Bài toán tỉ lệ nghịch lớp 7

     
Trả lời thắc mắc 2 bài bác 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời thắc mắc 2 bài bác 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1. Cho thấy thêm y tỉ trọng nghịch với x theo thông số tỉ lệ - 3,5. Hỏi x tỉ trọng nghịch cùng với y theo hệ số tỉ lệ làm sao

Xem lời giải
Bạn đang xem: Bài toán tỉ lệ nghịch lớp 7

Trả lời câu hỏi 3 bài bác 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 bài xích 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1. Cho thấy hai đại lượng y và x tỉ lệ thành phần nghịch với nhau...

Xem lời giải


bài bác 12 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết hai đại lượng x với y tỉ trọng nghịch với nhau với khi x = 8 thì y = 15

Xem giải mã


bài xích 13 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết x với y là nhì đại lượng tỉ lệ nghịch. Điền số thích hợp vào ô trống vào bảng sau:

Xem giải thuật


bài xích 14 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết 35 người công nhân xây một ngôi nhà hết 168 ngày. Hỏi 28 người công nhân xây căn nhà đó hết bao nhiêu ngày?

Xem lời giải


bài 15 trang 58 sách giáo khoa toán 7 tập 1

a) cho thấy đội A cần sử dụng x trang bị cày (có thuộc năng suất) nhằm cày dứt một cánh đồng không còn y giờ. Nhì đại lượng x cùng y có tỉ lệ nghịch cùng nhau không?

Xem lời giải


Đề đánh giá 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài xích 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề hàng đầu - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải mã


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 2 - bài xích 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải
Xem thêm: Bản Đồ Quận Hải Châu Có Bao Nhiêu Phường Thuộc Quận Hải Châu

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 3 - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 4 - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 4 - bài xích 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 5 - bài xích 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 5 - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải thuật


*
*

*

*
*

*
*Xem thêm: Sinh Học 12 Bài 24 Các Bằng Chứng Tiến Hóa, Sinh Học 12 Bài 24: Các Bằng Chứng Tiến Hóa

*

Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hoanggiaphat.vn giữ hộ các thông tin đến các bạn để nhận ra các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.