Bài tập vận dụng định luật jun len xơ

     

Định luật Jun- Lenxơ là một trong những phát hiện vĩ đại của vật lý học. Ở chương trình Vật Lý 9 các em sẽ bước đầu tiếp cận với lý thuyết và các công thức căn bản để vận dụng định luật này vào các bài tập tính điện năng trong thực tế đời sống. Vật lý 9 bài 17 là tổng hợp các bài tập từ lý thuyết đến nâng cao vận dụng định luật Jun Lenxơ.

Bạn đang xem: Bài tập vận dụng định luật jun len xơ

Phần 1 – Đáp án bài tập ứng dụng môn vật lý 9 bài 17 SGK

Sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết lời giải và công thức vận dụng các bài tập vật lý 9 bài 17 sgk.

1 – Bài tập trang 47

Bài 1 trang 47 SGK Vật lý 9: Một bếp điện hoạt động bình thường có điện trở R = 80Ω và cường độ dòng điện qua bếp khi đó là I = 2,5 A

a. Tính nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 1 s

b. Dùng bếp điện trên để đun sôi 1,5l nước có nhiệt độ ban đầu là 25° C thì thời gian đun nước là 20 phút. Coi rằng nhiệt lượng cung cấp để lun sôi nước là có ích, tính hiệu suất của bếp. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là c = 4200 J/kg.K.

c. Mỗi ngày sử dụng bếp điện này 3 giờ. Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng bếp điện đó trong 30 ngày, nếu giá 1 kWh.h là 700 đồng

Các công thức sử dụng:

Để tính tiền điện phải trả ta áp dụng:

Công thức định luật Jun – Len -xơ : Q = I2RtCông thức tính hiệu suất : H = Qi/QtpCông thức tính điện năng : A = Pt

Lời giải:

a) Tính nhiệt lượng mà bếp toả ra trong 1s.

Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 1s là Q = I2Rt = 2,52.80.1 = 500 J.

b) Tính hiệu suất của bếp.

Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 20 phút là Qtp = Q.20.60 = 600000 J. (20 phút = 20. 60s)Nhiệt lượng cần để đun sôi lượng nước đã cho là:

Qi = cm(t2 – t1) = 4200.1,5.(100-25) = 472500 J

Hiệu suất của bếp là: H =
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
≈ 50 phút 55 giây.

Xem thêm: Bài Nghe Nói Tiếng Anh Lớp 7 Unit 10 : Health And Hygiene, Tiếng Anh 7

c) Điện năng tiêu thụ của bình trong một tháng là:

A = P.t’ = 1,1kW.30h = 33kW.h

Tiền phải trả: T = 33.1000 = 33000 đồng.

3 – Bài tập 3

a) Nội dung: Trong mùa đông, một lò sưởi có ghi 220V – 880W được sử dụng với hiệu điện thế 220V trong 4 giờ mỗi ngày.

a) Tính điện trở của dây nung lò sưởi và cường độ dòng điện chạy qua nó khi đó

b) Tính nhiệt lượng mà lò sưởi này toả ra trong mỗi ngày theo đơn vị kJ.

c) Tính tiền điện phải trả cho việc dùng lò sưởi như trên trong suốt mùa đông, tổng cộng là 30 ngày. Cho rằng giá tiền điện là 1000đ/kWh

b) Cách giải:

Tóm tắt:

ULđm = 220V; PLđm = 880W = 0,88kW; U = 220V; t0 = 4h = 4.3600 = 14400s

a) R = ?; I = ?

b) Q0 = ?kJ

c) t = 4.30 = 120h; 1000đ/kWh; tiền = ?đồng

Lời giải:

a) Vì ULđm = U = 220V nên công suất tiêu thụ của lò sưởi bằng công suất định mức: P = PLđm = 880W

Điện trở của dây nung:

P = U2 / R ⇒ R = U2 / P = 2202 / 880 = 55Ω.

Cường độ dòng điện chạy qua nó: P = I.U ⇒ I = P / U = 880 / 220 = 4A

b) Nhiệt lượng tỏa ra của lò sưởi bằng điện năng mà lò sưởi tiêu thụ mỗi ngày.

Xem thêm: Giải Tiếng Anh Lớp 6 Unit 7 Lớp 6 Thí Điểm Unit 7: Television

Q = A = P.t0 = 880.14400 = 12672000J = 12672 kJ

c) Điện năng mà lò sưởi tiêu thụ trong một tháng là:

A = P.t’ = 0,88kW.120h = 105,6kW.h

Tiền điện phải trả: T = 105,6.1000 = 105600 đồng

Kết luận

Trên đây là tất cả các bài tập vận dụng Công thức định luật Jun – Len xơ vật lý 9 bài 17. Hi vọng rằng bài viết này sẽ giúp học sinh nắm vững công thức, từ đó có kế hoạch ôn tập hiệu quả để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Vật Lý 9.

Chúc các em học tập tốt và đừng quên theo dõi thêm nhiều bài viết của Kiến để việc học trở nên thú vị và dễ dàng hơn nhé!!!