Bài Thực Hành Số 5 Hóa Học 10

     

Hướng dẫn giải Bài 35. Bài thực hành số 5. Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh Hóa Học 10 để giúp các em học sinh học tốt môn hóa học 10, ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

Bạn đang xem: Bài thực hành số 5 hóa học 10

I – NỘI DUNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁCH TIẾN HÀNH

*

II – VIẾT TƯỜNG TRÌNH

1. Điều chế và chứng minh tính khử của \(H_2S\)

Thí nghiệm: Điều chế khí \(H_2S\) bằng cách cho FeS tác dụng với dung dịch HCl. Sau đó đốt khí thoát ra từ ống vuốt nhọn. Quan sát hiện tượng.

Hiện tượng: \(H_2S\) thoát ra có mùi trứng thối. \(H_2S\) cháy trong không khí ngọn lửa màu xanh.

PTHH: \(2HCl + FeS → FeCl_2 + H_2S\).

\(2H_2S + O_2 → 2S + 2H_2O.\)

\(H_2S\) là chất khử, \(O_2\) là chất oxi hóa.

Giải thích hiện tượng: FeS xảy ra phản ứng trao đổi với HCl sinh ra khí \(H_2S\) mùi trứng thối.

\(H_2S\) đã bị oxi hóa bởi oxi, cháy với ngọn lửa xanh tạo ra S.

2. Tính khử của \(SO_2\)

Thí nghiệm: Điều chế SO2 bằng cách đun nóng dung dịch H2SO4 với muối Na2SO3 (như hình 6.5 trang 137 SGK)

Dẫn khí SO2 vừa điều chế được vào dung dịch brom.

Hiện tượng: Mất màu dung dịch brom.

PTHH: \(Na_2SO_3 + H_2SO_4 → Na_2SO_4 + H_2O + SO_2\).

\(SO_2 + Br_2 + 2H_2O → 2HBr+ H_2SO_4\).

Xem thêm: 8 I Found The Lost Ark: Awakening Quests Guide, The Story Of The Carrot And The Ring A

\(SO_2\) là chất khử, \(Br_2\) là chất oxi hóa.

Giải thích hiện tượng: phản ứng giữa Na2SO3 và H2SO4 tạo ra khí SO2 làm mất màu dung dịch nước brom

3. Tính oxi hóa của \(SO_2\)

Thí nghiệm: Dẫn khí \(H_2S\) điều chế được ở trên vào nước ta được dung dịch axit sunfuric

Dẫn khí \(SO_2\) điều chế được ở thí nghiệm 2 vào dung dịch \(H_2S\). Quan sát hiện tượng.

Hiện tượng: Vẩn đục, màu vàng.

PTHH: \(SO_2 + H_2S → 3S + 2H_2O\).

\(SO_2\) là chất oxi hóa, \(H_2S\) là chất khử

Giải thích hiện tượng: \(SO_2\) đã oxi hóa \(H_2S\) tạo ra S có màu vàng.

4. Tính oxi hóa của \(H_2SO_4\) đặc

Thí nghiệm: Nhỏ vài giọt \(H_2SO_4\) đặc vào ống nghiệm. Cho một vài lá đồng nhỏ vào ống nghiệm, đun nóng nhẹ. Quan sát hiện tượng.

Hiện tượng: Dung dịch có bọt khí và từ không màu chuyển sang màu xanh.

PTHH: \(Cu + 2H_2SO_4 → CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O\).

Cu là chất khử, \(H_2SO_4\) là chất oxi hóa.

Xem thêm: Sách Sách Giáo Khoa Bộ Sách 11 Bao Nhiêu Tiền, Gồm Những Quyển Gì?

Giải thích hiện tượng: Cu bị oxi hóa bởi \(H_2SO_4\) tạo dung dịch màu xanh và sinh ra khí \(SO_2\).

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đây là phần Hướng dẫn Bài 35. Bài thực hành số 5. Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh Hóa Học 10 đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn hóa học 10 tốt nhất!