực như hình vẽ:

 

*

+ Tổng thích hợp hai lực cùng phương, ngược chiều (overrightarrow F_1 ,overrightarrow F_2 ) ta được lực (overrightarrow F_12 )

Suy ra ta có:

(overrightarrow F_1 uparrow downarrow overrightarrow F_2 :alpha = 180^0 \Rightarrow F = left| F_1 - F_2 ight|)= 60 – 30 = 30N

+ Tổng hợp hai lực (overrightarrow F_12 ,overrightarrow F_3 )theo phép tắc hình bình hành ta được lực tổng hợp (overrightarrow F )

Ta có: (overrightarrow F_12 ot overrightarrow F_3 :alpha = 90^0\ Rightarrow F = sqrt F_12^2 + F_3^2 = sqrt 30^2 + 40^2 = 50N)

2. So sánh lực (ngược cùng với tổng hòa hợp lực): là sửa chữa thay thế một lực bởi vì hai hay các lực tính năng đồng thời sao cho tính năng vẫn không gắng đổi.


Lưu ý: phân tích lực là phép toán ngược lại với tổng vừa lòng lực, vì vậy nó cũng tuẫn theo nguyên tắc hình bình hành. Mặc dù nhiên, chỉ lúc biết một lực có công dụng cụ thể theo nhì phương nào thì mới phân tích lực kia theo nhị phương ấy.

Xem thêm: English 10, Unit 1 Lớp 10: Speaking, Unit 1 Lớp 10: Speaking

Bài tập ví dụ: Một thiết bị nằm trên mặt nghiêng góc 300 đối với phương ngang chịu tính năng của trọng tải có độ bự là 50 N. Khẳng định độ lớn những thành phần của trọng tải theo phương vuông góc và tuy vậy song với khía cạnh nghiêng.

Xem thêm: Bài 37: Sinh Học 11 Bài 37 : Sinh Trưởng Và Phát Triển Ở Động Vật

Hướng dẫn giải

Ta phân tích trọng tải (overrightarrow phường ) thành nhị thành phần (overrightarrow P_1 ,overrightarrow P_2 ) theo phương song song cùng vuông góc với khía cạnh phẳng nghiêng như hình vẽ:

 

*

Từ mẫu vẽ ta có: (left{ eginarraylP_1 = Psin alpha = 50.sin 30^0 = 25N\P_2 = Pcos alpha = 50.cos 30^0 = 25sqrt 3 Nendarray ight.).