Bài tập về độ tan

     

Bài viết nhằm mục đích mục đích giúp học sinh khắc sâu kỹ năng về độ tan, đồng thời rèn luyện khả năng giải bài bác tập về độ tan với tinh thể hiđrat

PP đường chéo trong toán điều chế dung dịch

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG

BT 1. Để thu được hỗn hợp CuSO4 16% cần lấy m1 gam tinh thể CuSO4.5H2O cho vô m2 gam dung dịch CuSO4 8%. Tỉ trọng m1/m2 là

A. 1/3 B. 1/4 C. 1/5 D. 1/6

BT 2.  Hòa tan hoàn toàn m gam Na2O nguyên hóa học vào 40 gam hỗn hợp NaOH 12% thu được dung dịch NaOH 51%. Quý giá của m (gam) là

A. 11,3 B. 20,0 C. 31,8 D. 40,0

BT 3.  Số lít nước nguyên chất yêu cầu thêm vào 1 lít hỗn hợp H2SO4 98% (d = 1,84 g/ml) và để được dung dịch mới có nồng độ 10% là

A. 14,192 B. 15,192 C. 16,192 D. 17,192

BT 4.  Nguyên tử khối vừa phải của đồng là 63,54. Đồng bao gồm hai đồng vị bền 63Cu và 65Cu. Yếu tắc % số nguyên tử của 65Cu là

A. 73,0% B. 34,2% C. 32,3% D.


Bạn đang xem: Bài tập về độ tan


Xem thêm: Sinh Học 11 Bài 7 - Sinh 11 Bài 7: Thực Hành Ngắn Gọn, Chính XácXem thêm: Giải Thích Hiện Tượng Vật Lý 8 Học Kì 2, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 8 Môn Vật Lý

27,0%

BT 5.  nên lấy V1 lít CO2 cùng V2 lít teo để pha chế 24 lít các thành phần hỗn hợp CO2 với CO tất cả tỉ khối hơi đối với metan bởi 2. Cực hiếm của V1 (lít) là

A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

BT 6. Thêm 150 ml hỗn hợp KOH 2M vào 120 ml dung dịch H3PO4 1M. Cân nặng các muối bột thu được trong dung dịch là

A. 10,44 gam KH2PO4; 8,5 gam K3PO4

B. 10,44 gam K2HPO4; 12,72 gam K3PO4

C. 10,24 gam K2HPO4; 13,5 gam KH2PO4

D. 13,5 gam KH2PO4; 14,2 gam K3PO4

BT 7. hòa tan 2,84 gam hỗn hợp 2 muối bột CaCO3 và MgCO3 bằng dung dịch HCl dư, nhận được 0,672 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Yếu tắc % số mol của MgCO3 trong các thành phần hỗn hợp là


A. 33,33% B. 45,55% C. 54,45% D. 66,67%

BT 8. A là khoáng đồ vật cuprit chứa 45% Cu2O. B là khoáng trang bị tenorit cất 70% CuO. Phải trộn A và B theo tỉ lệ trọng lượng T = mA/mB như vậy nào và để được quặng C, mà từ 1 tấn quặng C rất có thể điều chế được về tối đa 0,5 tấn đồng nguyên chất. T bằng: