Thực Hành

     
2. Giải đáp giải bài BIỂU ĐỒ (bài 1, 2 SGK Toán lớp 4 trang 29)3. Gợi ý giải bài bác BIỂU ĐỒ (TIẾP THEO) (bài 1, 2, SGK Toán lớp 4 trang 31, 32)2. Làm cho quen với biểu đồ gia dụng cột4. Bài tập trường đoản cú luyện toán lớp 4 biểu vật dụng (Có đáp án)5. Giảitoán lớp 4biểu đồ trang 28 sách giáo khoa

Bài tập phần biểu vật – Toán lớp 4

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:

50. Số cây của một tổ trồng rừng trồng được theo từng năm như bảng tiếp sau đây :

Năm2001200220032004
Số cây5720567057606570

a) Năm nào đội trồng rừng trồng được rất nhiều cây tốt nhất ? Năm nào trồng được không nhiều cây nhất ?

b) chuẩn bị xếp những năm theo trang bị tự số cây cối được tăng dần.

Bạn đang xem: Thực hành

c) Trung bình mỗi năm team trồng rừng vẫn trồng được từng nào cây ?

51. Dưới đó là biểu vật về số học viên của một số trong những trường tiểu học tập ở miền núi :

*

Dựa vào biểu đồ, mang lại biết:

a) ngôi trường A, trường B, trường c, ngôi trường D, mỗi trường bao gồm bao nhiêu học sinh ?

b) Trong bốn trường trên, trường nào có nhiều học sinh độc nhất ; trường nào bao gồm ít học viên nhất ?

c) Trong bốn trường đó, trung bình mỗi trường tất cả bao nhiêu học viên ?

d) Vẽ tiếp biểu đồ thể hiện số học viên của trường E, biết rằng số học sinh của ngôi trường E là 550 học tập sinh.

HƯỚNG DẪN VÀ TRẢ LỜI:

50.

a) Năm 2004 trồng được rất nhiều cây độc nhất (6570 cây).

Năm 2002 trồng được ít cây tốt nhất (5670 cây).

b) Năm 2002 ; Năm 2001 ; Năm 2003 ; Năm 2004

(5670 cây) (5720 cây) (5760 cây) (6570 cây)

c) số km trung bình mỗi năm đội trồng rừng đã trồng được là :

(5670 + 5720 + 5760 + 6570) : 4 = 5930 (cây)

51.

a) trường A tất cả 300 học sinh ; trường B bao gồm 350 học viên ; ngôi trường c tất cả 500 học viên ; ngôi trường D tất cả 450 học sinh.

b) Trong tứ trường trên, trường c có khá nhiều học sinh tuyệt nhất ; ngôi trường A bao gồm ít học viên nhất.

c) Trung bình mỗi trường có số học sinh là :

(300 + 350 + 500 + 450) : 4 = 400 (học sinh).

d) Số học viên của ngôi trường E được biểu lộ trên biểu thiết bị như hình vẽ.

Giải bài xích tập trang 29, 31, 32 SGK Toán 4: Biểu đồ

1. Kim chỉ nan Biểu đồ lớp 4

Ví dụ 1: Đây là biểu đồ nói về các bé của năm gia đình:

Biểu đồ này có hai cột:

– Cột phía bên trái ghi tên những gia đình.

– Cột bên phải cho biết thêm các số con, số con trai, số con gái của từng gia đình.

Nhìn vào biểu đồ ta biết:

– Năm gia đình được nêu tên trên biểu thiết bị là: gia đình cô Mai, mái ấm gia đình cô Lan, gia đình cô Hồng, mái ấm gia đình cô Đào và mái ấm gia đình cô Cúc.

– gia đình cô Mai tất cả 2 con gái, mái ấm gia đình cô Lan có một con trai, …

2. Khuyên bảo giải bài xích BIỂU ĐỒ (bài 1, 2 SGK Toán lớp 4 trang 29)

Giải Toán lớp 4 trang 29 bài xích 1

Biểu đồ sau đây nói về những môn thể dục khối lớp tứ tham gia:

CÁC MÔN THỂ THAO KHỐI LỚP BỐN THAM GIA

*

Nhìn vào biểu thiết bị trên hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) phần đa lớp như thế nào được nêu thương hiệu trong biểu đồ?

b) Khối lớp bốn tham gia mấy môn thể thao, bao gồm những môn nào?

c) Môn bơi có mấy lớp tham gia, là các lớp nào?

d) Môn nào gồm ít lớp thâm nhập nhất?

e) nhị lớp 4B và 4C tham gia toàn bộ mấy môn? nhị lớp đó cùng tham gia đều môn nào?

Đáp án:

a) phần đông lớp được nêu tên trong biểu đồ? là 4A ; 4B với 4C

b) Khối lớp bốn tham gia 4 môn thể thao, bao gồm những môn: bơi, nhảy dây, đá ước và cờ vua

c) Môn bơi có 2 lớp tham gia, là lớp: 4A cùng 4C

d) Môn cờ vua bao gồm ít lớp thâm nhập nhất.

e) nhị lớp 4B và 4C tham gia tất cả 3 môn. Hai lớp đó thuộc tham gia môn đá cầu.

Giải Toán lớp 4 trang 29 bài 2

Biểu trang bị bên nói đến số thóc mái ấm gia đình bác Hà đã thu hoạch trong ba năm: 2000 ; 2001 cùng 2002.

*

Dựa vào biểu thiết bị hãy trả lời các câu hỏi dưới đây:

a) Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được mấy tấn thóc?

b) Năm 2002 mái ấm gia đình bác Hà thu hoạch nhiều hơn năm 2000 từng nào tạ thóc?

c) Cả cha năm mái ấm gia đình bác Hà thu hoạch được từng nào tấn thóc? Năm nào thu hoạch được rất nhiều thóc nhất? Năm như thế nào thu hoạch được ít thóc nhất?

Đáp án:

Dựa vào biểu đồ, ta thấy

a) Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được số thóc là:

10 × 5 = 50 (tạ)

Đổi: 50 tạ = 5 tấn.

b) Năm 2000, mái ấm gia đình bác Hà thu hoạch số thóc là:

10 × 4 = 40 (tạ)

Năm 2002 mái ấm gia đình bác Hà thu hoạch nhiều hơn nữa năm 2000 số tạ thóc là:

50 – 40 = 10 (tạ)

c) Năm 2001, gia đình bác Hà thu hoạch số thóc là:

10 × 3 = 30 (tạ)

Cả tía năm gia đình bác Hà thu hoạch được số thóc là:

50 + 40 + 30 = 120 (tạ)

Đổi: 120 tạ = 12 tấn

Năm 2002 thu hoạch được không ít thóc nhất. Năm 2001 thu hoạch được không nhiều thóc nhất.

3. Gợi ý giải bài bác BIỂU ĐỒ (TIẾP THEO) (bài 1, 2, SGK Toán lớp 4 trang 31, 32)

Giải Toán lớp 4 trang 31 bài xích 1

Biểu đồ tiếp sau đây nói về số lượng km của khối lớp tứ và khối lớp Năm sẽ trồng:

SỐ CÂY CỦA KHỐI LỚP BỐN VÀ KHỐI LỚP NĂM ĐÃ TRỒNG

*

Nhìn vào biểu đồ trên hãy vấn đáp các câu hỏi sau:

a) các lớp nào đã tham gia trồng cây?

b) Lớp 4A trồng được bao nhiêu cây? Lớp 5B trồng được bao nhiêu cây? Lớp 5C trồng được từng nào cây?

c) Khối lớp Năm có mấy lớp thâm nhập trồng cây, là hầu hết lớp nào?

e) Lớp làm sao trồng được rất nhiều cây nhất? Lớp làm sao trồng không nhiều cây nhất?

Phương pháp giải:

Quan giáp biểu đồ nhằm tìm số cây từng lớp trồng được, tiếp đến trả lời các câu hỏi của bài bác toán.

Số ghi làm việc đỉnh cột chỉ số cây nhưng mỗi lớp trồng được.

Đáp án:

Nhìn vào biểu đồ gia dụng trên, ta thấy

a) đa số lớp sẽ tham gia trồng cây là: 4A, 4B, 5A, 5B với 5C

b) Lớp 4A trồng được 35 cây.

Lớp 5B trồng được 40 cây.

Lớp 5C trồng được 23 cây.

c) Khối lớp Năm gồm 3 lớp tham gia trồng cây, là các lớp: 5A, 5B với 5C.

e) Lớp 5A trồng được nhiều cây nhất. Lớp 5C trồng ít cây nhất.

Giải Toán lớp 4 trang 31 bài bác 2

Số lớp Một của trường tiểu học chủ quyền trong tứ năm học tập như sau:

Năm học tập 2001 – 2002: 4 lớp

Năm học tập 2002 – 2003: 3 lớp

Năm học 2003 – 2004: 6 lớp

Năm học 2004 – 2005: 4 lớp

a) Hãy viết tiếp vào nơi chấm vào biểu đồ dưới đây:

*

b) dựa vào biểu đồ trên hãy trả lời các thắc mắc sau:

Số lớp Một của năm học tập 2003 – 2004 nhiều hơn thế nữa năm học 2002 – 2003 từng nào lớp?

Năm học tập 2002 – 2003 từng lớp Một gồm 35 học sinh. Hỏi những năm học kia trường tè học chủ quyền có bao nhiêu học viên lớp Một?

Nếu năm học 2004 – 2005 từng lớp Một bao gồm 32 học viên thì số học viên lớp 1 năm học 2002 – 2003 thấp hơn năm học 2004 – 2005 từng nào học sinh?

Phương pháp giải:

– dựa vào số liệu đề bài cho để xong xuôi biểu đồ.

– Quan cạnh bên biểu vật dụng để trả lời các câu hỏi của bài xích toán.

Đáp án:

a)

*

b) nhờ vào biểu đồ vật trên, ta có:

Số lớp Một của năm học 2003 – 2004 nhiều hơn thế năm học 2002 – 2003 số lớp là:

6 – 3 = 3 (lớp)

Năm học tập 2002 – 2003, trường đái học độc lập có số học sinh lớp Một là

35 × 3 = 105 (học sinh)

Năm học 2004 – 2005, trường tiểu học chủ quyền có số học sinh lớp Một là:

32 × 4 = 128 (học sinh)

Nếu năm học 2004 – 2005 từng lớp Một gồm 32 học viên thì số học sinh lớp một năm học 2002 – 2003 ít hơn năm học 2004 – 2005 số học viên là:

128 – 105 = 23 (học sinh)

Hướng dẫn giải ngày tiết LUYỆN TẬP bài bác BIỂU ĐỒ (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 4 tập 1 trang 33, 34)

Giải Toán lớp 4 trang 33 bài xích 1

Biểu đồ tiếp sau đây nói về một trong những vải hoa cùng vải trắng của một của mặt hàng đã cung cấp được hồi tháng 9:

*

Dựa vào biểu đồ vật hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống:

a) Tuần 1 cửa hàng bán được 2m vải hoa với 1m vải trắng □

b) Tuần 3 siêu thị bán được 400m vải □

c) Tuần 3 cửa hàng bán được không ít vải hoa duy nhất □

d) Số mét vải vóc hoa nhưng tuần 2 shop bán được không ít hơn tuần 1 là 100m □

e) Số mét vải vóc hoa mà tuần 4 siêu thị bán được thấp hơn tuần 2 là 100m □

Phương pháp giải:

– Quan gần kề biểu đồ nhằm tìm số cuộn vải từng tuần chào bán được.

– Số mét vải mỗi tuần bán được = 100m × số cuộn vải phân phối được.

Đáp án

+) Tuần 1 shop bán được 2 cuộn vải hoa với 1 cuộn vải vóc trắng.

Tuần 1 shop bán được số mét vải vóc hoa là:

100 × 2 = 200 (m)

Tuần 1 shop bán được số mét vải white là:

100 × 1 = 100 (m)

+) Tuần 3 shop bán được tất cả 4 cuộn vải.

Tuần 3 cửa hàng bán được số mét vải là:

100 × 4 = 400 (m)

+) Tuần 1 shop bán được 2 cuộn vải hoa, tuần 2 shop bán được 3 cuộn vải vóc hoa, tuần 3 shop bán được 1 cuộn vải hoa, tuần 4 siêu thị bán được 1 cuộn vải hoa.

Do đó tuần 2 siêu thị bán được không ít vải hoa nhất.

+) Tuần 2 cửa hàng bán được số mét vải hoa là:

100 × 3 = 300 (m)

Tuần 2 cửa hàng bán được nhiều hơn tuần 1 số ít mét vải hoa là:

300 – 100 = 200 (m)

+) Tuần 4 siêu thị bán được số mét vải hoa là:

100 × 1 = 100 (m)

Tuần 4 siêu thị bán được ít hơn tuần 2 số mét vải hoa là:

300 – 100 = 200 (m)

Ta có hiệu quả như sau:

a) S

b) Đ

c) S

d) Đ

e) S

Giải Toán lớp 4 trang 34 bài bác 2

Biểu đồ bên nói đến số ngày bao gồm mưa trong bố tháng của năm 2004 tại 1 huyện miền núi.

Ta có tác dụng như sau:

a) S

b) Đ

c) S

d) Đ

e) S

Giải Toán lớp 4 trang 34 bài xích 2

Biểu đồ dùng bên nói về số ngày tất cả mưa trong cha tháng của năm 2004 ở một huyện miền núi.

*

Dựa vào biểu đồ hãy vấn đáp các thắc mắc sau:

a) mon 7 có bao nhiêu ngày mưa?

b) mon 8 mưa nhiều hơn thế tháng 9 từng nào ngày?

c) Trung bình mỗi tháng tất cả bao nhiêu ngày mưa?

Phương pháp giải:

– Quan gần cạnh biểu đồ nhằm tìm số ngày tất cả mưa của từng tháng, tự đó vấn đáp các câu hỏi của bài toán.

– Tính số trời mát mẻ trung bình mỗi tháng ta lấy tổng số ngày mát mẻ trong 3 tháng phân tách cho 3.

Đáp án:

Dựa vào biểu đồ, ta có:

a) tháng 7 tất cả 18 ngày mưa.

b) tháng 8 mưa nhiều hơn tháng 9 số ngày là:

15 – 3 = 12 (ngày)

c) Trung bình mỗi tháng bao gồm số ngày mưa là:

(18 + 15 + 3) : 3 = 12 (ngày)

Giải Toán lớp 4 trang 34 bài bác 3

Tàu thành công trong cha tháng đầu năm đã đánh bắt được số các như sau:

Tháng 1: 5 tấn; tháng 2: 2 tấn; mon 3: 6 tấn.

Hãy vẽ tiếp biểu đồ dưới đây:

*

Phương pháp giải:

Tháng 2 đánh bắt được 2 tấn đề xuất ta vẽ cột tất cả 2 ô vuông.

Tháng 3 đánh bắt được 6t nên ta vẽ cột gồm 6 ô vuông.

Đáp án:

*

Bài tập Biểu thứ Toán lớp 4 có lời giải

Câu 1 : Biểu đồ sau đây nói về các môn thể dục thể thao khối lớp tư tham gia:

*

Khối lớp Bốn gồm mấy lớp tham gia, đó là số đông lớp nào?

A. 2 lớp: lớp 4A, 4B.

B. 3 lớp: lớp 4A, 4B, 4C.

C. 2 lớp: lớp 4B, 4C.

D. 3 lớp: lớp 4B, 4C, 4D.

Hiển thị đáp án

Quan giáp biểu thứ ta thấy tất cả 3 lớp tham gia, sẽ là lớp 4A, 4B, 4C.

Câu 2 : Cho biểu vật sau:

*

Quan gần kề biểu đồ dùng trên cùng điền số tương thích vào ô trống:

Thôn Đông thu hoạch được 

*
 tấn thóc

Hiển thị đáp án

Biểu vật dụng trên nói đến số thóc tư thôn đang thu hoạch được vào khoảng thời gian 2015.

Nhìn vào biểu đồ dùng ta thấy buôn bản Đông nằm ở cột thứ tư và bên trên đỉnh cột ghi số 21,

do đó số thóc vẫn thu hoạch được của buôn bản Đông là 21 tấn.

Vậy giải đáp đúng điền vào ô trống là 21.

Câu 3 :Biểu đồ sau đây nói về số tam giác cha bạn cắt được:

SỐ TAM GIÁC ba BẠN CẮT ĐƯỢC

*

Quan cạnh bên biểu trang bị và cho thấy bạn nào cắt được rất nhiều tam giác màu xoàn nhất.

A. Lan

B. Hồng

C. Hà

D. Cha bạn cắt bằng nhauHiển thị đáp án

Quan tiếp giáp biểu đồ ta thấy Lan cắt được 4 tam giác màu vàng,

Hồng giảm được 6 tam giác màu sắc vàng, Hà giảm được 3 tam giác màu vàng.

Mà 3

*

Hỏi lớp 4B thâm nhập mấy môn thể thao, tất cả những môn nào?

A. 2 môn, sẽ là chạy, bóng đá

B. 3 môn, đó là bóng đá, trơn rổ, bơi

C. 3 môn, đó là chạy, láng đá, bơi

D. 3 môn, sẽ là chạy, trơn rổ, bơi

Hiển thị đáp án

Nhìn vào biểu đồ ta thấy lớp 4B gia nhập 3 môn thể thao, đó là bóng đá, bóng rổ, bơi.

Câu 5 :Biểu đồ dưới đây nói về các con đồ dùng nuôi của bốn nhà:

CÁC bé VẬT NUÔI CỦA BỐN NHÀ

*

Những nhà đều đang nuôi trâu là:

A. Công ty Xuân, công ty Hạ, nhà Thu

B. Bên Hạ, công ty Đông

C. Công ty Xuân, bên Hạ, nhà Thu, bên Đông

D. Công ty Xuân, công ty Hạ, đơn vị Đông

Hiển thị đáp án

Nhìn vào biểu vật dụng ta thấy:

Nhà Xuân nuôi 2 nhỏ chó, 2 con trâu cùng 2 bé bò.

Nhà Hạ nuôi 1 con trâu với 1 con bò cùng 5 nhỏ gà.

Nhà nuôi 1 con bò cùng 2 bé chó.

Nhà Đông nuôi 3 con chó, 1 nhỏ trâu với 3 bé gà.

Xem thêm: Top 18 Bài Văn Tả Cảnh Trường Em Trước Buổi Học, 3 Bài Văn Tả Cảnh Trường Em, Ngắn Gọn, Đặc Sắc

Do kia có bố nhà đang thuộc nuôi trâu là bên Xuân, bên Hạ và nhà Đông.

Câu 6 : Cho biểu vật sau:

*

Quan gần cạnh biểu đồ dùng và cho thấy thêm nhà ai nuôi nhiều trườn nhất?

A. Công ty Tí

B. Bên Sửu

C. Bên Dần

D. Cả cha nhà nuôi số trâu bằng nhau

Hiển thị đáp án

Biểu đồ đang cho nói về số con trâu, bé bò cha nhà vẫn nuôi.

Nhìn vào biểu thiết bị ta thấy: bên Tí với nhà Dần số đông đang nuôi 1 con bò, công ty Sửu nuôi 3 nhỏ bò.

Do kia nhà Sửu nuôi nhiều trườn nhất.

Câu 7 : Biểu đồ sau đây nói về số chiếc áo tư tổ công nhân may được vào một tháng:

*

Quan tiếp giáp biểu đồ trên và cho thấy trong một tháng tổ 2 may nhiều hơn nữa tổ 4 bao nhiêu chiếc áo?

A. 180 mẫu áo

B. 145 loại áo

C. 870 cái áo

D. 75 chiếc áoHiển thị đáp án

Biểu vật trên nói đến số chiếc áo tứ tổ người công nhân may được trong một tháng.

Nhìn vào biểu đồ ta thấy:

Tổ 2 nằm ở vị trí cột thiết bị hai, gồm số trên đầu cột là 525.

Do đó trong một tháng tổ 2 may được 525 chiếc áo.

Tổ 4 nằm tại vị trí cột thiết bị bốn, có số chỉ bên trên đầu cột là 345.

Do đó trong 1 tháng tổ 4 may được 345 dòng áo.

Trong một tháng tổ 2 may được rất nhiều hơn tổ 4 số cái áo là:

525−345=180 (chiếc áo)

Câu 8 : Biểu đồ dưới đây nói về số học sinh của năm khối lớp ngôi trường tiểu học tập Lê Lợi năm học 2008-2009 :

*

Quan cạnh bên biểu đồ trên cùng điền số tương thích vào ô trống:

Khối lớp 3 và khối lớp 4 bao gồm tất cả …… học sinh

Hiển thị đáp án

Biểu đồ vật trên nói đến số học sinh của tư khối lớp của ngôi trường tiểu học Lê Lợi năm học tập 2008−2009.

Nhìn vào biểu vật dụng ta thấy:

Khối lớp 3 nằm ở cột thứ cha và bên trên đỉnh cột ghi số 75 phải khối lớp 3 gồm 75 học tập sinh.

Khối lớp 4 nằm ở cột thứ tía và bên trên đỉnh cột ghi số 85 yêu cầu khối lớp 4 gồm 85 học sinh.

Khối lớp 3 cùng khối lớp 4 có tất cả số học viên là:

75+85=160 (học sinh)

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 160.

Câu 9 : Biểu đồ sau đây nói về số vải vóc xanh với vải hồng đang bán vào tháng 6:

*

Tổng số vải vóc của tuần 2 cùng tuần 4 nhiều hơn thế tổng số vải của tuần 1 cùng tuần 3 số mét là:

A. 3m

B. 75m

C. 225m

D. 375m

Hiển thị đáp án

Nhìn vào biểu thứ ta thấy :

Tuần 1 bán được 5 tấm vải tất cả 2 tấm vải xanh cùng 5 tấm vải hồng. Cơ mà mỗi tấm vải chỉ 75m vải.

Do kia tuần 1 bạn ta đã bán được số mét vải vóc là:

75×5=375(m)

Tuần 2 bán tốt 6 tấm vải có 3 tấm vải xanh với 3 tấm vải vóc hồng.

Do đó tuần 2 bạn ta đã bán được số mét vải là:

75×6=450(m)

Tuần 3 bán được 4 tấm vải bao gồm 3 tấm vải vóc xanh và 1 tấm vải hồng.

Do kia tuần 1 tín đồ ta đã bán tốt số mét vải vóc là:

75×4=300(m)

Tuần 4 bán tốt 6 tấm vải tất cả 2 tấm vải vóc xanh và 4 tấm vải vóc hồng.

Do đó tuần 4 bạn ta đã bán được số mét vải vóc là:

75×6=450(m)

Tuần 2 và tuần 4 bán được số mét vải vóc là:

450+450=900(m)

Tuần 1 và tuần 3 bán tốt số mét vải là:

375+300=675(m)

Tổng số vải vóc của tuần 2 với tuần 4 nhiều hơn thế tổng số vải vóc của tuần 1 cùng tuần 3 số mét là

900−675=225(m)

Đáp số: 225m.

Câu 10 : Cho biểu đồ gia dụng sau:

*

Quan ngay cạnh biểu đồ với điền số thích hợp vào ô trống:

Bốn khối lớp đang trồng được vớ cả …….. cây

Hiển thị đáp án

Nhìn vào biểu vật ta thấy:

Khối 2 nằm tại vị trí cột sản phẩm công nghệ nhất, tất cả số ghi trên đỉnh cột là 45 nên khối 2 trồng được 45 cây.

Khối 3 nằm tại vị trí cột máy hai, tất cả số ghi bên trên đỉnh cột là 51 đề xuất khối 3 trồng được 51 cây.

Khối 4 nằm ở cột đồ vật ba, tất cả số ghi trên đỉnh cột là 63 nên khối 4 trồng được 63 cây.

Khối 5 nằm ở cột sản phẩm tư, bao gồm số ghi bên trên đỉnh cột là 75 bắt buộc khối 5 trồng được 75 cây.

Bốn khối lớp trồng được tất cả số cây là:

45+51+63+75=234 (cây)

Vậy lời giải đúng điền vào ô trống là 234.

Câu 11 : Cho biểu đồ gia dụng như mặt dưới:

*

Nhìn vào biểu vật trên hãy sắp tới xếp các nhà thiết bị theo số thành phầm mà từng xí nghiệp sản xuất được theo trang bị tự từ bé bỏng đến lớn.

A. Nhà máy sản xuất B, xí nghiệp C, xí nghiệp D, nhà máy sản xuất A

B. Xí nghiệp D, nhà máy sản xuất A, xí nghiệp sản xuất C, xí nghiệp sản xuất B

C. Xí nghiệp B, nhà máy sản xuất A, xí nghiệp C, nhà máy D

D. Nhà máy sản xuất B, xí nghiệp sản xuất C, xí nghiệp A, nhà máy sản xuất DHiển thị đáp án

Biểu vật trên nói số sản phẩm mà từng xí nghiệp sản xuất sản xuất được trong bố tháng.

Nhìn vào biểu thứ ta thấy:

Nhà thiết bị A nằm ở cột máy nhất, bao gồm số ghi bên trên đỉnh cột là 555 nên xí nghiệp A cấp dưỡng được 555 sản phẩm.

Nhà vật dụng B nằm ở cột thứ hai, tất cả số ghi bên trên đỉnh cột là 390 nên xí nghiệp sản xuất B cung ứng được 390 sản phẩm.

Nhà đồ vật C nằm tại cột lắp thêm ba, tất cả số ghi bên trên đỉnh cột là 456 nên nhà máy C tiếp tế được 456 sản phẩm.

Nhà sản phẩm công nghệ D nằm ở vị trí cột đồ vật tư, tất cả số ghi bên trên đỉnh cột là 608 nên nhà máy sản xuất D chế tạo được 608 sản phẩm.

Mà 390

*

Quan sát biểu đồ cùng điền giải đáp đúng vào ô trống:

Biết năm 2005 bao gồm 365 ngày, vậy tháng 2 có ….. ngày ko mưa.Hiển thị đáp án

Biểu trang bị trên nói tới số ngày mưa trong cha tháng của năm 2005.

Nhìn vào biểu vật dụng ta thấy mon 2 nằm ở vị trí cột máy hai,

có số ghi trên đỉnh cột là 12 bắt buộc tháng 2 bao gồm 12 ngày mưa.

Mà năm 2005 tất cả 365 ngày yêu cầu năm 2005 là năm thường.

Năm thường xuyên thì mon 2 bao gồm 28 ngày.

Số ngày ko mưa trong tháng 2 của năm 2005 là:

28−12=16 (ngày)

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 16.

Câu 13 : Biểu đồ tiếp sau đây nói về số mật ong tứ nhà vẫn thu được:

*

Quan gần kề biểu đồ cùng điền số tương thích vào ô trống:

Trung bình mỗi bên thu được ….. lít mật ong.

Hiển thị đáp án

Nhìn vào biểu vật dụng ta thấy:

Nhà chưng Hùng thu được 5 hũ mật ong.

Nhà bác bỏ Lan nhận được 7 hũ mật ong.

Nhà bác Mạnh nhận được 4 hũ mật ong.

Nhà bác Hoa nhận được 6 hũ mật ong.

Cả bốn nhà thu được số hũ mật ong là:

5+7+4+6=22 (hũ)

Mà mỗi hũ chứa 10 lít mật ong phải bốn nhà thu được số lít mật ong là:

10×22=220 (lít)

Trung bình mỗi nhà thu được số lít mật ong là:

220:4=55 (lít)

Đáp số: 55 lít.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 55.

Làm quen với Toán lớp 4 biểu đồ

1. Làm cho quen cùng với biểu đồ gia dụng tranh

 Đây là lấy ví dụ về một biểu thứ tranh:

Trong biểu đồ vật tranh:

Biểu đồ thường sẽ có 2 cột, một cột là đại lượng đề nghị mô tả, một cột là hình ảnh để thể hiện đại lượng đó.Cột phía trái ghi tên những gia đình.Cột bên phải cho biết thêm các số con, số bé trai, số phụ nữ của mỗi gia đình.

Nhìn vào biểu vật ta biết:

Năm mái ấm gia đình được nêu thương hiệu trên biểu vật dụng là: mái ấm gia đình cô Mai, mái ấm gia đình cô Lan, gia đình cô Hồng,gia đình cô Đào và mái ấm gia đình cô Cúc.Gia đình cô Mai có 2 con gái, gia đình cô Lan có 1 con trai, …
*

2. Có tác dụng quen cùng với biểu vật cột

Dưới đấy là biểu đồ nói về số loài chuột mà bốn thôn vẫn diệt được:

*
Hàng dưới ghi tên những thôn.Các số ghi ở bên trái của biểu vật dụng chỉ số chuột.Mỗi cột màn biểu diễn số loài chuột của thôn này đã diệt.Số ghi sinh sống đỉnh cột chỉ số chuột biểu diễn ở cột đó.

Biểu đồ dùng trên đến ta biết:

Bốn làng mạc được nêu tên trên biểu đồ vật là: Đông, Đoài, Trung, Thượng.Số con chuột đã khử được của xã Đông là 2000 con, của xã Đoài là 2200 con, buôn bản Trung là 1600 nhỏ và xã Thượng là 2750 con.Cột cao hơn biểu diễn các hơn. Cột thấp hơn trình diễn số loài chuột ít hơn.
*

3. Toán lớp 4 bài ôn tập về biểu đồ vật (Có lí giải giải + đáp án)

3.1. Bài tập vận dụng:

Câu 1. Phụ thuộc biểu đồ dưới đây hãy vấn đáp các thắc mắc sau:

SỐ VẢI HOA VÀ VẢI TRẮNG ĐÃ BÁN vào THÁNG 9

*

a) Tuần 1 bán tốt bao nhiêu mét vải hoa?

b) Tuần 3 bán tốt bao nhiêu mét vải hoa.?

c) Cả 4 tuần bán được bao nhiêu mét vải vóc hoa?

d) Cả 4 tuần bán tốt bao nhiêu mét vải?

e) Tuần 3 bán được nhiều hơn tuần 1 là bao nhiêu mét vải vóc trắng?

Câu 2.Biểu đồ tiếp sau đây nói về số ngày mưa trong 3 mon của năm 2004 ở 1 huyện miền núi:

SỐ NGÀY CÓ MƯA trong 3 THÁNG NĂM 2004

*

a) Số ngày mưa vào tháng 7 hơn tháng 9 là:

A. 5 ngày

B.15 ngày

C. 1 ngày

b) Số ngày mưa gió trong cả 3 mon là:

A. 92 ngày

B. 36 ngày

C. 12 ngày

c) Trung bình mỗi tháng tất cả số ngày tất cả mưa là:

A. 4 ngày

B. 15 ngày

C. 12 ngày

Câu 3:

Tàu thắng lợi trong tía tháng đầu năm mới đã đánh bắt được số các như sau:

Tháng 1: 5 tấn; tháng 2: 2 tấn; tháng 3: 6 tấn.

Hãy vẽ tiếp biểu đồ vật dưới đây:

*

3.2. Phía dẫn:

Câu 1:

a) Tuần 1 bán tốt 200m vải hoa

b) Tuần 3 bán được 100m vải hoa

c) Cả 4 tuần bán tốt 700m vải hoa

d) Cả 4 tuần phân phối được tất cả 1200m vải

e) Tuần 3 bán được không ít hơn tuần 1 200m vải vóc trắng.

Câu 2:

a) B. 15 ngày

b) B. 36 ngày

c) C. 12 ngày

Câu 3: 

*

4. Bài xích tập tự luyện toán lớp 4 biểu vật (Có đáp án)

4.1. Bài xích tậptoán lớp 4 biểu đồ gia dụng tiếp theo

Bài 1: Để biểu thị số hoa cỏ nhóm 1 trồng trong vườn trường, họ có biểu thứ sau đây:

*

Dựa vào biểu thứ hãy vấn đáp các thắc mắc sau đây:

a) tất cả mấy học viên trồng cây? Mỗi học viên trồng được từng nào cây?

b) các bạn nào trồng được ít cây nhất

c) bạn nào trồng được rất nhiều cây nhất?

d) Những chúng ta trồng được nhiều cây hơn bạn Dũng là?

Bài 2: dựa vào bảng bên dưới đây, hãy vẽ biểu đồ cột:

Bảng tác dụng điều tra sở thích ăn uống của học viên lớp 4A.

Loại quảSố học tập sinh
Cam5
Táo8
Nhãn3
Chuối16
Xoài6

4.2. Giải toán lớp 4 ôn tập về biểu đồ:

Bài 1:

a) gồm 5 bạn học sinh tham gia trồng cây:

Lan trồng được 3 câyHoa trồng được 2 câyLiên trồng được 5 câyMai trồng được 8 câyDũng trồng được 4 cây

b) chúng ta hoa trồng được ít cây nhất

c) bạn Mai trồng được không ít cây nhất

d) các bạn Liên, bạn Mai trồng được không ít cây hơn chúng ta Dũng.

Bài 2: 

*

5. Giảitoán lớp 4biểu trang bị trang 28 sách giáo khoa

5.1. Đề bài:

Bài 1:

Biểu đồ tiếp sau đây nói về những môn thể dục khối lớp tứ tham gia:

Các môn thể thao khối lớp 4 tham gia

*

Nhìn vào biểu đồ vật trên hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) hầu như lớp làm sao được nêu thương hiệu trong biểu đồ?

b) Khối lớp bốn tham gia mấy môn thể thao, có những môn nào?

c) Môn bơi gồm mấy lớp tham gia, là gần như lớp nào?

d) Môn nào có ít lớp gia nhập nhất?

e) nhì lớp 4B và 4C tham gia tất cả mấy môn? nhị lớp đó thuộc tham gia đầy đủ môn nào?

Bài 2.

Biểu thiết bị bên nói đến số thóc mái ấm gia đình bác Hà vẫn thu hoạch trong cha năm: 2000 ; 2001 với 2002.

*

Dựa vào biểu đồ vật hãy trả lời các thắc mắc dưới đây:

a) Năm 2002 mái ấm gia đình bác Hà thu hoạch được mấy tấn thóc?

b) Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch nhiều hơn năm 2000 từng nào tạ thóc?

c) Cả ba năm gia đình bác Hà thu hoạch được từng nào tấn thóc? Năm như thế nào thu hoạch được rất nhiều thóc nhất? Năm làm sao thu hoạch được ít thóc nhất?

5.2. Lời giải:

Bài 1:

a) hầu hết lớp được nêu tên trong biểu đồ? là 4A ; 4B cùng 4C

b) Khối lớp bốn tham gia 4 môn thể thao, tất cả những môn: bơi, khiêu vũ dây, đá cầu và cờ vua

c) Môn bơi có 2 lớp tham gia, là lớp: 4A với 4C

d) Môn cờ vua có ít lớp thâm nhập nhất.

e) nhì lớp 4B với 4C tham gia toàn bộ 3 môn. Nhị lớp đó thuộc tham gia môn đá cầu.

Bài 2:

Dựa vào biểu đồ, ta thấy

a) Năm 2002 mái ấm gia đình bác Hà thu hoạch được số thóc là:

10 × 5 = 50 (tạ)

Đổi: 50 tạ = 5 tấn.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Mẫu Kể Về Một Ngày Hội Mà Em Biết Lớp 3 ❤️️15 Bài Văn Mẫu )

b) Năm 2000, gia đình bác Hà thu hoạch số thóc là:

10 × 4 = 40 (tạ)

Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch nhiều hơn thế năm 2000 số tạ thóc là:

50 – 40 = 10 (tạ)

c) Năm 2001, mái ấm gia đình bác Hà thu hoạch số thóc là:

10 × 3 = 30 (tạ)

Cả tía năm gia đình bác Hà thu hoạch được số thóc là:

50 + 40 + 30 = 120 (tạ)

Đổi: 120 tạ = 12 tấn

=> Năm 2002 thu hoạch được rất nhiều thóc nhất. Năm 2001 thu hoạch được ít thóc nhất.